Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Тільки тим дана перемога, хто й у болі сміятись зміг! / Олена Теліга

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

І. Дискусійні питання для обговорення студентами

1.1. Визначити основні відмінності та спільні риси, притаманні різним видам господарського обліку.

1.2. Дайте характеристику процесам операційної діяльності та операційному циклу.

1.3. Дайте загальну характеристику складовим методу бухгалтерського обліку.

1.4. Назвіть основні принципи підготовки фінансової звітності, рекомендовані П(с)БО 1.

1.5. Розкрити призначення та сутність балансу як методу бухгалтерського обліку та форми звітності.

1.6. Які зміни в балансі викликають різні господарські операції?

1.7. Визначте сутність взаємозв’язку між балансом та рахунками бухгалтерського обліку.

1.8. Дайте характеристику та визначте будову активних, пасивних та активно-пасивних рахунків.

1.9. Дайте характеристику розділів та складових Плану рахунків.

1.10. Які вимоги ставляться до змісту та основних реквізитів документів?

1.11. Які основні випадки проведення інвентаризації, її значення?

1.12. Визначте основні відмінності різних форм бухгалтерського обліку — меморіально-ордерної, Журнал-Головна, журнально-ордерної та комп’ютерної.

1.13. Дайте характеристику основних способів виправлення помилок в облікових записах.

II. Проблемні завдання для контролю знань

2.1. Підприємством протягом місяця здійснені наступні операції:

1) продані акції власної емісії на суму 20 000 грн за грошові кошти,

2) придбано обладнання на суму 4000 грн. Протягом зазначеного періоду сплачено в оплату заборгованості за обладнання 1000;

3) придбані запаси на суму 12 000 грн, на умовах відстрочення платежу;

4) сплачена оренда складського приміщення за звітний період 5 000 грн;

5) сплачено страховій компанії послуги зі страхування майна за наступний місяць — 600 грн;

6) надійшли кошти від покупців в оплату заборгованості за готову продукцію, реалізовану в попередньому місяці — 5 500 грн;

7) нарахована амортизація обладнання за поточний місяць.

Необхідно: визначити, які зміни (збільшення або зменшення) викликають зазначені операції в структурі балансу підприємства.

2.2. Визначити як зазначені операції відображаються на рахунках бухгалтерського обліку:

Дебет рахунка Кредит рахунка

Відвантажена покупцям готова продукція (кошти не надійшли)

Придбані запаси у постачальників за грошові кошти

Виплачена працівникам заробітна плата за попередній місяць

Отримані кошти від покупців за продукцію, відвантажену в минулому місяці

Отримано грошові аванси від покупців

За рахунок короткострокової банківської позики сплачена заборгованість постачальнику за раніше отримані товари

Нараховано проценти за користування банківською позикою за поточний місяць

Нарахована заробітна плата працівникам за поточний місяць

Сплачено вартість підписки на періодичне видання на наступний квартал

В оплату заборгованості за раніше отримані акції внесено устаткування

2.3. Баланс та Звіт про фінансові результати підприємства за два останні роки діяльності містять таку інформацію:

Баланс

на 31.12.2000

на 31.12.2001

Основні засоби (первісна вартість)

40 000

50 000

Знос

5000

10 000

Виробничі запаси

15 000

18 000

Дебіторська заборгованість за товари

12 000

15 000

Грошові кошти

7000

4000

Витрати майбутніх періодів (сплачена авансом орендна плата)

3000

5000

Усього активів

72 000

82 000

Статутний капітал

15 000

15 000

Нерозподілений прибуток

5000

8000

Кредиторська заборгованість за товари

34 000

43 000

Поточні зобов’язані за розрахунками:

з одержаних авансів

8000

5000

з оплати праці

7000

9000

з учасниками (за дивідендами)

3000

2000

Усього власного капіталу і зобов’язань

72 000

82 000

Розшифровка деяких статей Звіту про фінансові результати

за 2001 рік

Дохід від реалізації товарів

52 000

Собівартість реалізованих товарів

30 000

Витрати на заробітну плату

4000

Витрати на оренду складу

6000

Знос основних засобів

6000

Збитки від реалізації основних засобів

1000

Чистий прибуток

5000

Додаткова інформація: протягом 2001 року були придбані основні засоби на суму 15 000 грн.

Необхідно:

а) на підставі даних балансу на 31.12.2000 року та 31.12.2001 року відкрити рахунки бухгалтерського обліку та записати в них залишки на початок та кінець періоду;

б) відновити господарські операції на основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати.

2.4. Протягом звітного періоду підприємством здійснено наступні господарські операції:

— випущено і реалізовано 100 акцій на загальну суму 5000 грн, в т.ч. за грошові кошти — 40 000 грн, в обмін на виробничі запаси — 10 000 грн;

— придбано від постачальника обладнання на суму 30 000 грн, оплата якого здійснена в поточному періоді;

— придбано виробничі запаси на умовах відстрочення платежу на суму 20 000 грн, в т. ч. сплачено грошовими коштами — 10 000 грн, на залишок виписано вексель терміном погашення через 60 днів;

— реалізовано частину запасів на суму 18 000 грн, собівартість яких становить 10 000 грн на умовах відстрочення платежу;

— сплачено за оренду приміщення 6 000 грн, в т. ч. 2000 грн — за поточний період, 4000 грн — за наступний період;

— надійшов аванс від покупців за продукцію, яка буде реалізована в наступному періоді — 15 000 грн;

— сплачено авансом за виробничі запаси, які будуть отримані в наступному періоді, — 8000 грн;

— нарахована амортизація обладнання за поточний період 1 000 грн.

Необхідно:

а) відкрити рахунки бухгалтерського обліку та записати в них господарські операції підприємства за звітний період;

б) підрахувати залишки на кінець звітного періоду, закрити необхідні рахунки. Скласти Баланс та Звіт про фінансові результати.

2.4. Нижче наведено деякі первинні документи, якими були оформлені певні господарські операції:

«Наказ (розпорядження про прийом на роботу» (типова форма П-1);

«Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати» (типова форма П-12);

«Акт прийняття-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1);

«Видатковий касовий ордер» (типова форма № КО-2);

«Прибутковий ордер» (типова форма № М-4);

«Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» (типова форма № М-11).

Необхідно: класифікувати кожний документ за такими критеріями:

а) за призначенням;

б) за місцем складання;

в) по порядку складання;

г) за ступенем автоматизації.

2.5. За результатами обов’язкової інвентаризації виробничих запасів, проведеної підприємством перед складанням річної звітності, виявлено наступні розбіжності між фактичними даними бухгалтерського обліку:

Найменування запасів

Ціна, грн

Кількість, кг

за даними обліку

за даними інвентаризації

Фарба ПШ-1 червона

3-00

100

110

Фарба ПШ-1 синя

3-20

120

150

Фарба ПШ-1 зелена

3-10

175

160

За рішенням інвентаризаційної комісії нестача відбулася з вини матеріально відповідальної особи.

Необхідно: визначити суму нестачі (надлишку) та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку врегулювання виявлених розбіжностей.

III. Практичні завдання для самостійного вирішення

3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоціюються з основними принципами підготовки фінансової звітності підприємства. Які з принципів, наведених в частині А, відповідають твердженням, представленим у частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А

Частина В

1

обачності

А

Інформація, яка може вплинути на прийняття рішення, має бути представлена у звітності

2

єдиного грошового вимірника

Б

Причинно-наслідковий зв’язок між доходами та витратами

3

відповідності доходів і витрат

В

Базовий принцип оцінки в балансі багатьох активів

4

нарахування

Г

Має відношення до характеристики проміжку часу, необхідного для складання звітності

5

автономності підприємства

Д

Передбачає, що підприємство буде функціонувати протягом невизначеного проміжку часу

6

безперервної діяльності

Е

Не дозволяє підприємству змінювати метод нарахування амортизації без суттєвих на те причин

7

повного висвітлення і

Є

З декількох методів оцінки активів обирають найнижчий

8

послідовності

Ж

Вимагає перерахування операцій, здійснених в іноземній валюті, в національну валюту

9

періодичності

З

Доходи визнаються тільки у випадку їх відповідності зазначеному принципу

10

історичної собівартості

І

Всі господарські операції повинні бути ототожнені з відповідним підприємством

3.2. Вказати, які зміни (збільшення або зменшення) викликають записи за дебетом наведених нижче рахунків:

Виробничі запаси

Знос основних засобів

Заборгованість покупців підприємству

Дохід від реалізації готової продукції

Статутний капітал

Нарахована, але не виплачена заробітна плата

Собівартість реалізованої готової продукції

Обладнання

Резерв сумнівних боргів

Заборгованість підприємства постачальникам

Непокриті збитки

3.3.

1) Які з перерахованих операцій є інвестиційною діяльністю підприємства:

а) продаж готової продукції на умовах відстрочення платежу;

б) нарахування заробітної плати працівникам;

в) придбання права користування торговою маркою;

г) придбання акцій іншого підприємства.

2) Який із зазначених принципів складання фінансової звітності вимагає визнання витратами звітного періоду суму нарахованої заробітної плати, а не суму виплаченої заробітної плати:

а) обачності;

б) безперервної діяльності;

в) нарахування,

г) послідовності.

3) Доходи, відповідно до принципу нарахування, визнаються в тому періоді, коли:

а) надійшли кошти на поточний рахунок підприємства;

б) підписаний контракт на продаж продукції (надання послуг);

в) виписано «Рахунок-фактуру»;

г) продукція відвантажена і покупцю передано право власності на неї.


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.
2. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Завдання 1. ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
3. Завдання 2. ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
4. Завдання 3. ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
5. Завдання 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
8. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
10. ОБЛІК ЗАПАСІВ
11. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
13. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
14. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
15. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate