Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Нелюдське ставлення росіян до нас освячує нашу до них ненависть. / Микола Міхновський

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерська звітність підприємств - Конспект лекцій


5.2. Баланс

Баланс – документ, який надає правдиву повну, неупереджену інформацію про фінансовий стан підприємства на дату звіту. Він має вигляд таблиці, яка складається з чотирьох частин: загальна характеристика підприємства, актив, пасив, підписи. В свою чергу частини активу та пасиву поділяють на графи: найменування статті, код рядка, на початок, на кінець.

Особливістю такої таблиці є складання її на конкретну дату – 1.04; 1,07; 1,10; 1,01, тому наведені в ній суми активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства саме на цю дату.

Склад, форма балансу та характеристика статей балансу наведена в П(С)БО № 2 «Баланс». Особливістю залізниці є те, що в основному всі структурні підприємства є юридично самостійними підприємствами, тобто складають фінансову звітність (ф№1 та ф№2) і одночасно вони підпорядковані «Укрзалізниці». Тому на рівні управлінь залізниць та Укрзалізниці в цілому складаються зведені фінансові звіти.

В характеристиці підприємства наведено: найменування підприємства, його організаційно-правова форма, місцезнаходження, дата, валюта, в якій складено звіт, рівень точності (тис. грн.), коди, які присвоюють при реєстрації підприємства.

В основній таблиці наведені показники. Взагалі балансова таблиця побудована на формулі:

АКТИВИ = ЗОБОВ’ЯЗАННЯ + ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Активи, як правило, підприємство набуває шляхом придбання, створення, централізованого надходження. Господарські операції, які тільки плануються в майбутньому, не ведуть до появи активів.

Підприємство використовує активи для процесів виробництва, надання послуг, які задовольняють покупців. Це свідчить про те, що покупець буде платити, тобто на підприємство будуть надходити кошти або інші нові активи.

Особливістю П(С)БО є те, що не кожний вид активів може бути показаний в балансовій таблиці, а тільки такий:

- коли вартість активів може бути достовірно оцінена;

- коли можуть бути отримані економічні вигоди в майбутньому.

Витрати на придбання та створення активу, які не відповідають наведеним умовам, не можуть бути показані в балансі, тому включають такі витрати звітного періоду на звіт про фінансові результати.

Зобов’язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Зобов’язання характеризують можливість майбутнього вилучення коштів підприємства і витрати економічної вигоди в результаті прийнятих за попередні періоди обов’язків.

При погашенні обов’язків підприємство віддає ресурси у вигляді:

- коштів;

- інших активів;

- надання послуг;

- змін одних обов’язків на інші;

- перетворення обов’язків у капітал.

Як правило, сума зобов’язань визначена однозначно та зафіксована у конкретному документі.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань

Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, вона не є поточною ринковою, або іншою оцінкою підприємств для його власників. На розмір власного капіталу впливає облікова політика підприємства, а це – вибрані методи, принципи, процедури обліку, на основі яких оцінюють статті балансу.

До складу власного капіталу належить статутний капітал, додатковий та резервний капітал, нерозподілений прибуток. На державних підприємствах, до яких належить залізниця, замість статутного капіталу формується статутний фонд. Склад власного капіталу на залізниці наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Структура власного капіталу у процентному співвідношенні

Показник

1997

1998

1999

Відхилення (+,-)

98/97

99/98

Статутний капітал

98,0

97,25

96,00

- 0,75

- 1,25

Інший додатковий капітал

0,7

0,8

1,6

+ 0,1

+ 0,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1,3

1,95

2,4

+ 0,65

+ 0,45

Таким чином, статутний капітал складає значну частину власного капіталу залізниці, тому його обліку необхідно приділяти особливу увагу.

Статутний капітал формується під час створення підприємств. Основним призначенням цього фонду є забезпечення матеріальної бази діяльності підприємства як в період становлення, так і в ході поточної виробничо-господарської діяльності. Для ефективного ведення виробництва важливе значення має формування та доцільне використання джерел власних засобів підприємства, насамперед, статутного фонду. Розмір статутного фонду має значення при розрахунках можливого зовнішнього фінансування та відіграє певну роль при визначенні ділової репутації при підписах роботи із зарубіжними партнерами (п.37 П(с)БО 2 «Баланс»).

Статутний капітал – це сукупність вкладів учасників і власність підприємства під час його створення для забезпечення діяльності в рамках, вказаних в установчих документах.

Залізниця – це державне підприємство, що складається із відділень та лінійних підприємств, які виступають юридичними особами. Діяльність залізниці та окремих підрозділів формується на основі статутів, які затверджені підприємствами вищого рівня.

Розмір статутного капіталу показують в установчих документах підприємства. При організації державою залізниці та підприємств, які входять до її складу, на баланс цих підприємств передається власність, що дозволяє вести комерційну діяльність таким чином, що право власності на майно залізниці належить державі. Залізниці та її підприємства не є власним майном, яке зафіксоване на їх балансі, вони володіють, використовують та розпоряджуються ним в обумовлених власником межах. Розмір статутного фонду таких підприємств єдиний і не може бути розподіленим на вклади, паї та частки.

У бухгалтерському обліку сума статутного капіталу відображається на рахунку 40 «Статутний капітал» та в журналі-ордері № 13. На рахунку 40 показують суму власних основних та оборотних засобів (за дебетом рахунка – зменшення, за кредитом – збільшення). На момент відкриття підприємства складають такі проводки:

Дт 10

Дт 20, 22 Кт 40

Дт 311

В залежності від того, у вигляді яких цінностей був зроблений внесок до статутного капіталу.

В процесі роботи підприємства статутний капітал може зростати за рахунок власних ресурсів підприємств, завдяки направленню на цю частку прибутку звітного року або нерозподіленого прибутку минулих років. Крім того, статутний капітал може змінюватись за рахунок руху майна підприємства.

Таблиця 5.2 – Зміна статутного капіталу в процесі діяльності підприємства

Статутний капітал в частині

основних засобів

(рахунки 10, 12)

Статутний капітал в частині

оборотних засобів

(рахунки 20, 22, 311)

1

2

1. Основні засоби на момент відкриття підприємства

1. Товарно-матеріальні цінності на момент заснування підприємства

2. Введення нових об’єктів

2. Дооцінка товарно-матеріальних цінностей

3. Їх безкоштовне надходження

3. Вартість товарно-матеріальних цінностей, отриманих під час ліквідації основних засобів

4. Оприбутковування об’єктів, виявлених під час інвентаризації.

4. Надходження коштів

5. Зміна вартості після індексації та переоцінки

Рахунок 44

6. Витрати на закінчений капітальний ремонт (якщо більше 5% від балансової вартості основних засобів)

1. Поповнення за рахунок прибутку звітного року, нерозподіленого прибутку минулих років

7. Оприбуткування використовуваних раніше елементів колісних пар та верхньої будови колії

8. Внесок за рахунок нематеріальних активів

(рахунок 13)

1. Внесок під час придбання основних засобів, які вже були в експлуатації

2. Внесок при розрахунках щомісяця

Якщо на окремому підприємстві обсяг перевезень зменшується. Укрзалізниця може прийняти рішення про перерозподіл власності. Така господарча операція оформлюється спеціальним внутрішнім документом-авізо, на підставі якого складаються проводки.

Для передачі основних засобів:

Дт 40 «Статутний капітал»;

Кт 6834 «Розрахунки відділків і госпрозрахункових служб з підвідомчими підрозділами» – між лінійними підприємствами, або рахунок 6821 «Внутрішні розрахунки Укрзалізниці з підприємствами основного діяльного залізничного транспорту» – для підприємств інших рівнів. Далі складають проводки:

Дт 6834, 6821

Кт 10, 20, 311

Потрібно правильно розрахувати вартість майна, яке буде передане. Для основних засобів це може бути звичайна ціна, яка дорівнює балансовій вартості для рухомого складу. Тому при передачі основних засобів за балансовою вартістю на суму зносу додатково складають проводку:

Дт 13 «Знос основних засобів»;

Кт 10 «Основні засоби»

Під час заповнення у балансі рядка 300 «Статутний капітал» необхідно пам’ятати, що операції з передачі та приймання паїв підприємства повинні бути показані в статутному капіталі обох сторін.

Залізниця складається з багатьох різнопланових підрозділів (локомотивні депо, дистанції зв’язку, шляхові служби, крім того, санаторії, лікарні та інші підрозділи). Такі складені за структурою підприємства складають консолідовану фінансову звітність та фінансову звітність по кожному окремому підприємству, тому строку 300 «Статутний капітал» наведена в балансі кожного підприємства та в загальному.

На залізниці інший додатковий капітал є суттєвою частиною власного капіталу. Він складається: з індексації балансової вартості майна та вартості незакінченого будівництва; безкоштовно отриманого майна; придбаних нематеріальних активів.

Створення додаткового капіталу залежить від наявності переоцінки товарно-матеріальних цінностей, безкоштовно отриманого майна та цільового фінансування.

Таким чином, інший додатковий капітал створюється в процесі діяльності підприємства.

Безкоштовне надходження основних засобів – це досить поширена на залізниці господарська операція. Об’єктами безкоштовного надходження є локомотиви, вагони, дорожня техніка, обладнання, господарчий інвентар. На підставі акта приймання-передачі основних засобів є обов’язковою поміткою «Безкоштовне надходження» складається проводка:

Дт 10

Кт 424 (рядок 330 балансу)

та кожний місяць:

Дт 23 Кт 13 на суму амортизаційних

150%">Дт 424 Кт 745 відрахувань

Під час надходження інших видів майна дебетуються різні інвентаризаційні рахунки – 20, 22, 28 та інші з Кт 745 «Дохід від безкоштовно наданих активів». Такі господарчі операції дуже поширені між окремими структурними підрозділами залізниці.

Наприклад, локомотивне депо «Жовтень» безкоштовно передає локомотивному депо «Зірка» дорожню техніку. В локомотивному депо «Зірка» складають проводку:

Дт 10

Кт 424 (рядок 330 балансу)

В локомотивному депо «Жовтень»:

Дт 40 «Статутний капітал»;

або 424 «Інший додатковий капітал»

Кт 6834.

Сьогодні співвідношення між рахунками 40 «Статутний капітал» та 42 «Інший додатковий капітал» розподіляються нечітко.

Наприклад, локомотив надійшов на залізницю за рахунок бюджетних надходжень. Якщо в акті приймання-передачі буде вказано «як внесок до статутного фонду», у бухгалтерському обліку буде складена проводка:

Дт 10

Кт 40;

якщо «як безкоштовне надходження», то в бухгалтерському обліку буде складена проводка:

Дт 10

Кт 424.

На підприємствах необхідно більш відповідально відноситись до розподілу господарчої операції між рахунками 40 та 42.

Таблиця 5.3 – Співвідношення статутного капіталу та додаткового капіталу

на Південній залізниці (%)

Показник

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Книга: Бухгалтерська звітність підприємств - Конспект лекцій

ЗМІСТ

1. Бухгалтерська звітність підприємств - Конспект лекцій
2. 1.2. Звітність та види діяльності підприємства
3. Тема 2. Фінансова звітність підприємства Тема 2. Фінансова звітність підприємства 2.1 Загальні вимоги до складання фінансової звітності
4. 2.2 Нормативні документи, якими регулюють складання фінансової звітності
5. 2.3 Баланс, як прийом в економічних дослідженнях
6. 2.5 Поточний баланс
7. 2.9. Звіт про власник капітал
8. 2.10. Примітки до фінансової звітності
9. 2.11. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва
10. 3. Виправлення в бухгалтерському обліку 3. Виправлення в бухгалтерському обліку 3.1. Виправлення помилок
11. 3.2. Відображення змін облікової оцінки у обліку та звітності
12. 3.3 Виправлення помилок в бухгалтерському обліку на підприємствах, які відносяться до об’єднань
13. 3.4. Відображення змін в обліковій політиці
14. 3.5. Події, що відбулися після звітної дати
15. 4. Методика складання фінансової звітності 4. Методика складання фінансової звітності 4.1 Основні етапи складання звітності
16. 4.2 Вплив інфляції на фінансову звітність
17. 5. Особливості фінансової звітності на підприємствах залізничного транспорту 5. Особливості фінансової звітності на підприємствах залізничного транспорту 5.1. Облікова політика на підприємствах залізничного транспорту
18. 5.2. Баланс
19. Статутний капітал
20. 5.3. Звіт про фінансові результати
21. 5.4. Господарські операції внутрішнього обороту
22. 5.5 Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України (№ 14-ЗАЛ)
23. 6. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств 6. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств 6.1 Загальні положення
24. 7.Статистична звітність

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate