Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Помогти можна тільки тому, хто цього хоче. / Павло Загребельний

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерська звітність підприємств - Конспект лекцій


2.3 Баланс, як прийом в економічних дослідженнях

Баланс – це прийом надання економічної інформації, який досить широко використовується в економічній роботі. Це зручний наглядний прийом, який дає можливість охарактеризувати явище, що вивчається, з різних сторін в економічних дослідженнях. Баланс може бути бухгалтерський та статистичний. Так, бухгалтерський баланс дозволяє охарактеризувати ресурси підприємства по складу і джерелам їх утворення; статистичний баланс – використання робочого часу по відпрацьованому і невідпрацьованому часу по різним чинникам. Баланс може бути поданий або двосторонньою таблицею (баланс фінансового стану підприємства), або у вигляді простої таблиці, де ціле поділяється на складові частини (баланс робочого часу, баланс основних коштів, робочої сили). Бухгалтерський баланс звичайно подають у вигляді двосторонньої таблиці (табл. 2.7), для статистичного – характерно розкладання цілого на складові частини (табл. 2.8).

Таблиця 2.7 – Баланс підприємства

0cm;line-height:normal">Актив

0cm;line-height:normal">Код рядка

0cm;line-height:normal">Пасив

0cm;line-height:normal">Код рядка

1. Необоротні активи

0cm;line-height:normal">1. Власний капітал

Нематеріальні активи:

0cm;line-height:normal">Статутний капітал

0cm;line-height:normal">300

Залишкова вартість

0cm;line-height:normal">010

0cm;line-height:normal">Пайовий капітал

0cm;line-height:normal">310

Первинна вартість

0cm;line-height:normal">011

0cm;line-height:normal">Додатковий вкладений капітал

0cm;line-height:normal">320

Знос

0cm;line-height:normal">012

0cm;line-height:normal">Інший додатковий капітал

0cm;line-height:normal">330

Незавершене будівництво

0cm;line-height:normal">020

0cm;line-height:normal">Резервний капітал

0cm;line-height:normal">340

Основні засоби:

0cm;line-height:normal">

0cm;line-height:normal">Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0cm;line-height:normal">350

Залишкова вартість

0cm;line-height:normal">030

0cm;line-height:normal">Неоплачений капітал

0cm;line-height:normal">360

0cm;line-height:normal">

0cm;line-height:normal">Вилучений капітал

0cm;line-height:normal">370

0cm;line-height:normal">

0cm;line-height:normal">Усього за розділом 1

0cm;line-height:normal">380

Таблиця 2.8 – Баланс робочого часу на підприємстві, чол. – год.

А. Загальний фонд часу.

І. Повний календарний фонд часу, в тому числі:

0cm;line-height:normal">292000

- святкові і вихідні дні

0cm;line-height:normal">80000

- чергові відпустки

0cm;line-height:normal">25000

- неробочий час в робочі дні

0cm;line-height:normal">8300

ІІ. Максимально можливий фонд робочого часу

Б. Фактичне використання часу

0cm;line-height:normal">178700

І. Відпрацьований час

0cm;line-height:normal">134025

ІІ. Робочий час, невикористаний по поважним причинам

0cm;line-height:normal">30827

ІІІ Втрати робочого часу

0cm;line-height:normal">13848

ІV. Відпрацьовано в понаднормовий час.

0cm;line-height:normal">4200

В бухгалтерському балансі використовують вартісні показники, в статистичному – і вартісні і натуральні. Баланс дозволяє наочно уявити явище, що вивчається, так як у балансі звичайно порівнюються дані, отриманні із різних джерел. За допомогою балансу можна показати зв’язок між окремими показниками у формі рівняння підсумків, які одержані в результаті різних математичних дій над показниками, що зіставляються. Однак, для складання балансової таблиці необхідна висока організація облікової роботи, бо використовують різні показники, які пов’язані друг з другом. Тому теоретично існують різні види таблиць, балансів, але на підприємствах і у виробничій діяльності вони використовуються рідко – обов’язковим для підприємства є бухгалтерський баланс.

В бухгалтерському обліку баланс є основною складовою фінансової звітності і є втіленням принципу безперервності. Баланс характеризує склад засобів підприємства та джерел їх утворення на конкретну дату в грошовій формі. Бухгалтерський баланс складається у вигляді двосторонній таблиці, в якій засоби підприємства характеризуються за їх складом та джерелами.

По складу засоби підприємства (активи) в бухгалтерському балансі поділяються на необоротні та оборотні, а за джерелами – на власні та зобов’язання, крім того, ще виділяють – видатки майбутніх періодів та доходи майбутніх періодів. Загальну схему балансу згідно П(с)БО № 2 «Баланс» можливо представити в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Загальна схема бухгалтерського балансу

0cm;line-height:normal">Актив

0cm;line-height:normal">Пасив

І розділ. Необоротні активи

І розділ. Власний капітал

ІІ розділ. Оборотні активи

ІІ розділ. Забезпечення наступних

виплат і платежів

ІІІ розділ. Витрати майбутніх періодів

ІІІ розділ. Довгострокові зобов’язання

ІV розділ. Поточні зобов’язання

V розділ. Доходи майбутніх періодів

0cm;line-height:normal">Баланс

0cm;line-height:normal">Баланс

Схему бухгалтерського балансу затверджує та розробляє кожна держава. Тому підходи та принципи складання бухгалтерського балансу є єдиними, але схеми індивідуальні. В додатках наведені приклади таких схем.

Таблиця 2.10 – Економічна характеристика складу бухгалтерського балансу

0cm;line-height:normal">Показник

0cm;line-height:normal">Визначення поняття

0cm;line-height:normal">Момент виникнення

0cm;line-height:normal">Оцінка

0cm;line-height:normal">Класифікація

0cm;line-height:normal">Зобов’язання

0cm;line-height:normal">Майбутні платежі за товари, послуги, бюджету, працівникам та ін.

0cm;line-height:normal">Реєструються в обліку тільки тоді, коли виникає заборгованість по ним

0cm;line-height:normal">Сума грошей, необхідна для оплати заборгованості

0cm;line-height:normal">Довгострокові поточні забезпечення

0cm;line-height:normal">Власний капітал

0cm;line-height:normal">Інвестиції та фінансовий результат діяльності підприємства

0cm;line-height:normal">Згідно установчим документам або розрахунку фінансових результатів

0cm;line-height:normal">Сума грошей, які указані в установчих документах та в розрахунку фінансових результатів

0cm;line-height:normal">Уставний (пайовий) капітал, нерозподілений прибуток

0cm;line-height:normal">Необоротні активи

0cm;line-height:normal">Засоби, які мають строк служби більш одного року, використовуються в діяльності підприємства

0cm;line-height:normal">В момент придбання або виготовлення

0cm;line-height:normal">За фактичною (історичною) собівартістю

0cm;line-height:normal">Нематеріальні активи, основні засоби, інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість

0cm;line-height:normal">Оборотні активи

0cm;line-height:normal">Засоби, кошти та платежі, які підприємство використовує в поточній діяльності

0cm;line-height:normal">Реєструються в обліку в момент надходження або в момент, коли виникає заборгованість по ним

0cm;line-height:normal">За фактичною (історичною) собівартістю, або як сума грошей необхідних для оплати заборгованості

0cm;line-height:normal">Запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

Книга: Бухгалтерська звітність підприємств - Конспект лекцій

ЗМІСТ

1. Бухгалтерська звітність підприємств - Конспект лекцій
2. 1.2. Звітність та види діяльності підприємства
3. Тема 2. Фінансова звітність підприємства Тема 2. Фінансова звітність підприємства 2.1 Загальні вимоги до складання фінансової звітності
4. 2.2 Нормативні документи, якими регулюють складання фінансової звітності
5. 2.3 Баланс, як прийом в економічних дослідженнях
6. 2.5 Поточний баланс
7. 2.9. Звіт про власник капітал
8. 2.10. Примітки до фінансової звітності
9. 2.11. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва
10. 3. Виправлення в бухгалтерському обліку 3. Виправлення в бухгалтерському обліку 3.1. Виправлення помилок
11. 3.2. Відображення змін облікової оцінки у обліку та звітності
12. 3.3 Виправлення помилок в бухгалтерському обліку на підприємствах, які відносяться до об’єднань
13. 3.4. Відображення змін в обліковій політиці
14. 3.5. Події, що відбулися після звітної дати
15. 4. Методика складання фінансової звітності 4. Методика складання фінансової звітності 4.1 Основні етапи складання звітності
16. 4.2 Вплив інфляції на фінансову звітність
17. 5. Особливості фінансової звітності на підприємствах залізничного транспорту 5. Особливості фінансової звітності на підприємствах залізничного транспорту 5.1. Облікова політика на підприємствах залізничного транспорту
18. 5.2. Баланс
19. Статутний капітал
20. 5.3. Звіт про фінансові результати
21. 5.4. Господарські операції внутрішнього обороту
22. 5.5 Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України (№ 14-ЗАЛ)
23. 6. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств 6. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств 6.1 Загальні положення
24. 7.Статистична звітність

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate