Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Щоб бути собою, треба себе знати. / Українська народна мудрість

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.


ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

1.1. Яка роль та значення звітності в умовах ринкової економіки в управлінні господарством? Поняття фінансової звітності та її мета.

1.2. Класифікація звітності.

1.3. Охарактеризуйте вимоги, що ставляться перед звітністю.

1.4. Укажіть склад та елементи поточної та річної фінансової звітності.

1.5. 3 дотриманням яких принципів формується фінансова звітність підприємств?

1.6. Поясніть порядок подання річної фінансової звітності.

1.7. Поясніть порядок подання квартальної фінансової звітності.

1.8. Мета складання та структура бухгалтерського фінансового звіту «Баланс».

1.9. Визначення статей балансу і характеристика статей активу Балансу.

1.10. Визначення і характеристика статей пасиву Балансу.

1.11. Структура і форма Звіту про фінансові результати.

1.12. Методика визначення доходів і витрат у Звіті про фінансові результати.

1.13. Мета складання та структура Звіту про рух грошових коштів.

1.14. Структура і форма Звіту про рух грошових коштів.

1.15. Методика визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.

1.16. Методика визначення руху грошових коштів у результаті неопераційної діяльності.

1.17. Методика визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

1.18. Методика визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

1.19. Методика визначення зміни величини грошових коштів за звітний період.

1.20. Мета складання та структура Звіту про власний капітал.

1.21. Методика та техніка складання Звіту про власний капітал.

1.22. Порядок складання консолідованої фінансової звітності.

1.23. Методика і техніка виправлення помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці.

1.24. Які суб’єкти господарської діяльності мають право надавати скорочені фінансові звіти.

II. Проблемні завдання для контролю знань

2.1. Нижче наведені операції підприємства на кінець звітного року:

а) Одержано грошових коштів за звітний рік:

від постачальників — 360 000 грн;

внесків засновників — 100 000 грн;

короткострокова банківська позика — 100 000 грн.

б) Витрати грошових коштів за звітний рік:

придбані запаси — 300 000 грн;

орендна плата — 15 000 грн;

заробітна плата — 30 000 грн;

комунальні послуги — 5000 грн;

послуги зі страхування майна — 3000 грн;

придбано обладнання та меблі — 40 000 грн.

в) Банківська позика була одержана 31 березня терміном на 1 рік зі сплатою 12 % річних.

г) Обладнання та меблі були придбані 3 січня. Корисний термін використання визначено — 10 років без ліквідаційної вартості, метод нарахування амортизації було визначено прямолінійний.

д) Залишки запасів на кінець року становили 100 000 грн.

є) Залишок заборгованості на кінець періоду становив:

постачальникам — 20 000 грн;

комунальним службам — 1000 грн.

ж) Орендна плата становить 1000 грн в місяць. На початок року оренда за 4 місяці була сплачена авансом.

Необхідно: Підготувати Баланс на 31.12.20__ р. та Звіт про фінансові результати за поточний рік.

2.2. Попередньо підготовлені дані для складання Звіту про фінансові результати містять наступну інформацію:

Доходи:

Тис. грн

дохід від реалізації продукції

425

отримані проценти від володіння облігаціями

3

отримані дивіденди

6

надзвичайні доходи

6

доходи від реалізації необоротних активів

114

Усього доходів

554

Витрати:

собівартість реалізованої продукції

270

витрати на збут

54

адміністративні витрати

100

податок на прибуток

39

Усього витрат

453

Чистий прибуток

101

Необхідно: Підготувати Звіт про фінансові результати за поточний рік, враховуючи, що ставка податку на прибуток становить 30 %.

2.3. Нижче наведені дані з Балансу та Звіту про фінансові результати підприємства, грн:

2000 рік

2001 рік

Основні засоби:

2700

2500

первісна вартість

1000

1200

знос

800

600

Виробничі запаси

500

600

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

250

1000

Грошові кошти

3250

2600

Усього активів

500

500

Статутний капітал

450

650

Нерозподілений прибуток

1500

1000

Довгострокові зобов’язання

400

200

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, по- слуги

200

100

Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками:

200

150

Інші поточні зобов’язання (нараховані, але не сплачені зобов’язання)

3250

2600

Усього власного капіталу та зобов’язань

6000

Дохід від реалізації продукції

4300

Собівартість реалізованої продукції

300

в т. ч. амортизація

Валовий прибуток

1700

Адміністративні витрати

1000

Витрати на збут

500

Інші операційні витрати (нараховані, але не сплачені витрати)

100

Інші доходи (доходи від реалізації основних засобів)

300

Чистий прибуток

400

Додаткова інформація: доходи підприємство визнає за принципом нарахування, а реалізація проводилась лише з відстроченням платежу. Основні засоби за поточний рік не набувались. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги виникає лише за розрахунками за придбані виробничі запаси.

Необхідно: Використовуючи прямий або непрямий метод, скласти «Звіт про рух грошових коштів» в частині руху коштів у результаті операційної діяльності.

2.4. Підприємством для аналізу свого фінансового стану було складено Звіт про фінансові результати за 3 роки.

Показники Звіту про фінансові результати

Роки

1

2

3

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

?

3000

1800

ПДВ

200

?

?

Інші вирахування з доходу

200

10

?

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

?

1000

800

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

400

?

300

Валовий прибуток

?

400

?

Інші операційні доходи

50

30

Адміністративні витрати

?

60

50

Витрати на збут

20

10

?

Інші операційні витрати

10

10

Прибуток від операційної діяльності

380

?

350

Дохід від участі в капіталі

10

Інші фінансові доходи

40

?

Інші доходи

30

30

Фінансові витрати

20

?

10

Інші витрати

30

20

30

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

?

390

?

Податок на прибуток від звичайної діяльності

?

?

?

Прибуток від звичайної діяльності

?

273

252

Надзвичайні доходи

?

Податки з надзвичайного прибутку

24

Чистий прибуток

238

?

?

Підприємство сплачує податок на прибуток за ставкою 30 %, та ПДВ за ставкою 20 % від виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Необхідно: Відновити дані, яких не вистачає (позначені «?»).

2.5. У ході внутрішньої перевірки діяльності за поточний рік працівниками бухгалтерії були виявлені операції, які, на їх думку, відображені у фінансовому обліку неправильно;

1) Страховий поліс зі страхування приміщення підприємства, терміном дії на 3 роки, було придбано 1 січня за 3000 грн. Загальна сума була відображена за дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати».

2) Підприємство одержано 1000 грн авансу за продукцію, яка буде відвантажена в наступному році і віднесена в кредит рахунка 70 «Доходи від реалізації».

3) У Балансі підприємства відсутня дебіторська заборгованість за продукцію. За результатами звірки заборгованості з покупцем було виявлено, що через втрату первинного документа дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію існує в сумі 750 грн. Виникнення заборгованості у фінансовому обліку не відображалось.

4) 1 жовтня була взята короткострокова позика в банку в сумі 20 000 грн. Сплата процентів у розмірі 12 % та суми позики повинна бути здійснена 30 вересня наступного року. Нарахування процентів у фінансовому обліку не відображалось.

Прибуток до врахування зазначених операцій було визначено в сумі 30 000 грн.

Необхідно: Визначити суму прибутку, яка має бути відображена у фінансовій звітності підприємництва.

III. Практичні завдання для самостійного вирішення

3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоціюються з фінансовою звітністю. Які з термінів, наведених в частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А

Частина В

1

баланс

А

Сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання звітності

2

операційний цикл

Б

Придбання та реалізація необоротних активів

Частина А

Частина В

3

фінансова діяльність

В

Звіт про фінансовий стан підприємства, який складений згідно з П(С)БО

4

поточні зобов’язання

Г

Операція, яка відрізняється від звичайної, та не очікується її повторення періодично

5

інвестиційна діяльність

Д

Активи, призначені для споживання протягом 12 місяців або операційного циклу

6

облікова політика

Е

Проміжок часу між придбанням запасів та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції

7

нематеріальні активи

Є

Діяльність, яка призводить до змін власного та позикового капіталу

8

оборотні активи

Ж

Фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів

9

надзвичайна подія

З

Зобов’язання, що будуть погашені протягом 12 місяців або операційного циклу

10

еквіваленти грошових коштів

І

Активи, які не мають матеріальної форми

3.2. Позначити, в яких розділах Звіту про рух грошових коштів будуть відображені операції, які наведені нижче: рух коштів в результаті операційної діяльності — «О», інвестиційної — «І», фінансової — «Ф», не будуть відображені в звіті — «Н»:

Сплачена постачальнику вартість придбаного обладнання

Сплачені проценти за векселем

Одержані кошти від покупців

Сплачена вартість придбаних акції інших підприємств

Нараховані проценти за користування короткостроковою позикою банку

Видано вексель в оплату заборгованості за придбані запаси

Виплачені дивіденди акціонерам

Нарахована амортизація за поточний місяць

Виплачена сума авансу робітникам за наступний місяць

Передані запаси в погашення заборгованості за придбане обладнання

ума, грн

33’000

З’ООО З’000

6’500 Їб’ООО

Г400

2’100

2’000 З’ЗОО


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.
2. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Завдання 1. ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
3. Завдання 2. ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
4. Завдання 3. ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
5. Завдання 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
8. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
10. ОБЛІК ЗАПАСІВ
11. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
13. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
14. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
15. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate