Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Крила знов на волі виростають у соколів приборканих. / Леся Українка

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвід. М.Г. Твердохліб


МОДЕЛЬ БАГАТОЦIЛЬОВИХ РIШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМIКИ


Характерною рисою сучасного етапу розвитку науки щодо моделювання соціально-економічних систем є побудова моделей, які в умовах невизначеності, конфліктів та породженого ними ризику адекватно враховують динаміку їхнього розвитку. До цих характерних рис слід віднести також необхідність створювати моделі, що орієнтуються на декілька цілей стосовно розвитку системи, а оцінка якості альтернативних стратегій розвитку системи здійснюється з позицій низки різних, часто несумісних, критеріїв.
Один із можливих підходів до розв’язання статичної задачі розвитку системи, компромісної щодо певної сукупності цілей та критеріїв якості, започатковано в [ 1 ] , де відзначалося, що в сучасній науці стосовно прийняття рішень багатоцільові багатокритеріальні (БЦ БК) задачі вибору посідають чільне місце. На нашу думку, урахування багатьох цілей і критеріїв наближає модель до реального життя. Зазначимо також, що БЦ БК задачі — це задачі, обтяжені невизначеністю, конфліктністю та породженим ними ризиком, що носить об’єктивно-суб’єктивний характер. Підхід до розв’язання БЦ БК задач полягає у виборі певної схеми компромісу щодо цілей і критеріїв та дотриманні цієї схеми під час вибору раціональної (компромісної) стратегії розвитку системи. Стратегія, яку вибирає суб’єкт ризику, визначається двома умовами: 1) повинна бути здійсненною; 2) повинна бути найкращою в плані досягнутого компромісу з урахуванням висунутої суб’єк­том керування системи пріоритетів щодо цілей та критеріїв.
У даній роботі, на відміну від [ 1 ] , пропонується модель прийняття БЦ БК рішень з урахуванням динаміки. У розвитку підходу, викладеного в [ 1 ] , кількісними моделями цілей є цільові функції
,
де ; ,
,
де  — множина альтернативних стратегій щодо управління системою;  — множина станів, яких може набувати економічне середовище впродовж досліджуваного проміжку часу;  — кількість цілей;  — кількість періодів, упродовж яких аналізується система.
У дискретному випадку, який аналізується в подальших викладках, вважається, що множини  та  утворено скінченною кількістю елементів, а саме: , . Тоді впродовж t -го проміжку часу стан системи з позиції l -ї цілі буде характеризуватися матрицею (функціоналом оцінювання):
; , ,
де — кількісна оцінка в -й проміжок часу стратегії  із позиції -ї цілі за умови, що економічне середо­вище знаходиться у стані .
У свою чергу, альтернативні стратегії оцінюються з використанням  критеріїв якості  ( ). Кожному критерію  у -й період часу ставиться у відповідність критеріальна двовимірна матриця
,
де  є оцінкою стратегії , отриманої на основі функціонала оцінювання  згідно з критерієм якості  в -й проміжок часу.
Не обмежуючи загальності, можна вважати, що матриці , , ,  мають один і той же інгредієнт.
Наприклад, у випадку використання критерію Байєса (припустимо ) матриця  набуває вигляду
,
у випадку дисперсійного критерію (припустимо, )
,
де   — оцінка Байєса [ 2 ] стратегії  з позиції l -ї цілі в t -й проміжок часу;  — розподіл імовірності щодо станів економічного середовища ( ).
Що стосується розподілу ймовірності початку станів економіч­ного середовища, то слід виходити з того, що із плином часу за кон розподілу може змінюватися. Наприклад, під час прогнозування зі збільшенням параметра  наявний закон розподілу буде доціль­ним поступово трансформувати у рівномірний закон.
Після цього будується тривимірна матриця Á шляхом паралельного розміщення матриць  одна над одною вздовж осі аплікат (стратегіям  відповідають точки  на осі абсцис « », станам економічного середовища  — точки  на осі ординат « », критеріям якості стратегій  — точки  на осі аплікат « »).
Тоді кожній стратегії  із позиції -ї цілі у -й проміжок часу, на який розбито період прогнозування, буде відповідати інформаційна двовимірна матриця , що утворюється шляхом вертикального перетину тривимірної матриці Á площиною, паралельною координатній площині « », що проходить через точку  осі абсцис, тобто
.
За фіксованих ,  та  із -го стовпчика матриці  вибирається елемент  ( ), що характеризує стратегію , оптимальну згідно з критерієм  у розрізі -го стану економічного середовища. Із вибраних елементів формується «ідеальний» рядок. Вважається, що цей рядок у -й проміжок часу характеризує «ідеальну» з позиції -ї цілі та критерію  стратегію , яка швидше за все реально не існує. Змінюючи  від 1 до , із отриманих відповідних «ідеальних» рядків формуємо матрицю , яка в t -й проміжок часу характеризує «ідеальну» з позиції l -ї цілі та всіх  критеріїв стратегію .
Змінюючи  від 1 до , утворюємо куби інформації, що характеризують відповідно стратегії  та  і позиції l -ї цілі та всіх  критеріїв упродовж  проміжків часу:
 ;
 .
Якщо зафіксувати тепер номер критерію, то отримуємо двовимірні матриці  та , що характеризують відповідно стратегії  та  із позиції -ї цілі та -го критерію:
;
.
Знаходимо різницю
.
Із матриць , , формуємо куб інформації
 .
Очевидно, що куб Â містить однорідну з позицій критерію  та l -ї цілі інформацію (однорідні відхилення). Оскільки однорідність інформації зберігається лише в межах кожного з кубів Â ( , ), то її використання в процесі прийняття БЦ БК рішень вимагає її нормалізації. Здійснити нормалізацію інформації можна шляхом використання узагальненого методу природної нормалізації (у випадку інформації з додатним інгредієнтом)
,
або ж узагальненого методу нормалізації Севіджа (у випадку інформації з від’ємним інгредієнтом)
.
Очевидно, що обидва методи генерують елементи , які мають додатний інгредієнт.
Для кожного фіксованого  ( ) відповідна стратегія  (з позиції  цілей та  критеріїв одночасно в усіх  проміжках часу) буде характеризуватися гіперкубом інформації
 ,
а в кожен період часу  ( ) кубом
 .
У свою чергу, «ідеальна» з позиції всіх цілей та критеріїв у всі проміжки часу стратегія  суб’єкта керування буде характеризуватися гіперкубом інформації, що має лише нульові елементи:
 .
А тому оптимальною компромісною стратегію  (з урахуванням наданої суб’єктом керування інформації щодо пріоритетності цілей та критеріїв) будемо вважати ту, що найбільшою мірою задовольняє принцип максимуму, згідно з яким для кожного проміжку часу  ( ) реальна інформація повинна якомога менше відрізнятися від ідеальної. У нашому випадку це еквівалент­но тому, що елементи куба інформації  який характеризує оптимальну стратегію , повинні бути якомога ближчими до нуля. Висунуту гіпотезу щодо вибору оптимальної компромісної стратегії  реалізовує критерій

,
де  — коефіцієнти, що відображають пріоритетність відповідно цільових функціоналів оцінювання та критеріїв оцінки якості стратегій. Ці коефіцієнти можуть змінюватися з плином часу залежно від зміни цінності відповідних об’єктів із погляду суб’єкта прийняття рішень.
Висновки . У статті аналізується можливість використання запропонованого автором в [ 1 ] підходу до розв’язання динамічної задачі прийняття БЦ БК рішень в умовах невизначеності, конфлік­ту та породженого ними ризику.
Сутність запропонованого підходу полягає у використанні на етапі визначення оптимального компромісного рішення такої інформації, яка суттєво не відрізняється від первинної (тобто такої, що не зазнала агрегування), на відміну від згорток інформації, що аналізуються у традиційних методах прийняття БЦ БК рішень.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Верченко П.І. Мінімальна відстань між кубами інформації як критерій прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2002. — Вип. 67. — С. 196—207.
2. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В. В. Вітлін­ський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний / За ред. В. В. Віт­лінського. — К.: КНЕУ, 2002. — 446 с.


Б. М. БОРДЮГ , асп.,
Київський національний економічний університет


Книга: Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвід. М.Г. Твердохліб

ЗМІСТ

1. Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвід. М.Г. Твердохліб
2. ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА БАЗІ НЕЙРОМЕРЕЖ
3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
4. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНІВ РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ НА ТРАНСПОРТІ
5. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У ТАБЛИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
6. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ У МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
7. ФІНАНСОВІ ІНДИКАТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
8. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СКЛАДНОСТІ ПРОГРАМ ДЛЯ ЕОМ
9. МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  РЕКЛАМИ ІТ-КОМПАНІЙ
10. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ
11. МОДЕЛЬ БАГАТОЦIЛЬОВИХ РIШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМIКИ
12. СУМІСНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЙ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА БАГАТОВИМІРНИХ БАЗ ДАНИХ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СППР
13. ЕМПІРИЧНІ ТА ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ
14. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ МАТЕМАТИКИ
15. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСКРЕТНИХ ЕВОЛЮЦІЙНИХ СИСТЕМ У ВИПАДКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
16. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ЦІЛІСНОЇ СКЛАДНОЇ СПЕЦИФІЧНОЇ СИСТЕМИ
17. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
18. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО ПОТОКУ НА БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ
19. ОЦІНЮВАННЯ ТОЧОК ЛАФФЕРА НА ОСНОВІ ДВОПАРАМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ
20. МЕТОДИЧНЕ, МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЛОГІСТИКИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate