Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Людина чину не дозволяє втискати життя в прокрустове ложе теорії-формул. / Юліан Вассиян

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.


ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

І. Дискусійні питання для обговорення студентами

1.1. Дайте визначення дебіторської заборгованості як об’єкта бухгалтерського обліку.

1.2. Класифікація дебіторської заборгованості.

1.3. Як оцінюється дебіторська заборгованість у фінансовій звітності підприємства і чому?

1.4. Поняття сумнівних боргів та необхідність створення резерву сумнівних боргів.

1.5. Які відмінності в оцінці резерву сумнівних боргів згідно з балансовим методом та відповідно до Звіту про фінансові результати?

1.6. Як оцінюється дебіторська заборгованість, виходячи з коефіцієнта сумнівності?

1.7. Порядок списання заборгованості, яка визнана безнадійною.

1.8. На яких рахунках обліковується дебіторська заборгованість та резерв сумнівних боргів, дати їх характеристику.

1.9. Як обліковується дебіторська заборгованість за нарахованими доходами?

1.10. Який порядок обліку розрахунків за претензіями?

1.11. Які особливості обліку розрахунків з підзвітними особами?

1.12. Який порядок розрахунку та обліку відшкодування збитків, завданих підприємству?

ІІ. Проблемні завдання для контролю знань

2.1. На початок звітного періоду підприємство мало залишок резерву сумнівних боргів в сумі — 32 000 грн. Протягом року було реалізовано продукції з відстроченням дати розрахунку на суму 625 000 грн та списана дебіторська заборгованість, яка визнана безнадійною внаслідок неплатоспроможності дебіторів на суму 21 000 грн. У грудні одержано від покупця, заборгованість якого перед підприємством була в попередньому році визнана безнадійною, в сумі 1200 грн. Підприємство визначило коефіцієнт сумнівності у розмірі 10 % заборгованості на кінець періоду.

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи за наведеними господарськими операціями підприємства. Визначити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості на кінець періоду.

2.2. Фінансова звітність підприємства містить наступну інформацію про дебіторську заборгованість:

1999 рік

2000 рік

Обсяги реалізації продукції, грн

95 000

90 000

Безнадійна дебіторська заборгованість, грн

2 800

3400

Поточна дебіторська заборгованість на кінець року, грн

10 000

12 000

Витрати на створення резерву сумнівних боргів, грн

3800

3600

Необхідно: Визначити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості на 31.12.2000 року.

2.3. Підприємство реалізувало 30.06.2000 року товари на загальну суму 30 000 грн. В оплату заборгованості було одержано вексель, терміном платежу 31.03.2001 року, який передбачає також одночасно і проценти у розмірі 8 % річних (для спрощення розрахунків фактична собівартість реалізованих товарів не наводиться).

Необхідно: Скласти бухгалтерські записи, які відображали б реалізацію товарів, а також нарахування і сплату процентів та заборгованості за векселем,

2.4. 20.11.200_ р., при оприбуткуванні матеріальних цінностей, придбаних від постачальників на суму 16 000 грн, підприємством виявлена нестача на суму 900 грн. На вказану суму постачальнику пред’явлена претензія. За умовами договору, за порушення умов поставки підлягає сплаті постачальником також і сума штрафу в розмірі 2 % вартості недопоставлених запасів, 30.11.200_ р. постачальником претензія прийнята і кошти повернуті на поточний рахунок підприємства.

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи і визначити суму одержаного підприємством доходу.

2.5. Виробничому підприємству передано обладнання на умовах фінансової оренди. Умови договору оренди наведені нижче:

Вартість обладнання згідно з договором

625 000 грн

Строк оренди

3 роки (6 платіжних періодів)

Мінімальні орендні платежі

120 000 грн на початок кожного кварталу

Строк корисного використання обладнання

4 роки

Орендна ставка процента

12 %

Необхідно: Скласти розрахунок амортизації фінансових доходів орендодавця у складі орендних платежів та записати суми на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

2.6. 1 січня 2000 року підприємство надало в оперативну оренду терміном на 3 роки приміщення офісу, справедлива вартість якого становить 600 000 грн. Угода передбачає одержання щорічних платежів у сумі 8000 грн 1 січня кожного року. Було одержано 8000 грн — орендна плата за 2000 рік та 9600 грн — аванс за наступні роки. За згодою з орендодавецем було проведено ремонт приміщення, вартість якого становила 18 000 грн. Термін корисного використання приміщення визначено в 30 років, амортизація нараховується за прямолінійним методом.

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи у підприємства-орендодавця з початку терміну оренди і до кінця 2000 року.

III. Практичні завдання для самостійного вирішення

3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоціюються з дебіторською заборгованістю. Які з термінів, наведених в частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А

Частина В

1

коефіцієнт сумнівності

А

Заборгованість, яка не виникає в ході нормального операційного циклу

2

чиста реалізаційна вартість

Б

Заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу

3

безнадійна дебіторська заборгованість

В

Різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різними валютними курсами

4

дебіторська заборгованість

Г

Суми, які підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди

Частина А

Частина В

5

довгострокова дебіторська заборгованість

Д

Співвідношення фактичної списаної безнадійної заборгованості за попередні періоди та її загальної суми

6

еквіваленти грошових коштів

Е

Визначається, виходячи з суми дебіторської заборгованості та коефіцієнта сумнівності

7

поточна дебіторська заборгованість

Є

Заборгованість осіб підприємству у вигляді певних сум грошових коштів або інших активів

8

мінімальні орендні платежі

Ж

Різниця між сумою поточної дебіторської заборгованості та резервом сумнівних боргів

9

курсова різниця

З

Заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником

10

резерв сумнівних боргів

І

Високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у грошові кошти

3.2.

1) Списання безнадійної дебіторської заборгованості за відвантажену продукцію вимагає від підприємства:

а) Одночасно зменшити суми дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів;

б) Зменшити суму дебіторської заборгованості та збільшити суму резерву сумнівних боргів,

в) Збільшити суму резерву сумнівних боргів та зменшити суму нерозподіленого прибутку;

г) Одночасно зменшити суми резерву сумнівних боргів та нерозподіленого прибутку.

2) Підприємство має таку інформацію щодо неповернення дебіторської заборгованості за попередні роки:

Кількість днів простроченого платежу

Сума заборгованості, грн

Процент заборгованості, яка фактично не повернена

0—60

120 000

1%

61—120

90 000

2%

більше 120

100 000

6%

Протягом 2000 року підприємством була списана заборгованість, визнана безнадійною, в сумі 7000 грн, і відновлена заборгованість в сумі 4000 грн, яка раніше була визнана безнадійною. Резерв сумнівних боргів на 31.12.1999 року становив 22 000 грн. Сума резерву сумнівних боргів, яка буде відображена у звітності на 31.12.2000 року, становитиме:

а) 9000 грн;

б) 10 000 грн;

в) 13 000 грн;

г) 19 000 грн.

3) За даними фінансової звітності підприємство мало залишок резерву сумнівних боргів на кінець 1999 року — 90 000 грн, на кінець 2000 року — 100 000 грн, витрати на створення резерву за 2000 рік — 16 000 грн. Сума безнадійної дебіторської заборгованості, яка була списана протягом 2000 року, становила:

а) 6000 грн;

б) 10 000 грн;

в) 16 000 грн;

г) 26 000грн.

4) Підприємством були реалізовані запаси на загальну суму 6733 грн. У погашення заборгованості було одержано вексель терміном сплати через 2 роки на суму 8000 грн. Сума заборгованості за векселем, яка буде відображена у звітності підприємства, враховуючи ефективну ставку процента 9 % річних, становить:

а) 6733 грн;

б) 7280 грн;

в) 7339 грн;

г) 8000 грн.


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.
2. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Завдання 1. ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
3. Завдання 2. ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
4. Завдання 3. ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
5. Завдання 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
8. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
10. ОБЛІК ЗАПАСІВ
11. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
13. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
14. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
15. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate