Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Щоб керувати країною дурнів, треба бути хоча б трішки придуркуватим. / Володимир Голобородько

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні - О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін


§8. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Статус постійних комісій Верховної Ради АРК визначається Конституцією АРК, Законом України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», Регламентом Верховної Ради АРК, а також Положенням про постійні комісії Верховної Ради АРК та їхні функції.

Постійні комісії Верховної Роди АРК є постійно діючими органами Верховної Ради АРК. Вони утворюються Верховної Радою АРК на термін її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до її відання, здійснення парламентського контролю за виконанням постанов і рішень Верховної Ради АРК і рішень її Президії.

Основними функціями постійних комісій є:

– розробка проектів постанов і рішень Верховної Ради АРК;

– вивчення і розробка питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, що вносяться на розгляд Верховної Ради АРК;

– підготовка висновків по проектах нормативно-правових актів, внесених депутатами Верховної Ради АРК і Радою міністрів АРК;

– попереднє обговорення кандидатур на посади, що обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою АРК;

– парламентський контроль за виконанням постанов і рішень Верховної Ради АРК і рішень її Президії;

– парламентський контроль за виконанням програм і бюджету АРК;

– парламентський контроль за дотриманням вимог законодавства України під час розгляду звернень громадян;

– вирішення інших питань за дорученням Верховної Ради АРК та її Президії.

Діяльність постійних комісій здійснюється на принципах верховенства права, конституційності, законності, гласності, рівноправності, колегіальності, вільного обговорення питань і прийняття рішень. Постійні комісії у своїй діяльності підконтрольні й підзвітні Верховній Раді АРК. Роботу всіх постійних комісій координує Президія Верховної Ради АРК.

Постійні комісії наділені наступними повноваженнями:

– одержувати безкоштовно від керівників органів, підприємств, установ і організацій, розташованих на території АРК, необхідні матеріали і документи, що стосуються їхньої діяльності, з питань, що відносяться до відання постійних комісій;

– збирати, вивчати й аналізувати інформацію з питань, віднесених до компетенції комісії;

– здійснювати контроль за виконанням Конституції АРК;

– публікувати у пресі проекти нормативно-правових та інших актів, розроблених в комісії, інформацію про діяльність комісії;

– створювати підкомісії й робочі групи;

– призначати з числа вчених і фахівців позаштатних консультантів-експертів комісії;

– залучати до своєї роботи представників громадськості, вчених і фахівців;

– пропонувати депутату Верховної Ради АРК дати постійній комісії роз’яснення з розглянутого питання;

– виступати на пленарних засіданнях Верховної Ради АРК з доповідями і співдоповідями;

– заслуховувати на своїх засіданнях звіти й інформацію республіканських органів влади і посадових осіб;

– порушувати питання перед Верховної Радою АРК або її Президією про створення тимчасової комісії Верховної Ради АРК або робочої групи Президії Верховної Ради АРК щодо перевірки питань діяльності відповідних органів і посадових осіб;

– давати доручення відповідним контролюючим органам АРК про проведення перевірок.

Перелік постійних комісій і Положення про постійні комісії та їх функції затверджуються Верховною Радою АРК. Всі постійні комісії Верховної Ради АРК користуються рівними правами.

Склади постійних комісій обираються Верховної Радою АРК з урахуванням побажань депутатів і нормою, встановленою ст.15 Закону України «Про Верховну Раду АРК» (до складу постійної комісії повинні входити не менше 8 і не більше 15 депутатів). Депутат може бути членом тільки однієї постійної комісії. До складу постійної комісії входять: голова комісії, його заступник, секретар і члени комісії. До складу постійних комісій не можуть входити Голова Верховної Ради АРК і його заступники.

Голови постійних комісій обираються Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради АРК. Голова постійної комісії здійснює свої повноваження на постійній основі і входить за посадою до складу Президії Верховної Ради АРК.

Постійні комісії для забезпечення конкретних напрямків своєї діяльності можуть створювати зі свого складу підкомісії. Робочі групи створюються зі складу постійної комісії для підготовки окремих питань. У складі постійної комісії одночасно може бути утворено не більше 2 підкомісій або робочих груп. До складу підкомісії або робочої групи повинно входити не менше 3 членів відповідної постійної комісії.

Основною формою роботи постійної комісії є її засідання. Засідання постійної комісії скликається в разі потреби головою комісії і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання постійної комісії проводяться відкрито, якщо більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні, не прийняте рішення про проведення закритого засідання.

Депутати Верховної Ради АРК мають право бути присутніми на засіданні будь-якої постійної комісії Верховної Ради АРК із правом дорадчого голосу. Присутність осіб, що не є депутатами Верховної Ради АРК, на засіданнях постійної комісії, а також депутатів, що не є членами постійної комісії, на її закритих засіданнях здійснюється за письмовим запрошенням, підписаним головою відповідної постійної комісії.

Засідання постійної комісії відкриває її голова. Він повідомляє членів комісії про наявність кворуму і причини відсутності окремих членів комісії, представляє запрошених. За наявності кворуму голова оголошує порядок денний засідання комісії. Додатково до порядку денного засідання комісії можуть бути включені питання, що відносяться до її відання, якщо на цьому наполягає не менше 1/3 її членів. Рішення про включення питань до порядку денного приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

За результатами обговорення і розгляду питань комісія приймає рішення, висновки і рекомендації більшістю голосів присутніх членів комісії. Рекомендації постійних комісій, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими для розгляду органами й організаціями, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено комісії в 10-денний термін, якщо інший термін не зазначений у самих рекомендаціях.

На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол, у якому вказуються: номер протоколу, дата і місце проведення засідання; список членів комісії та запрошених, присутніх на засіданні; порядок денний засідання комісії; суть обговорюваних питань; прийняті рішення, рекомендації, висновки; результати голосування: «за», «проти», «утримався» (із вказівкою прізвища та ініціалів депутатів). До протоколу додаються документи, наявні по обговорюваних питаннях, а також окрема думка членів комісії. Підписують протокол голова і секретар комісії.

Питання, що відносяться до відання декількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій або за дорученням Верховної Ради АРК та її керівництва розглядатися спільно. Рішення в цих випадках приймаються комісіями окремо і підписуються головами відповідних постійних комісій. Протокол спільного засідання постійних комісій підписується головами комісій і секретарями.

Консультативне, організаційно-методичне, інформаційне і технічне забезпечення постійних комісій здійснюють працівники Секретаріату Верховної Ради АРК, закріплені за постійними комісіями консультанти і фахівці організаційного відділу Служби організаційного забезпечення Секретаріату Верховної Ради АРК, а також Управління справами Верховної Ради АРК. Консультанти, закріплені за постійними комісіями, мають право бути присутніми на засіданнях відповідних постійних комісій, підкомісій, робочих груп з правом дорадчого голосу.


Книга: Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні - О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін

ЗМІСТ

1. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні - О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін
2. Передмова
3. ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНА - Розділ І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА  ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ - Глава 1. Державне будівництво та місцеве самоврядуванняяк наука і навчальна дисципліна - §1. Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та
4. §3. Система науки державного будівництва і місцевого самоврядування
5. §4. Державне будівництво і місцеве самоврядування у системі суспільних та юридичних наук
6. §5. Поняття, система і завдання державного будівництва та місцевого самоврядування як навчальної дисципліни
7. Глава 2 - Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасніст - §1. Еволюція науки державного будівництва і місцевого самоврядування
8. §2. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
9. Розділ II  - Основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні - Глава 1 Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні - §1. Поняття, види та ознаки органів публічної влади
10. §2. Система органів публічної влади в Україні
11. §3. Принципи організації й діяльності органів публічної влади в Україні
12. §4. Функції та компетенція органів публічної влади
13. §5. Форми діяльності органів публічної влади
14. §6. Методи діяльності органів публічної влади
15. Глава 2 - Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні - §1. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації
16. §2. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
17. §3. Матеріально-фінансова основа організації і діяльності органів публічної влади в Україні
18. ЧАСТИНА ОСОБЛИВА - Розділ ІІІ Організація роботи Верховної Ради України Глава 1  Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України - §1. Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу
19. §2. Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України
20. §3. Порядок формування Верховної Ради України
21. §4. Структура Верховної Ради України
22. §5. Функції та компетенція Верховної Ради України
23. §6. Форми діяльності Верховної Ради України
24. §7. Методи діяльності Верховної Ради України
25. §8. Акти Верховної Ради України
26. §9. Апарат Верховної Ради України
27. Глава 2 - Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України - §1. Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників
28. §2. Організація роботи комітетів Верховної Ради України
29. §3. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України
30. §4. Організація роботи депутатських груп і фракцій
31. §5. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
32. Глава 3 - Організація роботи народних депутатів України  - §1. Основи правового статусу народних депутатів України
33. §2. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України
34. §3. Організація роботи народного депутата у виборчому окрузі
35. §4. Депутатські запити і звернення
36. §5. Основні гарантії депутатської діяльності
37. Розділ ІV Організація роботи Президента України - §1. Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу та функціонування
38. §2. Організація виборів Президента України
39. §3. Функції та компетенція Президента України
40. §4. Форми діяльності Президента України
41. §5. Методи діяльності Президента України § 6. Гарантії діяльності Президента України
42. § 7. Апарат Президента України, організація його роботи
43. § 8. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, його статус і організація роботи
44. § 9. Рада національної безпеки і оборони України
45. Розділ V - Організація роботи органів виконавчої влади України - Глава 1 Організація роботи Кабінету Міністрів України - §1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України
46. §2. Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України
47. §3.Функції та компетенція Кабінету Міністрів України
48. §4.Форми діяльності Кабінету Міністрів України
49. §5.Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України
50. §6. Організація роботи органів, що утворюються Кабінетом Міністрів України
51. §7. Методи діяльності Кабінету Міністрів України
52. §8. Акти Кабінету Міністрів України
53. §9. Апарат Кабінету Міністрів України
54. Глава 2 - Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - §1. Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади
55. §2. Структура центральних органів виконавчої влади
56. §3. Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади
57. §4. Організація роботи Міністерства внутрішніх справ України
58. Глава 3 Організація роботи місцевих державних адміністрацій - §1. Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій
59. §2. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій
60. §3. Структура місцевих державних адміністрацій
61. §4. Порядок формування місцевих державних адміністрацій
62. §5. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій
63. §6. Організація роботи голови місцевої державної адміністрації та його заступників
64. §7. Апарат місцевих державних адміністрацій
65. §8. Форми роботи місцевих державних адміністрацій
66. §9. Методи діяльності місцевих державних адміністрацій
67. §10. Акти місцевих державних адміністрацій
68. Розділ VI Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим - Глава 1 Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим  - §1. Загальна характеристика правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим
69. §2. Порядок формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим
70. §3. Структура Верховної Ради Автономної Республіки Крим
71. §4. Правовий статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
72. §5. Правові форми діяльності Верховної Ради АРК
73. §6. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання
74. §7. Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим
75. §8. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим
76. §9. Організація роботи депутатських груп і фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим
77. §10. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим
78. Глава 2 Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим
79. Розділ 8  Організація місцевого самоврядування в Україні - Глава 1 Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні - 1. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні
80. §2. Система місцевого самоврядування в Україні
81. §3. Функції й повноваження місцевого самоврядування §4. Гарантії місцевого самоврядування
82. Глава 2  Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб  - §1. Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування
83. §2. Структура місцевих рад
84. §3. Форми і методи роботи місцевих рад
85. §4. Сесія – основна організаційна форма діяльності місцевих рад
86. §5. Організація роботи постійних комісій місцевих рад
87. §6.Організація роботи сільських, селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад
88. §7. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи
89. §8. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів, апарату місцевих рад і апарату виконкомів
90. §9. Органи самоорганізації населення
91. §10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
92. Глава 3  Організація роботи депутатів місцевих рад
93. Розділ VIII Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами  - §1. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян
94. §2. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
95. §3. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
96. §4. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами
97. §5. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури
98. §6.Взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ
99. Перелік рекомендованої літератури - До розділу І:
100. До розділу ІІ:
101. До розділу ІІІ:
102. До Розділу ІV:
103. До розділу V:
104. До розділу VI:
105. До розділу VII:
106. До розділу VIII:
107. Питання для самоперевірки - До Розділу I:
108. До Розділу II:
109. До Розділу III:
110. До Розділу IV:
111. До Розділу V:
112. До Розділу VI:
113. До Розділу VII:
114. До Розділу VIII:

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate