Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Вона вирішила ощасливити його: вийшла заміж за іншого. / Олександр Сухомлин

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Облiк та аудит в комерцiйних банках - Герасимович


ГЛАВА 14 ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Мета вивчення

Після вивчення глави 14 Ви повинні знати:

1. Види доходів та витрат.

2. Принципи класифікації рахунків для обліку доходів і витрат банків.

3. Правила обліку доходів і витрат.

4. Різницю між поняттями «капітальні витрати» і «поточні витрати».

5. Методику обліку доходів і витрат банку.

6. Методику розрахунку фінансового результату від діяльності банку.

7. Облік операцій з розподілу чистого прибутку банку.

14.1. Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку

Основна відмінність між фінансовим обліком у банках та в інших об'єктах господарської діяльності полягає в джерелі доходів і структурі витрат. Склад доходів і витрат обумовлений фінансовою природою банківської справи, яка і визначає об'єкти обліку.

При класифікації доходів і витрат банку виходять із загальноприйнятих критеріїв:

— доходи групують за джерелами отримання і впливом на фінансовий результат;

— витрати за елементами і характером затрат. У складі доходів і витрат перш за все виділяють групу доходів і витрат від виконання банками своїх функцій як посередників на фінансових ринках. У нормативних документах Національного банку України для позначення таких доходів і витрат використовується термін операційні доходи і витрати. Інакше кажучи, це доходи і витрати. одержані банками від операцій, на виконання яких видані ліцензії Національним банком України і які передбачені законодавством з банківської справи.

Згадані доходи і витрати підрозділяються на наступні підгрупи:

— відсоткові доходи і витрати;

— комісійні доходи і витрати;

— результат від торгових операцій банку;

— інші операційні доходи і витрати від надання банківських послуг.

До відсоткових доходів належать: відсотки, одержані від розміщення депозитів у інших банках і небанківських фінансових інститутах; від надання кредитів за державними цінними паперами та іншими інвестиціями.

До відсоткових витрат належать відсотки, що виплачені за депозитами, залученими кредитами, субординованому боргу, облігаціями, емітованими банком.

При визначенні суми відсоткових платежів у банківській практиці можуть використовуватись три методи визначення кількості днів, які приймаються в розрахунок при нарахуванні відсотків:

1) метод «факт/факт» — при нарахуванні відсотків виходять з фактичної кількості днів у році та місяці;

2) метод «факт/360» — при розрахунку виходять з фактичної кількості днів у місяці, а кількість днів у році приймають умовно за 360;

3) метод «30/360» — при розрахунку суми відсотків умовно приймають кількість днів у місяці за 30, а в році — за 360.

Незалежно від методу розрахунку суми відсотків при розрахунку кількості днів ураховують перший день і не зараховують останній день за контрактом. Дата початку і закінчення комерційної угоди за контрактом при цьому визначається як дата валютування.

Розглянемо на прикладі визначення кількості днів при використанні різних методів і суми відсотків до виплати.

Приклад. Визначити суму відсоткових платежів за терміновим депозитом у сумі 200 грн., який розміщений на строк з 21 серпня до 10 жовтня під відсоткову ставку 12 % річних.

Розрахунок суми відсоткових платежів (доходів) за різними методами наведемо нижче:

№ з/п

Методи розрахунків

Кількість днів розміщення депозит

Кількість днів у році

Розрахунок суми платежу за відсотками. грн.

1.

Факт/факт

11 + 30 + 9 = 50

365

200 х 12 х 50

100 х 365 -3,287

2.

Факт/360

11 + 30 + 9 = 50

360

200 х 12 50 -3,333

100 х 360

3.

30/360

10 + 30 + 9 = 49

360

200 х 12 х 49 - 3,266

100 х 360

Під відсотковими доходами і витратами розуміють такі доходи і витрати, які розраховуються пропорційно часу і сумі активу або зобов'язання. До відсоткового доходу за борговими цінними паперами в портфелі банку належать тільки відсотки, що нараховані за цими паперами після їх придбання.

Чистий відсотковий дохід розраховується як різниця між відсотковими доходами і відсотковими витратами.

Комісійні доходи і витрати — це такі грошові кошти, що встановлюються фіксовано у вигляді тарифів за падання банківських послуг або розраховуються пропорційно сумі активу або зобов'язань незалежно від часу.

До комісійних доходів і витрат належать: суми грошових коштів, які одержані у виплачені банками за розрахунково-касове обслуговування; за послуги кредитного характеру, а саме: видача і одержання гарантій, поручительств, відкриття кредитних ліній, акцептні операції;

комісії, одержані і сплачені за операції з конвертації — обслуговування валютних рахунків, купівлі-продажу інвалюти, виконання трастових операцій і деякі інші.

До торгових операцій комерційного банку належать: операції з купівлі-продажу цінних паперів, придбаних на строк до одного календарного року з метою перепродажу; операції з купівлі-продажу іноземної валюти, яка є власністю банку, а також торгові операції з іншими фінансовими інструментами.

Так, наприклад, при продажу облігацій за ціною, що перевищує їх балансову вартість, банк одержує прибуток. І навпаки, якщо ціна продажу нижче балансової вартості, у банку утворюється збиток. Сума збитку зменшується на суму резерву під знецінення цінних паперів, якщо такий резерв нарахований за конкретним видом цінних паперів. Одержаний результат від торгової операції у вигляді прибутку збільшує суму доходів банку, а у вигляді збитку — зараховується на зменшення доходів від торговельних операцій. Аналогічно визначається результат від інших торгових операцій банку.

При купівлі-продажу цінних паперів об'єктом обліку є дохід, одержаний у вигляді дисконту. Дисконт — це різниця між номінальною вартістю цінного паперу та її ринковою вартістю (вартістю придбання) без обчислення нарахованих на момент купівлі відсотків.

До витрат відносять також премію. Премія — це перевищення ринкової вартості (вартості придбання) цінного паперу над його номінальною вартістю без обчислення нарахованих на момент придбання відсотків (купона).

До інших операційних доходів і витрат відносять: доходи від діяльності інкасаторської служби, проданих платіжних засобів, консультаційних послуг, а також витрати на утримання служби інкасації, на аудит, витрати на службові відрядження тощо.

Особливе місце у складі операційних витрат належить адміністративним витратам. Адміністративні витрати — це витрати, що пов'язані із забезпеченням діяльності банківської установи. До них відносять: витрати на утримання персоналу; на утримання основних засобів та нематеріальних активів; на обслуговування телекомунікацій; амортизаційні відрахування; експлуатаційні та господарські витрати; витрати на маркетинг та рекламу, орендні платежі та деякі інші.

Сума чистого операційного прибутку розраховується як різниця між операційними доходами за вирахуванням операційних витрат.

До особливої групи витрат належать витрати на формування резервів на покриття збитків від активних операцій. Це резерви під знецінення цінних паперів, на покриття кредитних ризиків, покриття збитків за сумнівною дебіторською заборгованістю. Особливість цієї групи витрат полягає в тому, що це не грошові витрати. Максимальна межа таких витрат регламентується податковим законодавством. Суми резервів відображають оцінку якості активів з боку керівництва банку.

До цієї групи відносять також прямі відрахування на покриття збитків від сумнівних активів, наприклад: списання з балансу сумнівної заборгованості за кредитами.

Оцінка чистого операційного прибутку повинна проводитись із урахуванням витрат за сумнівними активами.

До наступної групи відносять непередбачені доходи і витрати. Вони носять випадковий, разовий характер і тому мають особливий вплив на фінансовий результат, одержаний банком. Отже, вони є результатом подій, які можуть істотно вплинути на дохід банку, але не мають відношення до звичайної його діяльності. До непередбачених належать, наприклад, доходи, одержані від разового продажу приміщень філіалів банку, або доходи, поява яких пов'язана зі змінами правил бухгалтерського обліку.

Сума чистого прибутку комерційного банку до оподаткування розраховується як:

З чистого прибутку сплачується податок на прибуток. Чистий прибуток після сплати податку на прибуток розподіляється на виплату дивідендів власниками і на капіталізацію банку. Суму чистого прибутку, що залишається для розвитку банківського бізнесу, називають нерозподіленим прибутком.

14.2. Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком

При обліку доходів і витрат послуговуються наступними правилами.

Правило перше. При класифікації витрат за елементами затрат і цільовим призначенням виділяють капітальні затрати і поточні витрати.

Капітальні затрати використовуються на придбання і покращення основних засобів (фіксованих активів) і, таким чином, розраховані на тривалий час. Капітальні затрати проводяться по капітальному ремонту, модернізації і реконструкції існуючих власних основних засобів або взятих в оренду; скеровуються на будівництво нових приміщень, придбання комп'ютерної техніки тощо, виходячи з потреб розширення банківського бізнесу. Джерелом покриття капітальних затрат служить накопичений нерозподілений прибуток минулих років і одержаний в поточному році. Капітальні затрати при відображенні їх у балансі сприяють збільшенню активів.

Поточні витрати виникають при здійсненні банківських операцій, а також використовуються для виплати заробітної плати і премій співробітникам банку, на експлуатацію приміщень, на виплату орендної плати, сплату аудиторських послуг тощо, тобто на те, що приносить користь протягом короткого часу (з фінансової точки зору). Джерелом покриття поточних витрат є валовий операційний дохід. Поточні витрати списуються одразу або розглядаються як витрати майбутнього, якщо вигода від їх здійснення виявиться в наступному звітному періоді.

Якщо капітальні затрати помилково заносяться до розряду поточних витрат, прибуток буде заниженим. Це призводить також до заниження вартості активів у балансі.

Правило друге. На практиці надання (отримання) послуги нерідко не збігається у часі з надходженням (сплатою) грошових коштів.

Для об'єктивного визначення фінансового результату, виникає необхідність здійснювати облік доходів і поточних витрат банку згідно з принципами нарахування, відповідності та обережності.

Відповідно до принципу нарахування дохід визнається одержаним у момент, коли він зароблений, а не коли поступили відповідні кошти, тобто в момент продажу активів або надання послуг. Витрати визначаються в момент, коли вони понесені, а не коли сплачені гроші. Нарахованим є дохід, який одержаний, але ще не набув грошової форми. Нараховані витрати — це витрати (від яких одержана певна вигода), але ще не сплачені в грошовій формі.

Зіставлення доходів і витрат відбувається на підставі принципу відповідності. Витрати і доходи, одержання яких пов'язано з даними витратами, повинні відображатись у бухгалтерському обліку в один і той же звітний період.

Базуючись на цих принципах, можна класифікувати доходи і витрати за такими групами:

1) доходи, зароблені та отримані водночас; витрати, понесені та сплачені водночас;

2) доходи, отримані наперед, але ще не зароблені (дохід майбутніх періодів, або відкладений дохід); витрати сплачені наперед, але ще не понесені (витрати майбутніх періодів, або відкладені витрати);

3) доходи зароблені, але ще не отримані (нарахований дохід);

витрати понесені, але ще не сплачені (нараховані витрати).

Однак реалізація принципів нарахування і відповідності не повинна спричинювати як переоцінку активів або доходів банку, так і недооцінку зобов'язань і витрат банку. Таким чином, керуючись принципом обережності, банк повинен:

— враховувати доходи від наданих послуг, тільки якщо є впевненість в одержанні цих доходів; — якщо немає впевненості в одержанні доходів, ураховуються тільки витрати. Доходи за такими операціями відображаються в бухгалтерському обліку тільки після їх фактичного одержання.

Одержання доходів уважається сумнівним, якщо існують документи, які підтверджують наявність у клієнта прострочених платежів більше, ніж на 30 днів.

Після визнання дебіторської заборгованості за нарахованими доходами сумнівною банк зменшує свої доходи на суму такої заборгованості. У бухгалтерському обліку це відображається записом:

Д-т — «Доходи»; К-т — «Нарощені доходи». Наступний облік сумнівної заборгованості виконується за балансом на рахунку «Несплачені в строк доходи» до закінчення терміну давності позову.

Правило третє. З другого правила випливає, що наслідки операції можуть поширюватись на два або більше облікових періоди. Наприклад, депозит в сумі 1000 грн. внесений до банку Івченком П. С. 1 лютого строком на шість місяців. Відсотковий дохід виплачується зі ставки 12 % річних один раз у три місяці.

Згідно з діючими правилами відсотки піддягають нарахуванню щомісяця (28 лютого, 30 березня, 30 квітня, 30 травня, 30 червня, 30 липня), а виплати клієнту — 30 квітня та 30 липня. У звіті про прибутки та збитки витрати відображаються як понесені щоквартально, тобто у другому та третьому кварталах.

Згідно з принципами нарахування і відповідності доходи і витрати повинні бути правильно оцінені в кожному звітному періоді.

З цією метою наприкінці кожного облікового періоду (у банку — щомісяця) мають бути зроблені бухгалтерські проводки для тих операцій, наслідки яких поширюються за межі облікового періоду, в якому здійснилася початкова операція. Такі проводки називаються регулюючими. Вони стосуються доходів і витрат другої та третьої груп.

Так, у нашому прикладі щомісячно понесені і нараховані відсоткові витрати складають 10 грн.

Вони відображаються бухгалтерською регулюючою проводкою наприкінці кожного місяця:

Д-т «Відсоткові витрати за строковими депозитами»;

К-т «Нараховані відсотки за строковими депозитами».

А 30 квітня і 30 липня виплачується відсотковий дохід у сумі 30 грн. клієнту:

Д-т «Нараховані відсотки за строковими депозитами»;

К-т «Банкноти та монети в касі банку».

Це вже тільки реєструюча проводка, оскільки з її допомогою відображається операція з виплати відсотків, що фактично мала місце.

Правило четверте. Облік доходів і витрат здійснюється наростаючим підсумком з початку року. Залишки за рахунками доходів і витрат закриваються після закінчення календарного року.

Синтетичні рахунки для обліку доходів згруповані у шостому класі балансу, а для обліку витрат — у сьомому класі. В основу побудови синтетичних рахунків покладено ті ж ознаки, з урахуванням яких здійснена класифікація доходів та витрат і виділені об'єкти обліку. Це дозволяє забезпечити деталізований облік доходів і витрат у балансі, що дає можливість накопичувати і одержувати інформацію для оцінки фінансового стану банку і ефективності окремих напрямків його діяльності.

Рахунки з обліку прострочених доходів включені в групи з обліку пасивів, що приносять доходи, як парні до рахунків з обліку нарахованих доходів. Рахунки другого порядку (розділу) дозволяють одержати інформацію і порівняти доходи від основних видів банківських операцій і послуг з витратами, які пов'язані з їх здійсненням. Так, склавши відсоткові доходи з відсотковими витратами, можна розрахувати чистий відсотковий дохід.

Рахунки третього порядку (групи) дають інформацію про доходи і витрати за банківськими операціями щодо контрагентів (банківський сектор, підприємства, бюджетний сектор). Рахунки четвертого порядку деталізують інформацію щодо окремих фінансових інструментів, які застосовуються банком. Наприклад, окремо враховуються відсоткові доходи за кредитами, векселями, цінними паперами, факторинговими операціями тощо. Рахунки з обліку доходів засвоїм характером пасивні, витрат — активні.

Рахунки з обліку нарахованих доходів і витрат розташовані в першому, другому і третьому класах балансу. Вони розміщені в групах активів, які приносять доходи, і платних пасивів, які застосовуються банками як фінансові інструменти. Наприклад, термінові депозити фізичних осіб враховуються в 2 класі, 6 розділі, 3 групі. Ця група включає рахунок № 2630 «Короткострокові депозити фізичних осіб», рахунок № 2635 «Довгострокові депозити фізичних осіб». Об'єктом обліку тут є грошові кошти, які залучені від фізичних осіб на певний період і на платній основі. На рахунку № 2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб» ведеться облік відсотків, які банк зобов'язаний нараховувати щомісячно, але виплата яких власникам Депозитів провадиться в терміни, зазначені в угоді.

У класі 3, розділі 3, у групі 1 враховуються придбані банком боргові цінні папери з метою їх подальшого перепродажу. За рахунками четвертого порядку цієї групи ведеться облік придбаних боргових цінних паперів (наприклад, облігацій) за контрагентами. Окремо на рахунках четвертого порядку враховуються облігації, випущені державою, місцевими органами державного управління, банками тощо. В складі групи передбачений рахунок № 3108 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж». На цьому рахунку обліковуються нараховані відсотки за цінними паперами до моменту їх продажу чи погашення. Рахунок «Нараховані відсотки за борговими цінними паперами» до моменту їх продажу чи погашення закривається при зарахуванні відсотків на кореспондентський рахунок банку. В разі неперерахування відсотків сума переноситься на рахунок «Прострочені нараховані відсотки за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж». При непогашенні заборгованості протягом 30 календарних днів сума прострочених відсотків списується з балансу.

За своїм характером рахунки для обліку нарахованих доходів — активні (нараховані, але ще не одержані на рахунок грошові кошти можна вважати дебіторською заборгованістю), а нарахованих витрат — пасивні (нараховані, але не виплачені грошові кошти можна вважати кредиторською заборгованістю).

Доходи і витрати майбутніх періодів враховуються в третьому класі, в складі інших пасивів та інших активів. Класифікація рахунків для обліку доходів і витрат наведена нижче:

14.3. Облік доходів і витрат банку

Облік відсоткових доходів. До відсоткових доходів відносять відсотки за користування банківськими позиками, відсотки за придбаними цінними паперами і прирівнені до відсотків комісії (які обраховуються аналогічно відсоткам, тобто пропорційно часу і сумі активу). Відсотки комісії підлягають щомісячному відображенню в банківському обліку, незалежно від періодичності розрахунків за ними, які зазначені в угоді з контрагентом.

Розглянемо на прикладі облік операцій з нарахування і стягнення відсотків за користування банківською позикою.

Банк надав кредит на закупівлю сировини ТзОВ «Фотон» 20.03.98 р. з обумовленим в угоді строком погашення 20.04.98 р. у сумі 100 000 грн. під відсоткову ставку 24 % річних. В угоді строк сплати відсотків визначений після закінчення строку користування позикою, тобто 20 квітня. Банком використовується метод нарахування відсотків «факт/360 днів».

Банк «Аркада» розмістив 20 січня депозит у сумі 120 000 грн. у банку «Надра» строком на 15 днів під відсоткову ставку 12 % річних. Строк повернення депозиту і сплати відсотків — 4 лютого:

№ з/п

Зміст і дата

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Сума, грн.

1.

20 січня

Розміщення депозиту

№ 1512

«Інші короткотермінові депозити»

№ 1200

«Коррахунок»

120000

2.

31 січня

Нарахування відсотків

№ 1518

«Нараховані доходи»

№ 6012

«Відсотковий дохід»

480

3.

3 січня

Нарахування відсотків

№ 1518

№ 6012

120

4.

4 січня

Оприбуткування поверненого депозиту

№ 1200

№ 1512

120000

5.

Зарахування одержаних доходів від банку «Надра» (480 + 120 = 600 грн.)

1200

№ 1518

600

До відсоткового доходу за цінними паперами належать власне відсотки (за фіксованою або плаваючою відсотковою ставкою) і дисконт (за борговими цінними паперами).

Дисконт — це різниця між номінальною ціною цінних паперів і ціною придбання, якщо остання нижче номінальної. Сума дисконту при покупці цінних паперів враховується як елемент ціни придбання на рахунку «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами». Фактично банк одержує суму дисконту при погашенні облігацій. Реалізація принципу нарощення нарахування і відповідності потребує відображення в обліку рівномірної амортизації дисконту аналогічно обліку нарахованих відсотків. Як і нарахування відсотків, амортизація дисконту відображається в обліку щомісячно і збільшує відсотковий дохід банку. Для розрахунку амортизації дисконту використовується два методи: метод ефективної ставки відсотка і метод прямої амортизації.

Облігація номіналом 100 грн. придбана банком 1 березня 1998 р. з дисконтом за 82 грн. Сума дисконту 20 грн.; виплаченого відсоткового доходу — 2 грн. річних. Дата випуску облігації 1 січня. Відсоткова ставка 12 % річних. Строк погашення 31 грудня. Дата сплати відсотків 1 січня 1999 р. Метод нарахування відсотків «30/360».

Розглянемо відображення операцій в обліку при придбанні цінних паперів, з нарахування і одержання відсотків, за обліком амортизації дисконту:

№ з/п

Змісті дата

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Сума, грн.

1.

1 березня Купівля облігацій

№ 3214

№ 1200

«Коррахунок»

80

Облік придбаних облігацій:

— купівля облігацій враховується за номіналом на рахунку № 3214 «Боргові цінні папери, випущені нефінансовими інститутами, в портфелі банку на інвестиції» — облік нарахованого відсоткового доходу до покупки

№ 3214

№ 3218

№3216

«Неамортизований дисконт»

№ 1200

20

2

2.

Розрахунок суми амортизації дисконту прямим методом:

— від дати купівлі до дати погашення 10 місяців;

— сума дисконту 100—80=20 грн.;

— щомісячна сума амортизації

20 грн.: 10 міс. = 2 грн.

3.

Розрахунок суми відсотків, що нараховуються щомісячно

100 х 12% х 30 = 1грн.

100х 360

4.

31 березня

Відображаємо в обліку суму:

— нарахованої амортизації дисконту;

— нарахованих відсотків після купівлі облігації

№ 3216

№ 3218

№ 6053

№ 6053

2

1

5.

Аналогічні проводки на 30 квітня,

31 травня... 31 грудня

6.

Надходять грошові кошти:

— у погашення облігацій;

— відсотковий дохід

1 грн. х 12 міс. = 12 грн.

№ 1200

№ 1200

№ 3214

№ 3218

100

12

При купівлі боргових цінних паперів за ціною не вище номіналу виникає такий об'єкт обліку, як неамортизована премія, яка обчислюється як різниця між ціною придбання і номінальною вартістю цінного паперу. Сума амортизації премії відноситься на зменшення відсоткового доходу за цим цінним папером.

Банк 1 липня 1998 р. купив облігацію номіналом 100 грн. за ціною 118 грн., яка випущена з відсотковою ставкою 12 % річних і підлягає погашенню 1 січня 1999 року:

№ з/п

Зміст і дата

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Сума, грн.

1.

1 липня

Купівля облігацій:

— за номіналом;

— сума премії

№ 3210

№ 3217

№ 1200

№ 1200

100

18

2.

Розрахунок щомісячної суми амортизації премії

18 грн. : 6 міс. = 3 грн.

3.

31 липня

Сума щомісячної амортизації премії аналогічно 31 сепрня, 31 вересня...

№ 6053

№ 3217

3

4.

Щомісячно нараховані відсотки

№ 3218

№ 6053

1

Облік результатів від торгових операцій. Результат від торгових операцій відображається на активно-пасивних рахунках.

Розглянемо відображення в обліку результатів від торгових операцій на прикладі торгівлі цінними паперами. Результат від торгівлі цінними паперами відображається на рахунку № 6203.

1 серпня 1998 р. банком придбані облігації державної внутрішньої позики за номінальною вартістю 24 000 грн. з фіксованим відсотком 8 і зі строком погашення через 12 місяців. Сплата відсотків провадиться в день погашення. Облігації продані банком 1 листопада за ціною 23 200 грн. з відшкодуванням нарахованих до 1 листопада відсотків, тобто загальна сума, отримана банком, складає 23 600 грн.:

№ з/п

Зміст і дата

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Сума, грн.

1.

1 серпня

Купівля облігації за номінальною вартістю

№ 3110

№ 1200

24000

2.

31 серпня

Розрахунок суми нарахованих відсотків

(24000 х 8 х 30)/(100х360) = 160 грн.

3.

Облік нарахованих відсотків (щомісячно) аналогічні проводки 30 вересня, 31 жовтня. Всього сума нарахованих відсотків за три місяці 160 х 3 = 480 грн.

№ 3118

№ 6052

160

4.

1 листопада Надходження на рахунок грошових коштів за продані облігації:

— ціна проданих облігацій 23 200 грн.

— збитки від продажу

23 200 — 24 000 = - 800 грн.;

— сума нарахованих відсотків

№ 1200

№ 6203

№ 1200

№ 3110

№ 3110

№ 3118

23 200

800

400

Таким чином, у результаті продажу облігацій за ціною, нижчою ціни придбання, збиток від операції склав 800 грн.

Облік комісійних доходів. У складі комісій, які банк одержує за надані послуги, виділяють:

— комісії за одноразові послуги;

— комісії за послуги, які надаються протягом періоду, що обумовлений в угоді;

— комісії за послуги з обов'язковим результатом. Комісії за одноразові послуги. До комісії за одноразову послугу відносять комісії за послуги з обміну валют, за видачу готівкових коштів, за видачу поручительства тощо.

Одержання комісії враховується:

Д-т «Розрахунковий рахунок клієнту або каса»;

К-т «Комісійні доходи».

Облік комісії за послуги постійного характеру. До них належать комісії за розрахунково-касове обслуговування, інкасаторські послуги, орендні платежі тощо.

Розглянемо бухгалтерські проводки:

№ з/п

Зміст операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1.

2.

3.

Якщо послуги надаються в поточному місяці, а їх сплата передбачається на початку місяця, наступного за звітним, то операція відображається:

— при нарахуванні комісії за надані послуги;

— при надходженні коштів від клієнтів для сплати послуг в установлені строки

«Нараховані доходи за комісіями»

«Поточний рахунок»

«Комісійні доходи»

«Нараховані доходи»

При одержанні комісії авансом (до надання послуг)

«Поточний рахунок»

«Доходи майбутніх періодів»

Після закінчення облікового періоду, в якому передбачено надання послуг

«Доходи майбутніх періодів»

«Комісійні доходи»

Облік дивідендного доходу. Дивіденди, які підлягають одержанню банком за інвестиціями, відображаються в банківському обліку після їх оголошення на загальних зборах акціонерів:

Д-т «Нараховані дивіденди»;

К-т «Дивідендний доход за акціялш і іншіши вкладеннями».

Надходження дивідендів на кореспондентський рахунок у банку:

Д-т «Кореспондентський рахунок»;

К-т «Нараховані дивіденди».

Облік відсоткових витрат. Більша частина відсотків до виплати припадає на депозитні операції і за борговими цінними паперами, випущеними банком (векселі, заощаджувальні і депозитні сертифікати).

Нарахування відсоткових витрат провадиться щомісячно:

Д-т «Відсоткові витрати»;

К-т «Нараховані витрати».

При перерахуванні відсотків на користь клієнтів:

Д-т «Нараховані витрати»;

К-т «Поточний рахунок клієнта або Коррахунок банку».

Облік комісійний витрат. При сплаті комісій в момент отримання послуги банком:

Д-т «Комісійні витрати»;

К-т «Коррахунок банку».

При сплаті послуг авансом:

Д-т «Витрати майбутніх періодів»;

К-т «Коррахунок банку».

При отриманні послуги банком:

Д-т «Комісійні витрати»;

К-т «Витрати майбутніх періодів».

Облік негрошових витрат. Негрошові витрати пов'язані з нарахуванням резервів (провізій) під знецінення активів з метою хеджування ризиків за операціями з цінними паперами, кредитними та валютними.

При нарахуванні резерву під знецінення цінних паперів:

Д-т «Відрахунки в резерв»;

К-т «Резерв під знецінення цінних паперів».

При зменшенні розрахункової суми резерву:

Д-т «Резерв під знецінення цінних паперів»:

К-т «Зменшення резерву під знецінення цінних паперів».

Облік оплати праці й розрахунків на соціальне страхування.

Виходячи зі спеціалізації банку, структури його підрозділів, обсягів робіт і технічного облаштування визначають кількість працюючих, штатний розпис і на його основі, залежно від рівня кваліфікації та складності робіт, формується фонд основної й додаткової заробітної плати.

Прийом на роботу здійснюється на основі поданих заяв шляхом укладання контрактів і наказу керівника банку про призначення на посаду і розмір посадового окладу.

На кожного працівника відділ кадрів відкриває особову картку, яка містить довідкові дані, і призначена для відображення всіх службових переміщень під час роботи її власника в банку.

У бухгалтерії банку на кожного співробітника відкриваються особові рахунки для щомісячної реєстрації всіх видів нарахувань оплати праці і утримань з неї. Оплата нараховується на основі даних табеля обліку використаного часу про відпрацьований час, про чергову і адміністративну відпустки, хворобу, виконання суспільних обов'язків і т. п.

Нарахована оплата праці включається до складу адміністративно-управлінських витрат (дебет рахунку № 740 «Витрати на утримання персоналу», відповідний субрахунок), премії за виробничі досягнення — також до складу зазначених витрат, а інші — за рахунок фондів економічного стимулювання і кредиту рахунку № 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою». За рахунок фондів стимулювання надається матеріальна допомога, видаються подарунки, сплачуються медичні послуги і харчування. Їх обліковують на особових рахунках окремо, з метою надання інформації податковим органам про сукупний дохід кожного працівника.

Щомісячно бухгалтерія здійснює всі розрахунки щодо нарахування оплати праці та утримання як податків, так і аліментів, погашення виданих кредитів, недостач, різних штрафів, відрахувань у пенсійний фонд тощо. Одночасно з нарахуванням оплати праці бухгалтерія здійснює також нарахування обов'язкових платежів у різні державні фонди: соціального страхування — 37,5 %, фонд зайнятості — 1%, фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи — 5 %. Усі обов'язкові нарахування до зазначених фондів, поряд з заробітною платою, включаються у витрати основної діяльності банку (собівартість банківських послуг), рахунок № 740 «Витрати на утримання персоналу», бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

№ 740 «Витрати на утримання персоналу» (відповідний субрахунок);

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».

Нарахування оплати за лікарняними листками, довідками про виконання суспільних обов'язків здійснюються згідно з інструктивними вказівками Міністерства праці та Мінстату України, які періодично змінюються, виходячи з рівня інфляції.

На всі утримання із заробітної плати складаються бухгалтерські проводки:

Д-т рахунку

№ 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»;

К-т рахунків:

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами»;

№ 355 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку» (субрахунки: авансів на відрядження, на господарські витрати, нестач).

Нарахування заробітної плати здійснюється в розрахунково-платіжній або платіжній відомості.

Відображені бухгалтерськими проводками операції з нарахування заробітної плати, утримань із неї, відрахувань в обов'язкові державні фонди оформляється меморіальними ордерами.

14.4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку

Доходи та видатки обліковуються наростаючим підсумком з початку року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються. Залишки за цими рахунками відносять на рахунок № 5900 «Результат поточного року» і, таким чином, досягається відображення фінансового результату в балансі банку.

Розглянемо на схемі методику визначення фінансового результату:

У фінансовому обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

№ з/п

Зміст операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1.

Закриття рахунків з обліку доходів

Рахунки зобліку доходів

№ 5900

2.

Закриття рахунків з обліку витрат

№ 5900

Рахунки з обліку витрат

3.

В останній робочий день року залишок з рахунку № 5900 відноситься на рахунок № 5040, де обліковується до оприлюднення результатів зборів акціонерів після затвердження суми чистого прибутку та його розподілу

№ 5900

№ 5040 Прибуток минулого року, що очікує затвердження

На проміжні звітні дати (місяць, квартал) фінансовий результат визначається шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами; при цьому закриття рахунків доходів і витрат не передбачено (згадайте методику складання щомісячного і квартального балансів).

Чистий прибуток (збиток), який отримано банком у поточному році, обліковується в п'ятому класі на рахунку № 5900 «Результат поточного року». За своїм характером рахунок № 5900 активно-пасивний. Якщо рахунок має кредитове сальдо, то комерційний банк реєструє прибуток, якщо дебетове сальдо,— це означає збиток. У цьому випадку рахунок № 5900 розглядається як контрпасивний.

Передбачено, що в останній робочий день залишок за рахунком № 5900 перераховується:

— якщо кредитовий — на рахунок № 5040 «Прибуток минулого року, що очікує затвердження»;

— якщо дебетовий — на рахунок № 5041 «Збитки минулого року, що очікують затвердження».

За своїм характером рахунок № 5040 — пасивний. Рахунок № 5041 активний і належить до виду контрпасивних рахунків.

Ці рахунки діють до дати проведення річних зборів акціонерів (засновників). На річних зборах зареєстрований фінансовий результат має бути затверджений. Водночас приймається рішення про розподіл чистого прибутку після оподаткування.

Після закінчення кожного фінансового року Правління комерційного банку подає звіт про свою діяльність для затвердження на загальних зборах акціонерів, а також свої пропозиції щодо розподілу отриманого прибутку, включаючи пропозиції про збільшення капіталу банку.

Порядок розподілу прибутку повинен відповідати чинному законодавству України та засновницьким і статутним документам банку.

Прибуток, що підлягає розподілу, розраховується таким чином: чистий прибуток після оподаткування за звітний рік збільшується на розмір нерозподіленого і невикористаного прибутку за результатами попереднього фінансового року і зменшується на розмір відрахувань у офіційні резерви, які формуються згідно з чинним законодавством. До офіційних резервів належать: резервний фонд; загальний резерв.

Резервний фонд створюється згідно з чинним законодавством у розмірі не менше 25 % від суми сплаченого акціонерного (уставного) капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менше, ніж 5 % від суми чистого прибутку після оподаткування. Після досягнення запровадженого розміру резервного фонду, відрахування можуть здійснюватися на підставі відповідного рішення акціонерів (засновників). Кошти резервного фонду призначені для покриття можливих збитків від банківської діяльності, а також як спосіб реалізації зобов'язань банку при неможливості забезпечити їх виконання за рахунок інших джерел. Кошти резервного фонду обліковуються на рахунку № 5021 «Резервні фонди».

Загальні резерви під певні ризики банку створюються згідно з чинним законодавством і відповідно до нормативних документів Національного банку України, а також якщо це передбачено Статутом банку або ж регламентоване спеціальними постановами загальних зборів акціонерів. Ці резерви обліковуються на рахунку № 5020 «Загальні резерви».

Якщо засновницькими документами передбачено створення спеціальних фондів за рахунок нерозподіленого прибутку (фонди матеріального заохочення, соціального розвитку та ін.), то облік операцій щодо їх формування та використання може здійснюватись у системі рахунків управлінського обліку.

На рівні аналітичного обліку в системі фінансового обліку банк на свій розсуд може відкривати окремі рахунки за видами активів, які забезпечуються повністю або частково власними коштами. Наприклад, це може бути фонд основних засобів, фонд надання позик своїм працівникам тощо.

Розмір прибутку, який скеровується на виплату дивідендів, оголошується на зборах акціонерів.

Дивіденди — це частина чистого прибутку після оподаткування, Що розподіляється між акціонерами банку відповідно до акцій. Дивіденди можуть виплачуватись у формі грошей або додаткових акцій. Таким чином, джерелом виплати дивідендів є чистий прибуток після сплати податку і тому розмір оголошених дивідендів не може перевищувати суми чистого прибутку комерційного банку. Дивіденди можуть виплачуватись наприкінці кварталу, півріччя або за рік.

При обліку операцій з дивідендами беруть до уваги дві дати:

Дату оголошення дивідендів; дату виплати дивідендів.

Розглянемо бухгалтерські проводки, які використовуються Для відображення операцій з розподілу прибутку:

№ з/п

Зміст операції

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1.

Відрахування до резервного фонду

№ 5040

№ 5021

2.

Відрахування в загальний резерв

№ 5040

№ 5020

3.

Нарахування дивідендів акціонерам

№ 5040

№ 3631

«Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами»

4.

Виплата дивідендів акціонерам грошима

№ 3631

№ 3631

№ 1001

№ 1200

5.

Облік підтвердженого прибутку, який призначено на капіталізацію, тобто на розширення, банківського бізнесу

№ 5040

№ 5030

«Результати минулих років»

У законі України «Про внесення змін і доповнень до закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», який введено в дію 01.07.97 р., закладено нову концепцію визначення прибутків суб'єктів господарювання. Згідно з цією концепцією сума прибутку визначається як різниця між валовими доходами та валовими витратами. Однак інтерпретація доходу та видатків у межах цієї концепції має суттєві відмінності від методики визначення доходів і витрат з позицій міжнародних принципів і стандартів обліку.

Таким чином, виникають відмінності в сумі прибутку (збитку), який визначається в системі фінансового обліку і який розраховується відповідно до вимог зазначеного закону і є базою для оподаткування. У зв'язку з цим у банках виникла необхідність організації окремого податкового обліку.

Податковий облік у банку може здійснюватись:

— позасистемно;

— на позабалансових рахунках;

— на балансових рахунках в аналітичному обліку;

— на рахунках восьмого класу.

Порядок ведення податкового обліку визначається банком самостійно.

Контрольні запитання

1. Назвіть ознаки, що визначають класифікацію рахунків для обліку доходів і витрат.

2. Назвіть і схарактеризуйте види доходів банку.

3. Які види витрат банку Вам відомі?

4. У чому полягає суть і призначення правил обліку доходів і витрат?

5. Дайте визначення поняттю «нараховані доходи і витрати».

6. Дайте визначення поняттю «доходи і витрати майбутніх періодів».

7. У чому полягає порядок закриття рахунків для обліку доходів і витрат?

8. Схарактеризуйте суть та методику визначення фінансового результату від діяльності банку.

9. Перелічіть напрямки використання чистого прибутку після оподаткування.

10. Пригадайте методику обліку розподілу прибутку та створення резервів.

11. Чому виникає необхідність ведення податкового обліку?

Вправи для самостійної роботи

Комерційний банк «Аркада» приступив до банківської діяльності 02.03.97р. За період діяльності до 31 березня включно банком проведені такі операції:

1. Банком під час первісної емісії розміщено 200 000 акцій номіналом 10 грн. по ціні 15 грн. Статутний капітал банку зареєстрований в сумі 6 000 000 грн.

2. Згідно з угодою оренди сума орендної плати перераховується за календарний рік разовим платежем. З березня перерахований орендний платіж у сумі 100 000 грн. 30 березня — платіж місяць.

3. Банк придбав в обласному управлінні НБУ 120 000 грн. готівкою для проведення операцій з касового обслуговування.

4. На розрахункові рахунки клієнтів банку надійшли з інших банків грошові кошти в сумі 9 000 000 грн.

5. У термінові депозити інших банків розміщені грошові кошти в сумі 3 000 000 грн.

6. За дорученням клієнтів (банку з розрахункових рахунків перераховані грошові кошти в термінові депозити в сумі 1 000 000 грн.

7. На ощадні депозити від населення акумульовані кошти в сумі 350 000 грн., у т. ч. в іноземній валюті 50 000 доларів США (офіц. курс НБУ 2 грн. = 1 дол.).

8. Банк придбав на аукціоні 20 березня 100 шт. Облігацій номіналом 10 000 грн. по ціні 9 200 грн. Термін погашення облігацій — 20 червня; відсоткова ставка — 30 % річних. 30 березня нарахована сума амортизації дисконту і відсотки.

9. Банком видані короткострокові кредити своїм клієнтам у сумі 1 500 000 грн. і клієнтам інших банків у сумі 450000 грн.

10. Банком придбані комп'ютери в кількості 15 шт. на суму 80 000 грн.

11. За обладнанням, що знаходиться в експлуатації, нарахована амортизація в сумі 8000 грн.

12. На коррахунки банку в зарубіжних банках зарахована валютна виручка в сумі 60 000 дол. США, що надійшла клієнтам банку за експортними операціями (офіц. курс НБУ 2 грн. = 1 дол. США).

13. Банком видані валютні кредити в сумі 60 000дол. США (офіц. курс НБУ 2 грн. = 1 дол. США).

14. Банком нарахований резерв на покриття кредитних ризиків у сумі 4000 грн., з них за стандартними кредитами — 200 грн.

15. Банком проведені обмінні операції з купівлі-продажу іноземної валюти:

— куплено 5000 дол. США (за курсом 1,9 грн. = 1дол. США);

— продано 4900 дол. США (за курсом 2,05 грн. = 1 дол. США);

офіційний курс НБУ: 2 грн. = 1 дол. США.

16. Нараховані відсотки за користування кредитами, виходячи з відсоткової ставки 48 % річних за кредитами в національній валюті, 20 % річних за кредитами в іноземній валюті.

17. Нараховані відсотки за терміновими депозитами: у національній валюті — за відсотковою ставкою 30 % річних; за ощадними депозитами: в іноземній валюті — по ставці 12 % річних, у гривнях — за ставкою 24 % річних.

18. Банк продав право на користування програмним продуктом за 40 000 грн. іншому банку.

19. Банк видав гарантії клієнтам у сумі 80 000 грн. Банком одержані комісії за виданими кредитами в сумі 4000 грн.

20. Банком нараховані суми за обслуговування коррахунку в НБУ в сумі 3500 грн. 30 березня.

21. Банк стягнув з клієнтів за розрахунково-касове обслуговування 5000 грн.

22. Банк нарахував заробітну плату співробітникам банку в сумі 8000 грн., податкові і обов'язкові нарахування на зарплату склали 3600 грн.

23. Поточні витрати банку склали 4300 грн. за березень місяць.

• Складіть бухгалтерські проводки за наведеними вище операціями і відобразіть їх в особових рахунках, виведіть залишки.

• Виведіть залишки за рахунками доходів і витрат і визначить фінансовий результат за 1 квартал.

• Який запроваджено порядок ведення рахунків за доходами і витратами?

Книга: Облiк та аудит в комерцiйних банках - Герасимович

ЗМІСТ

1. Облiк та аудит в комерцiйних банках - Герасимович
2. ГЛАВА 2 ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ
3. ГЛАВА 2 ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ
4. ГЛАВА 4 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
5. ГЛАВА 5 ОБЛІК МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ
6. ГЛАВА 6 ПЛАТІЖНІ РАХУНКИ І ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
7. ГЛАВА 7 ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
8. ГЛАВА 8 ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
9. ГЛАВА 9 КАСОВЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
10. ГЛАВА 10 ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ І ДОВІРЧИХ ОПЕРАЦІЙ
11. ГЛАВА 12 ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
12. ГЛАВА 13 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА МАТЕРІАЛІВ
13. ГЛАВА 14 ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
14. ГЛАВА 15 ОБЛІК ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ І ВНЕСКІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ
15. ГЛАВА 16 ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
16. ГЛАВА 17 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
17. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate