Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Тільки абсолютна віра дає ілюзію абсолютного знання. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.


Завдання 2. ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

І. Мета завдання

1. На практичних прикладах з’ясувати взаємозв’язок балансу й рахунків бухгалтерського обліку.

2. Засвоїти порядок відображення господарських операцій підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку способом подвійного запису.

3. Засвоїти порядок визначення дебетових і кредитових оборотів та кінцевих залишків на активних і пасивних рахунках.

4. Усвідомити зміни, зумовлені господарськими операціями в складі засобів та джерел їх утворення, їх типи.

5. Засвоїти порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками. Усвідомити зумовленість рівності трьох пар підсумків в оборотній відомості.

6. Використати показники оборотної відомості за синтетичними рахунками для складання балансу на 1-ше число наступного за звітним місяця.

ІІ. Що треба виконати

1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку (схематичної форми) і записати на них залишки на 1-ше число місяця, використавши для цього дані двостороннього балансу, складеного за завданням 1.

2. Записати господарські операції в реєстраційний журнал та скласти за ними бухгалтерські проводки, вказавши при цьому тип операції. Підрахувати підсумок за операціями, зареєстрованими в журналі за місяць.

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку подвійним записом.

4. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахунка і визначити залишки: (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.

5. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за звітний місяць і порівняти підсумки оборотів в оборотній відомості з підсумком у реєстраційному журналі.

6. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця (за формою № 1).

№ з/п

Зміст операції

Сума, грн

1

2

3

1

З поточного рахунка в банку одержано в касу підприємства грошові кошти для виплати заробітної плати за вересень

214 000

2

Виплачена з каси заробітна плата

214 000

3

Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості

а) бюджету — прибутковий податок — податок на прибуток підприємства б) органам соціального страхування в) різним кредиторам

42 000 40 000 20 000 31 000

4

Відпущені зі складу у виробництво матеріали для виготовлення продукції

558 000

5

Отримані основні засоби від постачальників

220 000

6

Відображено ПДВ за придбаними основними засобами

44 000

7

Введені основні засоби в експлуатацію

220 000

8

Оплачено з поточного рахунка підприємства постачальникам за основні засоби, які надійшли

264 000

9

Отримано матеріали від постачальника

500 000

10

Відображено ПДВ за придбаними матеріалами

100 000

11

Перераховано з поточного рахунка підприємства постачальникам у погашення заборгованості за матеріали

600 000

12

Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виробництвом продукції

100 000

13

Утримано прибутковий податок із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету

230 000

14

Утримано прибутковий податок із заробітної плати, сума якого підлягає перерахуванню до бюджету

40 000

15

Утримано збір до Пенсійного фонду

3 500

16

Утримано збір зі страхування на випадок безробіття

1 150

17

Нараховано збір по Пенсійного фонду (32%) на заробітну плату робітників

73 600

18

Нараховано відрахуванння на соціальне страхування (2,5%) на заробітну плату

5 750

19

Нараховано відрахуванння на соціальне страхування на випадок безробіття (2,5%) на заробітну плату

5 750

Закінчення форми 1

№ з/п

Зміст операції

Сума, грн

1

2

3

20

Оприбуткована на склад випущена із виробництва продукція за фактичною собівартістю

800 000

21

Відвантажена готова продукція покупцям за продажною вартістю

900 000

22

Нараховано податок на додану вартість, визначений за встановленою ставкою від обсягу реалізації

150 000

23

Списано з балансу собівартість реалізованої продукції

650 000

24

Списано суму чистого доходу на фінансовий результат (суму визначити на рахунку 70 «Доходи від реалізації»)

?

25

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції

650 000

26

Отримана оплата від покупців готової продукції

900 000

27

Нараховано податок на прибуток

20 000

28

Списано податок на прибуток на фінансовий результат

20 000

29

За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльності підприєм- ства. Суму визначити самостійно

IV. Методичні вказівки

Вихідними даними до завдання № 2 є балансові суми завдання 1. Починати виконання завдання треба з відкриття рахунків, назва яких відповідає найменуванню статей вказаного балансу.

Крім того, необхідно відкрити додатково такі рахунки: «Собівартість реалізованої готової продукції», «Дохід від реалізації готової продукції», «Податок на прибуток» та «Фінансові результати». Ці рахунки наприкінці звітного періоду закриваються, залишків не мають, а тому в балансі не відображаються.

Статтю «Незавершене виробництво» треба записати як початковий залишок рахунка «Виробництво».

При відкритті рахунків у таблицях схематичної форми рекомендується підкреслювати суми початкових залишків, перенесених із балансу. Це необхідно для того, щоб при визначенні оборотів на рахунках не включити суми цих залишків у оборот.

При складанні бухгалтерських проводок треба взяти до уваги, що основні засоби та матеріальні цінності оприбутковуються на підприємстві без податку на додану вартість (п. 5, 9).

Фінансовий результат від реалізації продукції (п. 29) визначається як різниця між доходом від реалізації продукції за продажними цінами (відображеної за кредитом рахунка «Фінансові результати» та собівартістю цієї продукції (записаною до дебету рахунка «Фінансові результати»).

При складанні бухгалтерського балансу за формою № 1 зважте на те, що залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між її початковою вартістю і сумою нарахованого за ними зносу. В підсумок балансу ці засоби включаються за залишковою вартістю.


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.
2. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Завдання 1. ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
3. Завдання 2. ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
4. Завдання 3. ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
5. Завдання 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
8. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
10. ОБЛІК ЗАПАСІВ
11. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
13. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
14. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
15. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate