Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Найбільше ненавидять одне одного ті, що люблять Бога під різними іменами. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.


ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

І. Дискусійні питання для обговорення студентами

1.1. Дайте визначення основним засобам як об’єкта бухгалтерського обліку.

1.2. Дайте визначення первісній вартості основних засобів. Які види витрат вона включає?

1.3. Дайте визначення справедливій вартості основних засобів.

1.4. На яку дату проводиться переоцінка основних засобів? Як визначається переоцінена вартість об’єкта?

1.5. Які фактори, враховуються при визначенні строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при нарахуванні амортизації?

1.6. Назвіть методи нарахування амортизації, рекомендовані П(с)БО № 7.

1.7. Як визначається сума амортизації при прямолінійному методі її нарахування?

1.8. Як визначається сума амортизації при методі прискореного зменшення залишкової вартості?

1.9. Як визначається сума амортизації при кумулятивному методі?

1.10. Як визначається сума амортизації при виробничому методі?

1.11. Назвіть способи надходження основних засобів на підприємство, що впливають на методику їх бухгалтерського обліку.

1.12. Назвіть шляхи вибуття основних засобів, що впливають на методику їх бухгалтерського обліку.

1.13. Назвіть способи поліпшення основних фондів, які приводять до збільшення їх первісної вартості,

1.14. За рахунок чого відшкодовуються витрати на ремонт, утримання і обслуговування основних засобів?

1.15. На яких рахунках ведеться облік основних засобів? Дайте характеристику цих рахунків.

ІІ. Проблемні завдання для контролю знань

2.1. Підприємство придбало дві будівлі і вантажний автомобіль, загальна купівельна вартість яких становить 9000 грн. За висновками незалежних експертів справедлива вартість кожного об’єкта становить: будівлі А — 4500 грн, будівлі Б — 2500 грн, вантажного автомобілю — 3000 грн.

Необхідно: Визначити первісну вартість окремих об’єктів основних засобів.

2.2. При придбанні обладнання підприємством були здійснені такі витрати:

вартість обладнання — 4000 грн;

транспортні витрати за доставку обладнання — 700 грн;

витрати зі страхування ризиків доставки — 400 грн;

витрати на встановлення та монтаж обладнання — 200 грн;

ПДВ — 1020 грн.

За угодою з постачальником вартість обладнання повинна бути сплачена протягом 30 днів від дати його поставки. Всі інші витрати сплачені відразу після надання рахунка.

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи, які відображають придбання та введення в експлуатацію обладнання.

2.3. Підприємство уклало угоди про обмін 2 застарілих моделей комп’ютерів. Залишкова вартість кожної старої моделі становила 180 грн (первісна вартість — 700 грн, сума зносу, накопиченого за час експлуатації, — 520 грн), а його справедлива вартість 150 грн.

За першою угодою підприємство одержує нову модель комп’ютера і додатково сплачує при обміні 400 грн. За іншою — отримує офісні меблі і додатково кошти в сумі 330 грн.

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи, які відображають обмін подібними та неподібними об’єктами основних засобів та введення їх в експлуатацію.

2.4. Для кожного з наведених нижче об’єктів основних засобів визначити дані, яких не вистачає (позначені «?»). Методи нарахування амортизації скорочено позначені: прямолінійний — ПМ, кумулятивний — КМ, прискореного зменшення залишкової вартості — ПЗВ.

Об’єкт

Первісна вартість, грн

Ліквідаційна вартість, грн

Строк корисного використання, роки

Методи нарахування амортизації

Сума амортизації, грн

А

?

2000

5

ПЗВ

2400

Б

6500

500

?

ПМ

600

В

4000

?

8

КМ

700

Г

23 000

1000

10

?

2200

2.5. 1 квітня 1998 р. підприємство придбало обладнання для використання у виробничому процесі. Первинна вартість придбаного обладнання склала 48 000 грн, строк корисного використання встановлено 10 років. Товариство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації для всього виробничого обладнання.

4 січня 2000 року товариство закінчило ремонт, добудову і модернізацію обладнання на загальну суму 12 350 грн. Із загальної суми витрат 2000 грн — складають витрати на його поточний, а 10 350 грн — витрати на добудову. В результаті проведеної модернізації зросла продуктивність обладнання та строк корисного використання було продовжено ще на 10 років,

Необхідно: Визначити суму нарахованої амортизації за 1998—2000 роки. Скласти відповідні бухгалтерські записи, які відображають: суму нарахованої амортизації за 1998—1999 роки, витрати на ремонт і модернізацію, суму нарахованої амортизації за 2000 р.

III. Практичні завдання для самостійного вирішення

3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоціюються з основними засобами. Які з термінів, наведених в частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А

Частина В

1

амортизація

А

Базовий принцип, за яким оцінюються придбані (створені) необоротні активи

2

вартість, яка амортизується

Б

Сума, за якою може бути здійснений обмін активами

3

ліквідаційна вартість

В

Об’єкти, які мають однакове призначення та однакову справедливу вартість

4

первинна вартість

Г

Розподіл вартості основних засобів пропорційно фактичного місячного обсягу продукції

5

подібні необоротні активи

Д

Сума амортизації, яка рівномірно розподілена протягом терміну використання активу

6

залишкова вартість

Е

Різниця між первісною вартістю основних засобів та сумою зносу, нарахованого за час експлуатації

7

прямолінійний метод

Є

Різниця між доходами від вибуття основних засобів і залишковою їх вартістю

8

справедлива вартість

Ж

Розподіл вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання

9

виробничий метод

З

Сума, яку підприємство очікує отримати від реалізації активів після закінчення строку їх використання

10

фінансовий результат

І

Первісна або переоцінена вартість за вирахуванням ліквідаційної

3.2. Виберіть серед запропонованих варіантів відповідь на поставлене питання, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

1) 1 грудня 20__ р. товариство придбало незавершену будівлю, сплативши 40 000 грн. Частина будівлі була розібрана, а одержані матеріальні цінності продані. Протягом грудня для завершення будівництва були здійснені витрати та одержані кошти за реалізовані цінності, а саме:

витрати на розбирання частини будівлі — 5000 грн;

витрати на страхування будівлі — 1000 грн;

орендна плата за користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля, — 1200 грн;

кошти, одержані за реалізовані матеріальні цінності. В балансі товариства на 31 грудня 20__ р. буде відображена первісна вартість будівлі в сумі:

а) 46 400 грн;

б) 46 000 грн;

в) 44 200 грн;

г) 42 200 грн.

2) У листопаді 200_ р. підприємством було придбане обладнання вартістю 12 600 грн, яке було введене в експлуатацію в грудні цього ж року. Підприємством також були здійснені інші витрати, пов’язані з доведенням його до стану, придатного для експлуатації, а саме:

— транспортні витрати — 300;

— послуги сторонньої організації з його встановлення — 400 грн.;

— витрати на тестування обладнання — 500.

У балансі підприємства на 31 грудня 20__ р. буде відображена первинна вартість обладнання в сумі:

а) 12 600 грн;

б) 12 900 грн;

в) 13 000 грн;

г) 13 800грн.

3) 1 січня 1998 року підприємством придбане обладнання, очікуваний строк корисного використання визначено 5 років і ліквідаційна вартість — у розмірі 10% від первісної. За 2001 рік при використанні кумулятивного методу нарахована амортизація буде визначена як:

а) вартість, що амортизується, помножена на 1/15;

б) вартість, що амортизується, помножена на 14/15;

в) первісна вартість, помножена на 1/15;

г) первісна вартість, помножена на 14/15.


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.
2. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Завдання 1. ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
3. Завдання 2. ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
4. Завдання 3. ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
5. Завдання 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
8. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
10. ОБЛІК ЗАПАСІВ
11. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
13. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
14. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
15. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate