Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Не проси у Бога сили, лиш до єдності стреми. / Степан Горлач

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні - О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін


До розділу VII:

 Ант А. Чи буде самоврядування в Україні європейським // Віче. – 1998. –№10.– С.48–61.

Баймуратов М.О., Сосновських Ю.Ю. Муніципальні права особистості: становлення та сутність // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. –№4. – С.3–10.

Баймуратов М.О., Батанов О.В. Деякі теоретичні аспекти становлення функцій територіальних громад в Україні // Вісник Одеського ін-ту внутрішніх справ. – 1999. –№1. – С.31–36.

Батанов О. Концептуальні засади співвідношення функцій територіальних громад з функціями місцевих органів державної виконавчої влади // Право України. – 1999. –№5. – С.25–30.

Батанов О.В. Основні напрями і види діяльності територіальних громад: проблеми класифікації // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. –№4. – С.19–25.

Безсмертний Р. Самоврядування. Конституційна модель і проблеми повноцінного функціонування // Віче. – 1997. –№11. – С.45–56.

Белоус А. Местное самоуправление: мир и мы // Финансовая Украина. – 1995. –№48. – 28 ноября.

Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000.

Бодрова І.І. Роль асоціацій місцевих рад у політико-правовому механізмі функціонування місцевого самоврядування в Україні // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№9. – С.258–264.

Волинець В. Місцеве самоврядування: яким воно має бути? // Радянське право. – 1991. –№5. – С.9–11.

Волков В.Д. Правовий статус міста// Вісник Академії правових наук України. – 1995.–№3. – С.58–65.

Воронов М.П. Місцеве самоврядування та його акти: Навч. посібник. – К., 1992.

Воронов Н.П. Понятие и особенности правовых актов местных Советов народных депутатов // Проблемы законности. –1993. – Вып. 28.

Головченко В., Корпань О. Конституційні принципи місцевого самоврядування // Право України. – 1998. –№3. – С.14–17, 30.

Граб В., Білик Ю. Місцеве самоврядування: закони і реальність // Віче. – 1998. –№5. – С.32–40.

Григорьев В. Идейные и институциональные истоки местного самоуправления в Украине (до середины ХІХ века) // Юридический вестник. – 1998. –№2. – С.76–81.

Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб’єкт конституційних правовідносин // Право України. – 1999. –№11. – С.24–27.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»: науково–практичний коментар / Ред. кол.: В.Ф.Опришко (голова), М.Ф.Верменчук, В.В.Медведчук та ін. – К.: Ін-т зак-ства Верх. Ради України, 1999.

Исполком отчитывается перед харьковчанами: справочно-информационные материалы к отчету исполкома // Слобода. – 1996. –№22.

Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні. – К.: Ін Юре, 1997.

Корнієнко М. Державна влада і місцеве самоврядування: актуальні питання теорії і практики // Українське право. – 1995. –№1. – С.68–77.

Корнієнко І.М. Місцеве самоврядування: вибір зроблено, проблеми залишилися // Вісник Академії правових наук України. – 1996. –№7. – С.87–92.

Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Знання, 1999.

Крижанівський С. Територіальній громаді – належні повноваження // Місцеве самоврядування. – 1998. –№5–7. – С.137–140.

Крусян А. Местное управление и самоуправление: к постановке вопроса о содержании и понятии // Юридический вестник. – 1998. –№1. – С.84–87.

Куйбіда В., Чушенко В. Поняття місцевого самоврядування в Україні // Право України. – 1998. –№5. – С.17–21.

Кучма Л.Д. Засади місцевого самоврядування: Виступ на зборах Української Асоціації місцевих та регіональних влад. 19 червня 1997 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. –№111–112. – 21 червня.

Любченко П.Н. Вопросы правового регулирования компетенции местного самоуправления // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Темат. зб. наук. праць / Відповід. ред. М.І.Панов. – Х.: Нац. юрид. академія України, 1997. – С.24–29.

Любченко П.Н. Местное самоуправление в городском районе // Становлення правової системи демократичної України та юридична наука: Короткі тези доп. та наук. повідом. наук. конф. молодих учених та аспірантів / За ред. М.І.Панова. – Х.: Нац. юрид. академія України, 1998. – С.21–22.

Любченко П.Н. Организационно-правовые вопросы разработки и принятия уставов территориальных громад // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х., 1998. – Вип.34. – С.64–69.

Любченко П.М. Конституційні гарантії місцевого самоврядування // Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституційного права: Зб. наук. статей / Голова редкол. В.Я.Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 1999. – С.229–239.

Мельниченко В. Коли місцеві власті не жебракують: фінансові та матеріальні засади місцевого самоврядування // Віче. – 1997. –№11. – С.66–81.

Місцеве самоврядування: світовий та український досвід / Програма сприяння парламентові України. – К.: Заповіт, 1997.

Мишина Н., Фельдман Е. Местное самоуправление: понятийно-терминологический состав в теории и законодательстве // Юридический вестник. – 1999. –№4. – С.99–102.

Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. –  К.: Юрінком Інтер, 2001.

Соболев В. Финансовая база местной власти в переходной экономике // Бизнес Информ. – 1995. –№2. – С.4–8.

Столичні міста Європи: як формується представницька влада // Місцеве самоврядування. – 1998. –№5–7. – С.20–30.

Ткаченко А. Місцеве самоврядування в Україні на сучасному етапі: проблеми становлення і перспективи розвитку // Голос України. – 1999. –№155. – 21 серпня.

Ткачук А., Саєнко Ю., Привалов Ю. Місцеве самоврядування в Україні // Розбудова держави. – 1997. –№7/8. – С.71–83;№9. – С.37–41;№10. – С.52–58.

Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Выборы органов местного самоуправления: конституционно-правовой аспект. Учеб. пособие. – Х.: Факт, 1998.

Фрицький О.Ф. Порівняльний аналіз досвіду, становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні і у Франції // Вісник Академії правових наук України. – 1995. –№ 3. – С.73–81.

Ярмиш О.Н. Історичні віхи розвитку самоврядування в Північному Причорномор’ї // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. –№7. – С.163–168.

Ярмиш О.Н., Головко О.М. До питання про типи місцевого самоврядування // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. –№1. – С.3–13.


Книга: Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні - О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін

ЗМІСТ

1. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні - О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін
2. Передмова
3. ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНА - Розділ І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА  ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ - Глава 1. Державне будівництво та місцеве самоврядуванняяк наука і навчальна дисципліна - §1. Поняття, предмет і джерела науки державного будівництва та
4. §3. Система науки державного будівництва і місцевого самоврядування
5. §4. Державне будівництво і місцеве самоврядування у системі суспільних та юридичних наук
6. §5. Поняття, система і завдання державного будівництва та місцевого самоврядування як навчальної дисципліни
7. Глава 2 - Державне будівництво і місцеве самоврядування: минуле і сучасніст - §1. Еволюція науки державного будівництва і місцевого самоврядування
8. §2. Актуальні проблеми науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
9. Розділ II  - Основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні - Глава 1 Загальнотеоретичні аспекти організації роботи органів публічної влади в Україні - §1. Поняття, види та ознаки органів публічної влади
10. §2. Система органів публічної влади в Україні
11. §3. Принципи організації й діяльності органів публічної влади в Україні
12. §4. Функції та компетенція органів публічної влади
13. §5. Форми діяльності органів публічної влади
14. §6. Методи діяльності органів публічної влади
15. Глава 2 - Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні - §1. Загальна характеристика системи нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації
16. §2. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
17. §3. Матеріально-фінансова основа організації і діяльності органів публічної влади в Україні
18. ЧАСТИНА ОСОБЛИВА - Розділ ІІІ Організація роботи Верховної Ради України Глава 1  Загальна характеристика організації роботи Верховної Ради України - §1. Верховна Рада України в системі органів державної влади, основи її правового статусу
19. §2. Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України
20. §3. Порядок формування Верховної Ради України
21. §4. Структура Верховної Ради України
22. §5. Функції та компетенція Верховної Ради України
23. §6. Форми діяльності Верховної Ради України
24. §7. Методи діяльності Верховної Ради України
25. §8. Акти Верховної Ради України
26. §9. Апарат Верховної Ради України
27. Глава 2 - Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України - §1. Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників
28. §2. Організація роботи комітетів Верховної Ради України
29. §3. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України
30. §4. Організація роботи депутатських груп і фракцій
31. §5. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
32. Глава 3 - Організація роботи народних депутатів України  - §1. Основи правового статусу народних депутатів України
33. §2. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України
34. §3. Організація роботи народного депутата у виборчому окрузі
35. §4. Депутатські запити і звернення
36. §5. Основні гарантії депутатської діяльності
37. Розділ ІV Організація роботи Президента України - §1. Президент України в системі органів державної влади, основи його правового статусу та функціонування
38. §2. Організація виборів Президента України
39. §3. Функції та компетенція Президента України
40. §4. Форми діяльності Президента України
41. §5. Методи діяльності Президента України § 6. Гарантії діяльності Президента України
42. § 7. Апарат Президента України, організація його роботи
43. § 8. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, його статус і організація роботи
44. § 9. Рада національної безпеки і оборони України
45. Розділ V - Організація роботи органів виконавчої влади України - Глава 1 Організація роботи Кабінету Міністрів України - §1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України
46. §2. Структура Кабінету Міністрів України. Розподіл повноважень між посадовими особами уряду України
47. §3.Функції та компетенція Кабінету Міністрів України
48. §4.Форми діяльності Кабінету Міністрів України
49. §5.Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України
50. §6. Організація роботи органів, що утворюються Кабінетом Міністрів України
51. §7. Методи діяльності Кабінету Міністрів України
52. §8. Акти Кабінету Міністрів України
53. §9. Апарат Кабінету Міністрів України
54. Глава 2 - Організація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - §1. Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади
55. §2. Структура центральних органів виконавчої влади
56. §3. Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади
57. §4. Організація роботи Міністерства внутрішніх справ України
58. Глава 3 Організація роботи місцевих державних адміністрацій - §1. Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій
59. §2. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій
60. §3. Структура місцевих державних адміністрацій
61. §4. Порядок формування місцевих державних адміністрацій
62. §5. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій
63. §6. Організація роботи голови місцевої державної адміністрації та його заступників
64. §7. Апарат місцевих державних адміністрацій
65. §8. Форми роботи місцевих державних адміністрацій
66. §9. Методи діяльності місцевих державних адміністрацій
67. §10. Акти місцевих державних адміністрацій
68. Розділ VI Організація роботи органів публічної влади Автономної Республіки Крим - Глава 1 Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим  - §1. Загальна характеристика правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим
69. §2. Порядок формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим
70. §3. Структура Верховної Ради Автономної Республіки Крим
71. §4. Правовий статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
72. §5. Правові форми діяльності Верховної Ради АРК
73. §6. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим нового скликання
74. §7. Організація роботи сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим
75. §8. Організація роботи постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим
76. §9. Організація роботи депутатських груп і фракцій Верховної Ради Автономної Республіки Крим
77. §10. Організація роботи апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим
78. Глава 2 Організація роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим
79. Розділ 8  Організація місцевого самоврядування в Україні - Глава 1 Загальнотеоретичні аспекти організації місцевого самоврядування в Україні - 1. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні
80. §2. Система місцевого самоврядування в Україні
81. §3. Функції й повноваження місцевого самоврядування §4. Гарантії місцевого самоврядування
82. Глава 2  Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб  - §1. Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування
83. §2. Структура місцевих рад
84. §3. Форми і методи роботи місцевих рад
85. §4. Сесія – основна організаційна форма діяльності місцевих рад
86. §5. Організація роботи постійних комісій місцевих рад
87. §6.Організація роботи сільських, селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад
88. §7. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи
89. §8. Організація роботи відділів, управлінь, інших виконавчих органів, апарату місцевих рад і апарату виконкомів
90. §9. Органи самоорганізації населення
91. §10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
92. Глава 3  Організація роботи депутатів місцевих рад
93. Розділ VIII Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян, трудовими колективами і правоохоронними органами  - §1. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян
94. §2. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
95. §3. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами Служби безпеки України
96. §4. Взаємовідносини органів публічної влади із судовими органами
97. §5. Взаємодія органів публічної влади з органами прокуратури
98. §6.Взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ
99. Перелік рекомендованої літератури - До розділу І:
100. До розділу ІІ:
101. До розділу ІІІ:
102. До Розділу ІV:
103. До розділу V:
104. До розділу VI:
105. До розділу VII:
106. До розділу VIII:
107. Питання для самоперевірки - До Розділу I:
108. До Розділу II:
109. До Розділу III:
110. До Розділу IV:
111. До Розділу V:
112. До Розділу VI:
113. До Розділу VII:
114. До Розділу VIII:

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate