Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Найкраща музика для вух відчайдухів – коли сурма грає: “в наступ!” / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерська звітність підприємств - Конспект лекцій


2.11. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва

Згідно Закону України про державну підтримку малого підприємництва від 19.10.2000 року до суб’єктів малого підприємництва належать суб’єкти підприємницької діяльності любої організаційно-правової форми і форми власності, у яких середньооблікова чисельність робітників не більше 50 чоловік та обсяг річного валового доходу не перевищує 500,0 тис. євро. Середньооблікова чисельність робітників для суб’єктів малого підприємництва розраховують за методикою, яка затверджена органами статистики (Інструкція по статистиці чисельності робітників, зайнятих в народному господарстві України від 7.07.95 р № 171). В розрахунок включають всіх робітників, в тому числі і тих, які працюють по договору підряду і за сумісництвом, а також робітникам представництв, філіалів, відділень. Але до таких підприємництв не відносять довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансові і небанківські фінансові організації; суб’єкти підприємницької діяльності, які працюють в сфері ігорного бізнесу, обміні іноземної валюти; виробники та імпортери підакцизних товарів; суб’єкти підприємницької діяльності, в уставному капіталі яких доля вкладів, якою володіють юридичні особи – засновники та учасники цих суб’єктів, перевищує 25,0 відсотків.

Для суб’єктів малого підприємництва установлена скорочена по показникам та формам звітності фінансова звітність. До складу квартальної та річної форм звітності входять баланс та Звіт про фінансові результати.

Нормативною базою для складання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва є:

Спрощений план рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Мінфіну України від 19.04.2001 р. № 186;

П(с)БО 25 «Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва»

Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва.

Фінансова звітність складається в тисячах гривень з одним десятинним знаком і здається: квартальна – не пізніше 25 числа місяця, який наступає за звітнім кварталом; річна – не пізніше 20 лютого наступного за звітнім роком.

Якщо по результатам діяльності підприємство перестає відповідати критеріям суб’єкта малого підприємництва, воно повинно складати фінансову звітність в повному обсязі (баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та примітки)

При ведені бухгалтерського обліку та складанні фінансових звітів такі підприємництва не використовують П(с)БО 17 «Податок на прибуток». Суб’єкти малого підприємництва не розраховують відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання і не ведуть рахунки 17 «Відстрочені податкові зобов’язання»

Фінансову звітність заповнюють на основі регістрів та рахунків бухгалтерського обліку. Для підприємств суб’єктів малого підприємництва План рахунків бухгалтерського обліку складається з 25 рахунків, в яких об’єднуються декілька рахунків загального Плану рахунків.

Наприклад. До рахунка 10 «Основні засоби» включають інформацію за рахунками 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні активи», 12 «Нематеріальні активи» загального Плану рахунків.

Таблиця 2.47 – Взаємозв’язок спрощеного та загального Плану рахунків

бухгалтерського обліку

Спрощений

Загальний

text-align:center">10

text-align:center">10,11,12

text-align:center">13

text-align:center">131,132,133

text-align:center">14

text-align:center">14

text-align:center">15

text-align:center">15

text-align:center">18

text-align:center">16,18

text-align:center">20

text-align:center">20,21,22

text-align:center">23

text-align:center">23,24

text-align:center">26

text-align:center">26,27,28

text-align:center">30

text-align:center">30,331,332

text-align:center">31

text-align:center">31,351,333,334

text-align:center">35

text-align:center">352

text-align:center">37

text-align:center">34,36,37,38

text-align:center">39

text-align:center">39

text-align:center">40

text-align:center">40,41,42,43,45,46

text-align:center">44

text-align:center">44

text-align:center">47

text-align:center">47,48

text-align:center">55

text-align:center">50,51,52,53,55

text-align:center">64

text-align:center">64,65

text-align:center">66

text-align:center">66

text-align:center">68

text-align:center">60,61,62,63,67,68

text-align:center">69

text-align:center">69

text-align:center">70

text-align:center">70,71,72,73,74,75

text-align:center">79

text-align:center">79

text-align:center">84

text-align:center">80,81,82,83,84

text-align:center">85

text-align:center">85

Інструкція про використання загального Плану рахунків № 291 суб’єктам малого підприємництва рекомендує вести бухгалтерський облік витрат з використанням рахунків класу 8 «Витрати по елементам».

Розглянемо більш детально фінансовий Звіт – Баланс (форма №1-М) за окремими статтями.

У статті «Незавершене будівництво» показують вартість незавершеного будівництва, включаючи обладнання для монтажу, капітальних інвестицій для потреб самого підприємства, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій. В бухгалтерському обліку інформація наведена на рахунку 15 «Капітальні інвестиції».

У статті «Основні засоби» наведена балансова вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів та орендованих цілісних державних майнових комплексів, які входять до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних активів та нематеріальних активів.

Первісна вартість цих активів групується на рахунках 10,11,12. а знос - на рахунку 13. В балансі показують як первісне вартість активів так і знос, але в валюту балансу включають тільки балансову вартість активів, яка дорівнює різниці між первісною вартість та зносом.

У статті «Довгострокові фінансові інвестиції» показують фінансові інвестиції на період більше одного року, в бухгалтерському обліку відповідає рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

У статті «Інші необоротні активи» - вартість інших необоротних активів, які не відносяться до попередніх статей балансу. В бухгалтерському обліку це рахунок 18 «Інші необоротні активи». Наприклад, депозитні рахунки терміном більше одного року, гудвіл.

У статті «Виробничі запаси» показують первісну вартість або чисту вартість реалізації запасів матеріалів, сировини, малоцінних швидкозношуваних предметів, витрати на незавершене виробництво або незавершені роботи. В бухгалтерському обліку це рахунки 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво».

У статті «Готова продукція» показують собівартість готової продукції, яка до моменту реалізації находиться на складі, покупну вартість товарів, які призначені для продажу. В бухгалтерському обліку це рахунок 26 «Готова продукція».

У статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» - показують дебіторську заборгованість на підприємстві, як різницю між первісною вартістю та сумою резерву сумнівних боргів. В бухгалтерському обліку суму такої заборгованості показують за рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

У статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» показують всі інші види дебіторської заборгованості, аванси видані, розрахунки з підзвітними особами, недостачі, переплати заробітної плати. В бухгалтерському обліку це рахунок 37, або 66 «Розрахунки з оплати праці» та ін.

Для малих суб’єктів підприємництва всі види дебіторської заборгованості показують на єдиному рахунку 37, тому в аналітичному обліку рахунок 37 необхідно поділити на субрахунки – первісна вартість дебіторської заборгованості, резерв сумнівних боргів, розрахунки з підзвітними особами та ін.

Окремою статтею показують дебіторську заборгованість казначейських, фінансових, податкових органів, а також переплата по податкам та зборам, рахунок 64 «Розрахунки по податкам та платежам»

У статті «Поточні фінансові інвестиції» - фінансові інвестиції на строк до 1 року, такі інвестиції можуть бути реалізовані в любий момент, в бухгалтерському обліку аналогічний рахунок 35.

Грошові кошти та їх еквіваленти – грошові кошти в касі, на поточних рахунках, в дорозі та інші. Рахунки 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках». Окремо показують грошові кошти в національній та іноземній валюті.

У статті «Інші оборотні активи» все, що не потрапило в інші статті розділу оборотні засоби – грошові документи, використання резервів, податковий кредит. Рахунки 30, 47, 64.

Витрати майбутніх періодів – витрати які мали місце на протязі поточного періоду, але належать к майбутнім звітним періодам. Переплата на періодичні видання, орендна плата наперед, витрати на впровадження нової продукції, рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів».

У статті «Статутний капітал» показують зафіксовану в статутних документах загальну вартість активів, яка є внеском власника. Підприємства, для яких не передбачено фіксованої суми установчого капіталу, показують в цій статті суму фактичного внеску власників до статутного фонду. «Додатковий капітал» - суми дооцінки необоротних активів, пайовий капітал членів союзів, товариств та інших організацій; внески засновників підприємства більше статутного капіталу.

«Резервний капітал» - це перерозподіл нерозподіленого прибутку згідно статуту підприємства.

У статті «Неоплачений капітал» показують господарські операції, як ще неоплачений капітал, вибулий капітал, тобто доля, яку підприємство викупило у своїх власників.

В бухгалтерському обліку всі наведені операції акумулюють на зведеному рахунку 40 «Власний капітал» за субрахунками.

У статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) показують прибуток або збиток, який отримало підприємство за період свого існування, рахунок 44.

У статті «Забезпечення майбутніх витрат і цільового фінансування» наведені резерви які нараховані на підприємстві згідно з П(С)БО № 11 «Зобов’язання», грошові кошти, які отримані як цільове фінансування, і які ще не використали за призначенням, рахунок 47.

У статті «Довгострокові зобов’язання» показують усі види позик, кредитів, які отримані на строк більше 1 року, в бухгалтерському обліку рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання»

Далі в балансі наведено статті поточних зобов’язань, термін таких зобов’язань до 1 року. До них відносять короткострокові кредити банку (рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями»); поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (рахунок 68); кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги (рахунок 68); з бюджетом (рахунок 64); з страхування (рахунок 64); з оплати праці (рахунок 66). Правила заповнення цих статей співпадають з вимогами П(с)БО 2 «Баланс». В статті «Інші поточні зобов’язання» показують заборгованість підприємства робітникам по операціям з оплати праці, заборгованість за отримані аванси, заборгованість перед власниками по дивідендам, суми валової заборгованості замовникам по будівельним контрактам, заборгованість зв’язаним сторонам.

У статті «Доходи майбутніх періодів» включають доходи, отримані на протязі поточного та попередніх періодів, які можна віднести до майбутніх звітних періодів (рахунок 69).

Таки чином, баланс суб’єктів малого підприємництва кардинально не відрізняється від загального бухгалтерського балансу. Форма, структура, зміст, правила заповнення двох балансів однаковий. Різниця в кількості статей – в балансі суб’єктів малого підприємництва їх менше.

Звіт про фінансові результати (форма №2-М) представляє таблицю, яка розрахована по принципу «всі доходи зменшення всі витрати», а операційні витрати представлені в розрізі елементів. А це означає, що суб’єкти малого підприємництва повинні вести облік витрат за класом 8 і використання 9 класу не припускається. Таке твердження підтверджується Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, де відсутні рахунки класу 9.

Формування доходів у суб’єкта малого підприємництва в бухгалтерському обліку відповідає вимогам П(с)БО 15 «Доходи» і поділяється на дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг); інших операційних доходів, інших звичайних доходів та надзвичайних доходів.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) – це загальний дохід від основної діяльності. Показник включає ПДВ, якщо суб’єкт малого підприємництва є платником ПДВ.

До інших операційних доходів відносять: доходи від операційної оренди, операційної курсової різниці, отримані штрафи, пені, повернення раніше списаних активів, дохід від списання кредиторської заборгованості, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) та інші операційні доходи.

До інших загальних доходів відносять: дивіденди, відсотки отримані, доходи від участі в капіталі, доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів, дохід від неопераційних курсових різниць дохід від безоплатно отриманих активів, інші доходи від загальної діяльності.

Надзвичайні доходи – суми страхових надходжень та покриття втрат від надзвичайних обставин за рахунок інших джерел; доходи від інших подій і операцій, які відповідають визначенню «надзвичайні доходи».

При заповненні рядків «Витрати» звіту про фінансові результати необхідно використовувати П(С)БО № 16 «Витрати».

Підприємства, які мають незавершену продукцію, або нереалізовану готову продукцію, розрахунок таких показників проводять згідно з П(с)БО 25 п. 44 в такій послідовності:

1. На протязі звітного періоду на рахунку 84 «Операційні витрати» збираються всі операційні витрати за елементами

Дт 84 Кт 20, 66, 65, 68, 13

2. В кінці звітного періоду всю суму витрат списують на рахунок 79 «Фінансовий результат»

Дт 79 Кт 84

3. Розрахунок розміру незавершеного виробництва на основі даних інвентаризації для використаних матеріалів та згідно первісним документам на оплату праці

Дт 23 «Виробництво» Кт 79

4. Розрахунок залишку готової продукції за даними оперативного обліку (на основі первісних документів) і оціненої за справедливою вартістю

Дт 26 Кт 79

У статті «Інші операційні витрати» показують такі витрати – адміністративні, витрати на збут, собівартість реалізованих оборот активів (крім Фінансових інвестицій), відрахування на створення резерву сумнівних боргів, втрати від списання сумнівних боргів, втрати від операційних курсових різниць, нарахована до виплати в відповідності до діючого законодавства сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент, сума єдиного (фіксованого) податку на сільськогосподарські підприємства.

Необхідно пам’ятати, що торгівельні підприємства показують собівартість реалізованих товарів окремо за вільним рядком 140.

У статті «Інші звичайні витрати» показують: витрати на оплату відсотків, витрати від участі в капіталі, собівартість реалізованих необоротних активів, втрати від уцінки фінансових інвестицій та інші витрати від звичайної діяльності.

У статті «Надзвичайні витрати» - втрати від стихійного лиха, аварій та інші втрати, які нехарактерні для підприємства і ймовірність їх повтору мала. Згідно П(С)БО № 25 п.42 в Звіті про фінансові результати надзвичайні витрати показують повністю без коректувань на податок, на прибуток.

У статті «Податок на прибуток» показують поточний податок на прибуток згідно Декларації на прибуток за податковим обліком.

Підприємства, які відносяться до суб’єктів малого підприємництва, можуть вибирати різні системи розрахунку податку на прибуток або єдиний податок, або загальний податок на прибуток. Якщо підприємство обрало єдиний податок, то в Звіті сума податку показується в рядках 130 та 131; а якщо загальний податок – тоді податок на прибуток показують в рядку 170.

Книга: Бухгалтерська звітність підприємств - Конспект лекцій

ЗМІСТ

1. Бухгалтерська звітність підприємств - Конспект лекцій
2. 1.2. Звітність та види діяльності підприємства
3. Тема 2. Фінансова звітність підприємства Тема 2. Фінансова звітність підприємства 2.1 Загальні вимоги до складання фінансової звітності
4. 2.2 Нормативні документи, якими регулюють складання фінансової звітності
5. 2.3 Баланс, як прийом в економічних дослідженнях
6. 2.5 Поточний баланс
7. 2.9. Звіт про власник капітал
8. 2.10. Примітки до фінансової звітності
9. 2.11. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва
10. 3. Виправлення в бухгалтерському обліку 3. Виправлення в бухгалтерському обліку 3.1. Виправлення помилок
11. 3.2. Відображення змін облікової оцінки у обліку та звітності
12. 3.3 Виправлення помилок в бухгалтерському обліку на підприємствах, які відносяться до об’єднань
13. 3.4. Відображення змін в обліковій політиці
14. 3.5. Події, що відбулися після звітної дати
15. 4. Методика складання фінансової звітності 4. Методика складання фінансової звітності 4.1 Основні етапи складання звітності
16. 4.2 Вплив інфляції на фінансову звітність
17. 5. Особливості фінансової звітності на підприємствах залізничного транспорту 5. Особливості фінансової звітності на підприємствах залізничного транспорту 5.1. Облікова політика на підприємствах залізничного транспорту
18. 5.2. Баланс
19. Статутний капітал
20. 5.3. Звіт про фінансові результати
21. 5.4. Господарські операції внутрішнього обороту
22. 5.5 Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України (№ 14-ЗАЛ)
23. 6. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств 6. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств 6.1 Загальні положення
24. 7.Статистична звітність

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate