Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Плагіатора важко спіймати на його слові. / Леонід Сухоруков

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності - Конспект лекцій


Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками бухгалтерського обліку

Залишкова вартість (010)Ряд. 011-ряд.012

Первинна вартість (011)Дт 12

Знос (012) (Кт 133)

Незакінчене будівництво (020) Дт 15

Залишкова вартість (030) Ряд.031-ряд.032

Первинна вартість (031) Дт 10 – Дт 11

Знос (032) (Кт 131 + Кт 132)

Довгострокові фінансові інвестиції:

Що враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств (040) Дт 141

Інші фінансові інвестиції (045) Дт 142 + Дт143

Довгострокова дебіторська заборгованість (050) Дт 16

Відстрочені податкові активи (060) Дт 17

Інші необоротні активи (070) Дт 18 – Кт 19

Усього за розділом І. (080) Ряд.010+ряд.020+ряд.030+ряд.040+ряд.045+ряд.050+ряд.060+ ряд.070

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси (100) Дт 20 + Дт 22 + Дт 25

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (110) Дт 21

Незакінчене виробництво (120) Дт 23

Готова продукція (130) Дт 26 + Дт 27

Товари (140) Дт 28

Векселі отримані (150) Дт 34

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість (160) Ряд.161-ряд.162

Первісна вартість (161) Дт 36

Резерв сумнівних боргів (162) (Дт 38)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом (170) Дт 641 + Дт 6421 + Дт 644

За виданими авансами (180) Дт 371

За нарахованими доходами (190) Дт 373

За внутрішніми розрахунками (200) Дт 682 + Дт 683

Інша поточна дебіторська заборгованість (210) Дт 6422 + Дт 372 + Дт 374 + Дт 375 + Дт 376 + Дт377

Поточні фінансові інвестиції (220) Дт 35

Кошти та їх еквіваленти:

У національній валюті (230) Дт 301 + Дт 311 + Дт 313

В іноземній валюті (240) Дт 302 + Дт 312 + Дт 314

Інші оборотні активи (250) Дт 24, 643, 331, 332

Усього за розділом ІІ (260) Ряд.100+ряд.110+ряд.120+ряд.130+ряд.140+ряд.150+ряд.160+ряд.170+ряд.180+ряд.190+ряд.200+ряд.210+ряд.220+ряд.230+ряд.240+ряд.250

ІІІ. Витрати майбутніх періодів (270) Дт 39

Баланс (280) Ряд.080+ряд.260+ ряд.270

І. Власний капітал

Статутний капітал (300) Кт 40

Пайовий капітал (310) Кт 41

Додатковий вкладений капітал (320) Кт 421 + Кт 422

Інший додатковий капітал (330) Кт 423 + Кт 424 + Кт 425

Резервний капітал (340) Кт 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (350) Кт 441 – Дт 424 – Дт 443

Неоплачений капітал (360) (Дт 46)

Вилучений капітал (370) (Дт 45)

Усього за розділом І (380) Ряд.300+ряд.310+ряд.320+ряд.330+ряд.350+ряд.360+ряд.370

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу (400) Кт 471 + Кт 472

Інші забезпечення (410) Кт 473 + Кт 474

Цільове фінансування (420) Кт 48

Усього за розділомІІ (430) Ряд.400+ряд.410+ ряд.420

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків (440) Кт 501 + Кт 502 + Кт 503 + Кт 504

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 Кт 5051 + Кт 5061 + Кт 52

Відстрочені податкові зобов’язання (460) Кт 54

Інші довгострокові зобов’язання (470) Кт 5052 + Кт 5062 + Кт 51 + Кт 53 + Кт 55

Усього за розділом ІІІ (480) Ряд.440+ряд.450+ряд.460+ряд.470

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків (500) Кт 601 + Кт 602 + Кт 603 + Кт 604

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (510) Кт 61

Векселі видані (520) Кт 62

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (530) Кт 63

Поточні зобов’язання за розрахунками:

За отриманими авансами (540) Кт 681

З бюджетом (550) Кт 641 + Кт 6742 + Кт 643

З позабюджетних платежів (560) Кт 6422

Зі страхування (570) Кт 65

З оплати праці (580) Кт 66

З учасниками (590) Кт 67

За внутрішніми розрахунками (600) Кт 682 + Кт 683

Інші поточні зобов'язання (610) Кт 605 + Кт 606 + Кт 684 + Кт 685, 644

Усього за розділом IV (620) Ряд.500+ряд.510+ряд.520+ряд.530+ ряд.540+ряд.550+ряд.560+ряд.570+ряд.580+ряд.590+ряд.600+ряд.610

V. Доходи майбутніх періодів (630) Кт 69

Баланс (640) Ряд.380+ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630

Книга: Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності - Конспект лекцій

ЗМІСТ

1. Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності - Конспект лекцій
2. Принципи підготовки фінансової звітності
3. Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками бухгалтерського обліку
4. Коментарі до макета складання балансу
5. Методика підготовки Звіту про фінансові результати
6. Балансове узагальнення показників звіту Ф№2
7. Класифікація діяльності підприємства
8. Порядок заповнення Звіту Ф№3 в частині операційної діяльності
9. Заповнення Звіту в частині інвестиційної та фінансової діяльності
10. Визнання змін показників власного капіталу в звітній формі Ф№4 “Звіт про власний капітал”
11. Інформація, що надається у фінансовій звітності:
12. Методика підготовки Балансу
13. Методика підготовки Звіту про фінансові результати
14. Методика підготовки показників Декларації про прибуток
15. Загальні проложення про підготовку звітності по ПДВ
16. Загальні положення про порядок нарахування, терміни сплати та подання розрахунку акцизного збору
17. Порядок складання Звіту про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку
18. Комунальний податок: методика розрахунку та порядок подання звітності
19. Методика підготовки Розрахунку земельного податку
20. Звітність по збору за забруднення навколишнього природного середовища
21. Методика підготовки звітності по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
22. Порядок заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності відомістей про нараховані та виплачені доходи (ф. N 8ДР)
23. Підготовка даних по оподаткуванню доходів фізичних осіб
24. Звітність по страхових зборах на обов’язкове державне пенсійне страхування
25. Методика підготовки та справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності
26. Методика підготовки справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
27. Методика підготовки звітності форма № 1-ПВ і №3-ПВ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate