Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Ніхто нам нашої землі не подарує. / Роман Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха, І. О. Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 211 с.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азоев Г. Л. Конкуренція: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.

2. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. – М. : ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. – С.176.

3. Актуальні проблеми економіки: зб. наук. праць / наук. ред. М. М. Єрмошенко. – К.: Національна академія управління, 2009. – № 6(96). – С. 144.

4. Александрова Ю. Ю. Проблемы конкурентоспособности в современной экономике / Ю. Ю. Александрова // Проблемы современной экономики. – 2007. – N 1 (21).

5. Андрианов В. О. Конкурентоспособность России в мировой экономике / В. О. Андрианов // Экономист. – 1997. – № 10. – С. 34-42.

6. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 63 с.

7. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізми реалізації. Монографія. /  Л. Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2004. –275с.

8. Артемович В. Житлове будівництво – сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. Артемович// ХІ Міжнародний економічний форум “Економічна інтеграція – національні пріоритети” м. Трускавець. – 14-15 жовтня 2011 року. – Режим доступу : http://holding.eko-dim.com/i/files/______.pdf

9. Баумоль В. Дж. Состязательные рынки: мятеж в теории структуры отрасли / В. Дж. Баумоль // Вехи экономической мысли. Теория отраслевых рынков. Т. 5 : под общ. ред. А. Г. Слуцкого. – СПб. : Эконом. шк., 2003. – с. 231.

10. Бєлова Т.Г. Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку / Т.Г. Бєлова, Т.В. Синебок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4 (131). – С. 128-131.

11. Бидик А. Теоретичний аналіз проблеми конкурентоспроможності / А. Бидик // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2007. – № 2. – С. 103-109.

12. Бібік Н.В. Інвестиційна привабливість будівельного підприємства: економічні показники оцінки/ Н.В. Бібік // Вісник запорізького національного університету. – 2014. – №1(21). – С. 15-25, С.21.

13. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг: пер. с англ., 4-е из. – М.: Дело Лтд, 1994. – с 297.

14. Богатирьов І. О. Ефективність розвитку підприємств / І. О. Богатирьов // Формування ринкових відносин в Україні. –2003. – № 7-8 (26-27). 2006. – № 1. – С. 73-79.

15. Борисова Т. Феномен міжнародної конкуренції в сучасній економіці / Т.Борисова // Галицький економічний вісник. – 2010. – №2(27). – с.34-40 – (світова економіка й міжнародні економічні відносини).

16. Боярко І. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.

17. Василенко В. А. Диагностика устойчивого развития предприятий: [монография] / В.А. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2005. – 142 с.

18. Василенко В.О. Стратегічне управління: [навч. посібник] / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.

19. Васильєв О.В. Сучасні форми залучення інвестицій у житлове будівництво / О.В. Васильєв. // Комунальне господарство міст: збірник наукових праць. – Харківська національна академія міського господарства, 2010. –  Серія «Економічні науки». –Вип. 92. – С. 75-78.

20. Ведение бизнеса 2014 : Понимание регулирования деятельности малых и средних предприятий [Електронний ресурс] : серия докладов группы Всемирного банка /  Всемирный банк. – Вашингтон : Группа Всемирного банка, 2013. – Выпуск 11. – Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB14-minibook-russian.pdf

21. Верба В. А. Підсистема управління розвитком на підприємстві: концептуальні засади створення та функціонування. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) / Верба В. А.; голов. ред. О. П. Степанов. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2009. – Вип. 1-2. – С. 404-411.

22. Верхоглядова Н. І. Система показників для управління стійкістю функціонування будівельного підприємства/ Н. І. Верхоглядова, І.В. Кононова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 1. – С. 7-10.

23. Винник Т.М. Оцінювання інвестиційної привабливості будівництва / Т.М. Винник // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН України, 2012. – № 9. – С. 240-244.

24. Винник Т. Теоретико-практичні аспекти адаптивної реструктуризації будівельних підприємств у сучасних умовах / Т.Винник // Галицький економічний вісник. – 2012. – №5. – С.70-80.

25. Вінник О. М. Господарське право : навчальний посібник / О. М. Вінник – 2-ге вид., змін, та доп. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

26. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособностью потенциала предприятия: диагностика и организация. – Луганск, 2000. – 315 с.

27. Воронова Л.О. Підстави набуття права власності на житло 2005 р.: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л. О. Воронова. – К., 2005. – 200 с.

28. Галузева програма розвитку житлового будівництва на 2010-2011 роки.

29. Гальперин В. М. Микроэкономика : в 2 т. / В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов ; общ. ред. В. М. Гальперина. – СПб. : Эконом. шк., 1998. –Т. 2. – с 164.

30. Гапоненко А. Л. Стратегическое управление : [учеб. для вузов] / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. – [2-е изд., стер.]. – М. : Издательство ОМЕГА-Л, 2006. – 464 с.

31. Гельвановский М. И. Проблемы конкурентоспособности и международные экономические сопоставления / М. И. Гельвановский – М.:ЛФЭИ, 1989. – С. 52-59.

32. Герасименко А. Еволюція теорії конкуренції в історії економічної думки XVIII-XX століть / А. Герасименко // Вісник КНТЕУ. Гуманітарні дослідження. – 2009. – №1– С.102-114.

33. Герасимова О. Л. Оцінка інвестиційної привабливості будівельних проектів / О. Л. Герасимова, М. О. Бородін // Економічний простір : Збірник наукових праць – ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,  2008. – №20/1. – С. 76-81.

34. Гончаров В. М. Інвестиційна привабливість підприємства : сутність та фактори впливу / В. М. Гончаров, М. М. Білоусова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія : економічні науки. – Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2012.– Том 3. – Випуск 1 (4). – С. 31-35.

35. Горемыкин В. А. Экономика недвижимости : Учебник / В. А. Горемыкин – М. : издательский книго-торговый центр «Маркетинг», 2002. – 804 с.

36. Горчаківська Г. В. Інвестиції як складова ефективної діяльності підприємств будівельного комплексу / Г. В. Горчаківська // Економіка будівництва і міського господарства. – 2009. – Том 5.– № 3. – С.147-151.

37. Грицюк Е. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / Е.О. Грицюк. – К. : Дакор, 2009. – 304 с.

38. Грінченко А. В. Стан та перспективи розвитку будівельного комплексу України [Електронний ресурс] / А. В. Грінченко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2012_2_4/18-4-17.pdf

39. Гурова В. О. Система моніторингу управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства / В. О. Гурова // Вісник донецького національного університету [сер. : економіка і право]. –  2010. – Вип.2. – Т.1. – С. 71-78.

40. Даниліна С. О. Система показників концентрації економіки / С. О. Даниліна // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2010. – Вип. 39. – С. 224-230.

41. Девелопмент : [Учеб. пособие] / [И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге; под ред. проф. И. И. Мазура]. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 521 с.

42. Дегтярьова І. О. Регіональна конкуренція: сутність, еволюційна зумовленість і тенденції розвитку / І. О. Дегтярьова // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 2. – С. 325-332.

43. Диксит А. Роль инвестиций в предотвращении входа / А. Диксит // Вехи экономической мысли. Теория отраслевых рынков. Т. 5 : под общ. ред. А.Г. Слуцкого. – СПб. : Эконом. шк., 2003 – Т. 5. –с.432.

44. Дискіна А. А. Комплексний підхід до оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств / А.А. Дискіна // Праці Одеського політехнічного університету. – Вип. 2(36). – 2011. – с. 320-324.

45. Дмитрик Д.В. Формування стратегії розвитку транспортного підприємства/ Д.В. Дмитрик // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: [Електронний ресурс]. – 2010. – № 25. – Економічні науки. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/504

46. Дронь Є. В. Інвестиційна діяльність як фактор розвитку підприємств регіону [Текст] / Є.В. Дронь, Ю.М. Паламарюк // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журн. – 2013. – N 10. – С. 66-69.

47. Дунська А. Р. Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління розвитком підприємства [Електронний ресурс]./ А. Р. Дунська. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/20101008/5_dunska.htm

48. Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т.1 /Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.), та ін. –К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864с.

49. Електронний ресурс Земельної української біржі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zub.com.ua

50. Есипенко А.Д. Інвестиційний та інноваційний розвиток будівельної галузі України в умовах світової фінансової та економічної кризи / А.Д. Есипенко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2009. – Том 7. – № 2. – С. 201-122.

51. Ємець Ю.Г. Економічна ефективність як основа конкурентоспроможності підприємства / Ю.Г. Ємець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2013. – № 769. – С.156-160.

52. Єщенко П. С. Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / П. С. Єщенко // Український діловий інформаційний каталог. – 2010. – Режим доступу : http://udik.com.ua /articles/article-222/

53. Забродська Л. Д. Стратегічне управління : реалізація стратегії: [навч. посібник для студ. екон. спец.] / Забродська Л. Д. – Харків: Консул, 2004. – 208 с.

54. Загорна Т. О. Економічна діагностика. Навчальний посібник. / Т. О. Загорна. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

55. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.

56. Залунін В.Ф. Організаційно-економічні аспекти стратегії і тактики будівельних організацій в умовах ринку / В.Ф. Залунін// автореферт докторської дисертації Дніпропетровськ – 2000. – С.24.

57. Запасна Л. С. Економічна сутність розвитку підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/zavorotneva/library/tez5.htm

58. Затхей А.Р. Особливості планування розвитку вітчизняних промислових підприємств / А.Р. Затхей // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [збірник наукових праць] / Відп. ред. О.Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – № 436. – С. 31-35.

59. Захарін С. В. Економічна диверсифікація як ефективний механізм забезпечення розвитку підприємства / С. В. Захарін // Вісник КНУТД. − 2012. − № 1. − С. 138−145.

60. Зламанюк Т.В. Особливості управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства / Т.В. Зламанюк // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2. – С. 143-145.

61. Змієнко М.О. Інвестиційні ресурси підприємства: сутність та основні види /Змієнко М.О. // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – №4. – С. 246-249.

62. Іванович І.Ю. Оптимізація інформаційного середовища інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / І.Ю. Іванович // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 2. – С. 228-235.

63. Іванюта В. Ф.  Стратегія економічного розвитку підприємництва в умовах євроінтеграції: аграрний сектор : научное издание / В. Ф. Іванюта // Агросвіт : науково-практичний журнал. – 2008. – N 8. – С. 7 - 9.

64. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] // Офіційний Державного комітету статтистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/ibd/iokved/iokved_u/iokved_0411_u.htm

65.  Інвестування : Навч.-метод. Посібник / А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова. – К. : КНЕУ, 2001. – 251 с.

66. Інвестування в будівництво житла через купівлю безвідсоткових (цільових) облігацій [Електронний ресурс] // Офіційний сайт всеукраїнської громадської організації Асоціація допомоги постраждалим інвесторам. – 2011. – Режим доступу: http://investhelp.com.ua/content/іnvestuvannya-v-budіvnitstvo-zhitla-cherez-kupіvlyu-bezvіdsotkovikh-tsіlovikh-oblіgatsіi

67. Капітальні інвестиції в Україні за 2013 рік: статистичний бюлетень. [електронний ресурс]. // Державний комітет статистики України. Офіційний сайт. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/menu/menu_u/ekon/kapinv_u.htm

68. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у Волинській області [електронний ресурс]. // Головне управління статистики у Волинській області. Офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/

69. Карлоф Б. Деловая стратегия / Б. Карлоф; пер. с англ. – М. : Экономика, 1991. – 239 с.

70. Карпушенко М. Ю. Особливості оцінки інвестиційної привабливості об’єктів будівництва в сучасних умовах / М. Ю. Карпушенко, А. В. Михайленко // Комунальне господарство міст: збірник наукових праць. – Харківська національна академія міського господарства, 2010. –  Серія «Економічні науки». – Вип. 92. – C. 95-98.

71. Квасній Л. Г. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємствами в умовах ринкової економіки / Л.Г. Квасній // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – вип. 18.9 – C. 148-154.

72. Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство / Кирцнер И.; [пер. с англ.] Редкол. : А.Н. Романова и др. – М. : Юнити-Дана, 2001. – 239 с.

73. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька. – К. : Знання, 2006. – С. 293 – 366 с.

74. Кныш М. И. Конкурентные стратегии : учеб. пособие. / М. И. Книш. – СПб. : Б. и., 2000. – 284 с.

75. Ковальська Л. Л. Оцінка конкурентоспроможності регіону та механізми її підвищення: монографія. / Л. Л. Ковальська. – Луцьк : Настир’я, 2007. –35 с. – 420 с. – ISBN 978-966-517-615-2.

76. Ковтун Н. В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика / Н. В. Ковтун. – Київ, 2005. – С.440.

77. Ковшун Н. Е. Корпоративні утворення на будівельно-інвестиційному ринку / Н. Е. Ковшун // Вісник національного університету водного господарства. – 2011. – Випуск 4(56).– Серія «Економіка». – С. 120-125.

78. Козенков Д. Є. Управління розвитком підприємства на основі теорії життєвого циклу / Д. Є. Козенков // Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. праць. – 2011. – № 1 (10) – С.77-84.

79. Колодій Ю. С. Основні напрямки сприяння розвитку житлового будівництва у моделі індикативного управління будівельною галуззю / Ю. С. Колодій. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20 – С. 300-305.

80. Кононова І. В. Управління стійкістю будівельного підприємства на основі врахування впливу факторів зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / І. В. Кононова. – Режим доступу : www.confcontact.com/20110929/ek_kononova.htm

81. Коротков Э. М. Концепция менеджмента. / Э. М. Коротков. – М. : Дека, 1997. – 304 с.

82. Котова В. М. Інститути спільного інвестування: функції та перспективи розвитку в Україні / В.М.Котова // Економічний простір. – 2011. – №53. – С.138-143., с.140.

83. Кравець А. В. Особливості фінансування житлового будівництва в Україні. / А. В. Кравець, В. М. Мельник, О. І. Бобик. // Економічний простір. – №40. – 2010. – С. 182.-188.

84. Кравченко О. В. Поняття стратегії в стратегічному управлінні / О. В. Кравченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2007. – № 1(22). – С. 267-272.

85. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / О. П. Крайник, З. В. Клепикова. – Львів : «Інтелект»+Київ «Дакор», 2001. – 260 с.

86. Кропівцова Н. І. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс] / Н. І. Кропівцова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг . – 2012. – Вип. 1(1). – С. 408-416.

87. Крутик А. Б. Экономика недвижимости / А. Б. Крутик, М.А. Горенбургов, Ю.М. Горенбургов. – СПб. : Издательство «Лань», 2000. – 480 с.

88. Кузнецов А. В. Конкурентные стратегии международного бизнеса : Краткий курс лекций / А. В.Кузнецов. – Минск : Асобны Дах Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси; Международный ин-т трудовых и социальных отношений., 2004. – 79 с., с. 6

89. Курс лекцій з дисципліни «Статистика». Частина 1. Теорія статистики / В.П. Сторожук, О.В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М. Шост та ін.; За ред. Є.І. Ткача – Тернопіль : Економічна думка, 2006 . – 224 с.

90. Левчинский Д. Вдосконалення механізму інвестування в житлову сферу України / Д. Левчинский // Економічний аналіз. – 2010. – Випуск 5. – С. 284-288.

91. Лемик О. Я. Конкуренція: суть та фактори, що її формують / О. Я. Лемик // Інноваційна економіка. – 2010. – №1. – С. 89-91.

92. Лівошко Т. В. Інвестиційна привабливість підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Лівошко, К.І. Моргунова // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2013. – Вип. 4. – С. 101-107. – Режим доступу : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_101.pdf, с.103.

93. Ліпич Л. Г. Оцінка інвестиційної конкуренції у безпосередньому середовищі діяльності підприємств будівельної галузі/ Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха // Вісник національного університету водного господарства. – Рівне : Національний університет водного господарства, 2014.

94. Ліпич Л. Г. Аналізування стану інвестиційної конкуренції в Україні / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. – Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 797. – С.62-102.

95. Лозова Г. М. Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці: дисертація на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук. [рукопис] / Г. М. Лозова. – К., 2002. – с. 23.

96. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей / К.Д. Льюис. Пер. с англ. и предисловие: Е. З. Демиденко. – М. : Финансы и статистика, 1986. – 130 с.

97. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність [Текст] / Т.В.Майорова; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 470 с. ISBN 978-966-364-883-5

98. Малімон Н.А. Особливості проходження інвестиційного процесу у прикордонному регіоні в умовах сусідства з ЄС / Н.А. Малімон // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія “Економічні науки”. – 2005. – № 3. – С. 25-29.

99. Мамонов К. А. Потенціал розвитку будівельного підприємства: економічна сутність, логіка формування й використання / К.А. Мамонов //Комунальне господарство міст: зб. наук. праць [Серія «Економічні науки»]. – 2010 – Вип. 94 – C. 202-208.

100. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент [Текст] : Курс лекций./ В.Д.Маркова, С.А.Кузнецова – М. : ИНФРА-М; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2002. – 288 с.

101. Маршалл А. Принципы экономической науки /Маршалл А.; [пер. с англ.] – М.: Прогресс, 1993. – Т.1. – 416с.,

102. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л. І. Федулової. – К.: Либідь, 2004. –448с.

103. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Хедоури; пер. с англ. – М.: Дело, 250 1992. – 702 с.

104. Михальчишин Н. Л. Доступність методів захисту від недобросовісної конкуренції для суб’єктів господарювання / Н. Л. Михальчишин // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. – Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 720. – С. 210-216.

105. Миронець І. М. Поняття будівництва і капітального будівництва / І. М. Миронець // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С. 167-170.

106. Мількін І. В. Оцінка стану капітального будівництва в регіоні [Електронний ресурс] / І. В. Мількін, Т. А. Пушкар – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/29617/1/52.pdf

107. Мірошниченко Г. Підводні камені інвестування у житлове будівництво / Мірошниченко Г. // Юр.Газета. – №18 (153). – 2008. – http://www.yur-gazeta.com/article/1563/

108. Момот В.Є. Теоретичні засади моделювання сценаріїв розвитку національної виробничо-економічної системи за умов трансформації економічних відносин /  В.Є. Момот // Економічні проблеми ринкової трансформації України: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 3-4 грудня 2008. – Львів: ЛБІНБУ. – 2008. – С. 170.

109. Мор Т. Утопия / Томас Мор : пер. с англ. А. И. Малеина. – М.; Л., 1947. – с 59.

110. Макконелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю; [пер с 16-го англ. изд.] – М. : ИНФРА-М, 2007. – 940 с.

111. Мохненко А.С. Економічна сутність конкуренції і конкурентоспроможності [Електронний ресурс]. / А.С. Мохненко // Таврійський науковий вісник. Науковий журнал, 2010. – Випуск 68. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Tavnv/2010_68/68_28.pdf

112. Непогодіна Н.І. Інвестиційна стратегія в управлінні розвитком промислового підприємства / Н.І. Непогодіна / Автореферат дис. на здобуття наук. ст. к.е.н. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2009. – 22 с.

113. Носова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства / О. В. Носова // Стратегічні пріоритети. – 2007. – №1(2). – С. 120-126.

114. Одаренко Т. Є. Перспективи регіонального розвитку будівельної галузі України / Т.Є. Одаренко // Матеріали регіональної наук.-практ. конф. «Менеджмент міського і регіонального розвитку» (26 – 27 квітня, 2012). – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 56-58.

115. Омельяненко Т. В. Виробнича стратегія та конкурентні переваги підприємства / Т. В. Омельяненко // Стратегія економічного розвитку України [Электронный ресурс] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Український Союз промисловців і підприємців, Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [голов. ред. А.П. Наливайко]. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 73-84.

116. Онищенко С.В. Інструментарій оцінки та моніторингу інвестиційної привабливості акціонерних товариств будівельної галузі в системі вартісно-орієнтованого корпоративного управління / С.В. Онищенко //Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2009. – №3(7). – С. 88-97.

117. Орловська Ю.В. Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки / Ю.В. Орловська, П.А. Фісуненко, В.Ф. Левченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 1, Т. 1. – С. 251-255.

118. Основними джерелами фінансування житлового будівництва в Україні залишаються кошти населення [Електронний ресурс] // Українське національне інформаційне агентство. – 2010. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=876965

119. Основні показники житлового фонду України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – 2010. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

120. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua

121. Павлов К. В. Теоретико-методологічні положення розвитку інвестиційно-житлових відносин в Україні / К.В. Павлов // Вісник національного університету водного господарства. – 2011. – Випуск 4(56).–  Серія «Економіка». – С. 199-204.

122. Парій І. В. Стратегічне управління організацією в умовах швидких змін середовища / І.В. Парій // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». – 2011. – № 698. – С. 244-249.

123. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. / В.В. Пастухова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 301 с.

124. Пащенко О. П. Стратегічне управління розвитком підприємства / О. П. Пащенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – T. 2. – С.99-103.

125. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні/ А. А. Пересада. – К. : «Видавництво Лібра» ТОВ, 1998. – с. 392., с. 194,

126. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472с.

127. Перетятько А. Ю. Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук,  Спеціальність 08.07.03 – економіка будівництва. / А.Ю. Перетятько. – Харків: 2005. – с.39-41.

128. Петкова Л. Муніципальні інвестиції та кредити : Навчальний посібник / Л. Петкова, В. Проскурін. – Київ, 2006. – 158 c.

129. Пєтєшова Т.А. Діагностичні підходи до визначення рівня інтенсивності конкуренції на галузевому ринку / Т.А. Пєтєшова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4. – Т.2. – С. 111-117.

130. Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу. – М.: Прогресс, 1985. – В 2 т. – Т. 1. – с. 262.

131. Пилипенко О.І. Методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства: макро- і мікроекономічні аспекти / О.І. Пилипенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik/econom/4_50/25.pdf

132. Пинда Ю. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі у Львівській області / Ю.Пинда // Зб. наук. пр.: Соціально-економічні дослідження у перехідний період. – Львів: ІРД НАН України. – 2006. – Вип. 4 (60). – 648 с.

133. Пинда Ю.В. Конкурентне середовище на ринку будівельних робіт та засоби його регулювання /Ю.В. Пинда. // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.1. – С. 200-205.

134. Підходи до оцінки ризиків організаційно-технічного і кадрового забезпечення будівельної галузі /Н. Б. Паліга //Економіка будівництва і міського господарства. – 2008. – Том 4. –№4. – С.197-202.

135. Погорєлов Ю.С. Розвиток підприємства: поняття та види / Ю.С. Погорєлов // Культура народов Причорномор’я: научный журнал. – 2006. – №88. – С. 75-81.

136. Податковий кодекс : Закон вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

137. Поліщук Є.А. Роль функціональних учасників в інвестиційному процесі / Є.А.Поліщук // Вісник КЕФ КНЕУ імені В. Гетьмана. –  2011. – №1. – С. 170-184.

138. Поляченко В. Відновимо житлове будівництво – відродимо економіку [Електронний ресурс]. / В. Поляченко. // Дзеркало тижня. – №10. – 2010. – Режим доступу: http://dt.ua/articles/59500

139. Пономаренко В. С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: [монографія] /Пономаренко В. С, Тридід О. М., Кизим М. О. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. – 328 с

140. Портер М. Стратегія конкуренції/ Портер М.; [пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський] – К.: Основи, 1998. – 390 с.

141. Пріщенко О. М. Механізм функціонування системи управління знаннями на підприємстві / О. М. Пріщенко // Економіка будівництва і міського господарства. – 2009. – Том 5. – № 3. – С. 181-188.

142. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла. Закон від 29.06.2010 № 2367-VI. Редакція від 19.01.2012 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2367-17

143. Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1764. Редакція від 28.12.2013. / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1764-2001-п

144. Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – №36. – ст.164. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=236%2F96-%E2%F0

145. Про захист економічної конкуренції. Закон України. [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – №12. – ст.64 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2210-14

146. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: закон України від 10 грудня 1991 року № 1955-XII за станом на 06.12.2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

147. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю Закон від 19.06.2003 № 978-IV. Редакція від 07.08.2011 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978-15

148. Пуцентайло П. Р. Конкуренція як економічна категорія / П.Р. Пуцентайло // Економіка АПК. – 2007. – С.122-126.

149. Радіонова О. М. Динаміка розвитку міста та міської зайнятості: теоретико-методологічний аспект / О. М. Радіонова // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – № 2 (5). – 2011. – C. 108-121.

150. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: [монографія] / О. В. Раєвнєва. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.

151. Ращупкіна В.М. Обґрунтування концептуальних засад сталого розвитку будівельних підприємств / В.М. Ращупкіна // Економіка будівництва і міського господарства. – 2008. – Том 4 – № 3. – С. 175-182.

152. Ревенко О. В. Стратегічне управління розвитком підприємства : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О. В. Ревенко ; Харківський національний економічний ун-т. – Х., 2006. – 20 с.

153. Рейтинг ведущих компаний строительного рынка и сектора недвижимости [Електронний ресурс] – КомерсантЪ-Украина – №177 (1880), 31.10.2013 – Режим доступу: http://www.kommersant.ua/doc/2332026

154. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции./ Дж.Робинсон. – М.,1986. – с.654.

155. Розміщення продуктивних сил : Нав.посібник для вузів / Л. Л. Тарангул, І. О. Горленко, Г. І. Євтушенко. – Київ : Б.в., 2000. – 264 с.

156. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. / Т. Саати, К. Кернс. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

157. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: підручник [Електронний ресурс] / М.Г. Саєнко. – Тернопіль : Економічна думка. – 2006. – 390 с. – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,95/id,1257/

158. Самохвалов В. Управление компанией. [Електронний ресурс]. / В. Самохвалов. – 2008. – №5– Режим доступу: http://www.iteam.ru/

159. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований / С.Г.Светуньков. – СПб : Издательство «ДНК», 2003. – С. 352.

160. Семенюк О.В. Сутність поняття «стратегія розвитку підприємства» / О.В. Семенюк // Управління розвитком. – 2012. – №2. – С. 41-42.

161. Сєвка В.Г. Послідовність розробки стратегії антикризового регулювання будівельної галузі / В.Г. Сєвка, Н.Б. Паліга // Економіка будівництва і міського господарства. – 2009. –  Т. 5. – №1. – С.41-50.

162. Сіправська Н. Аналіз та оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на діяльність підприємств машинобудування на сучасному етапі / Н.Сіправська // Галицький економічний вісник. – 2011. – №1(30). – С.127-132.

163. Слободян О.А. Ризик у діяльності інститутів спільного інвестування / О.А. Слободян // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 3 (7). – С. 150-159, с.158.

164. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. 1-3 / Смит А. – М.: Наука, 1993. – с. 175.

165. Смолін І. В. Фінансові обмеження системи стратегічного планування на підприємстві / І.В. Смолін // Соціально економічні дослідження в перехідний період: Зб. наук. пр. – Львів :  Ін-т регіонал. дослідж. НАН України, 2008. – Вип. 2 (ХХХІІІ). – ч. 1. – С. 259-265.

166. Сталінська О. В. Управління стратегічним розвитком підприємства на основі використання моделі стратегічних карт / О. В. Сталінська// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – T. 2. – С.46-50.

167. Статистика : Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін. ; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 467 с.

168. Стратегія підприємства / Д.О. Горєлов, С.Ф. Большенко. – Харків : Вид-во ХНАДУ, 2010. – 133 с.

169. Ступнікер Г.Л. Аналіз чинників впливу на діяльність будівельних підприємств у регіональному аспекті / Г.Л. Ступнікер, К.О. Спірідонова, Ю.Л. Киричук // Економічний простір. –2014. – № 83. – С.234-241.

170. Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Н.П. Тарнавська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 570 с.

171. Теорія статистики: курс лекцій / В. П. Сторожук, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, І. М. Шост та ін.; За ред. Є. І. Ткача. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Частина 1. – 224 с.

172. Теренчук С. А. Моделі і методи оцінки ризиків в інвестиційних будівельних проектах в умовах невизначеності / С. А. Теренчук, Б. М. Єременко, Д. Б. Журибеда // Теорія і практика будівництва. – 2009.– №5.– С.49-53.

173. Ткачова С. С. Сучасні підходи до визначення сутності поняття «конкуренція» [Електронний ресурс] / С. С. Ткачова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Економічні науки. – 2011. – Випуск IІ (42). – Частина І. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_2_1/NV-2011-V2_5.pdf

174. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд; пер. с англ. – М. : Банки и биржи, 1998. – 42 с.

175. Тян Р. Б. Состояние и перспективы развития девелоперских компаний в условиях финансового кризиса / Р. Б.Тян, М. Ф. Иванов, И.В.Грищенко // Економічний простір. – 2008. – №20/1. – С. 69-75.

176. Фарат О. В. Залучення регіональних інвестицій як напрям інтеграції України до європейського інвестиційного ринку (на прикладі Львівської області) / О. В. Фарат, Ю. Р. Сокіл // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 314-323.

177. Фаріон Д. О. Фінансове забезпечення  житлового  будівництва в Україні / Д. О. Фаріон // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання] – 2010. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua /index.php?operation=1&iid=396

178. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Дело, 2002. – 448 с.

179. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность : экономика, стратегия, управление/ Р. А. Фатхутдинов– М. : Инфра, 2002. – 892 с.

180. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг : Учебник. / Р. А. Фатхутдинов. – М. : АО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 640 с.

181. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса : экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдінов. – М. : «Книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 892с.

182. Фатхутдінов Р. А. Управління конкурентноздатністю організації : підручник / Р. А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська. – К. : Кондор, 2009. – 470 с.

183. Федосова О. В. Визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства на основі економетричних моделей / О. В. Федосова, О. О. Молодід, С. А. Теренчук // Управління розвитком складних систем. – 2011. – Вип. 5. – С. 117-120.

184. Федулова Л. І. Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Л.І. Федулова [та ін.] ; заг. ред. Л. І. Федулова. – Київ : Либідь, 2003. – 448 с.

185. Філіпович В.В. Внесок Е. Чемберліна та Дж.Робінсон в розвиток  теорії аналізу ринку [Електронний ресурс] / В. В. Філіпович. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Economics/36877.doc.htm

186. ФФБ – фонд фінансування будівництва – створення, реєстрація. [Електронний ресурс] // Мир финансов. – Офіц. сайт. – Режим доступу : http://www.finmir.com.ua/ content/view/35/53/lang,uk/

187. Хайек Ф. А. Общество свободных/ Хайек Ф. А. ; [пер. с англ. А. Кустарев] Редкол. : Ю. Ролкер и др. – Лондон, 1990. – 309 с.

188. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. / Д. Хан. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 800 с.

189. Чемберлен Э. Теория монополистической конкуренции (Реориентация теории стоимости) /Чемберлен Э. ; [пер. с англ.] Редкол. : Ю. Я. Ольсевич и др. –М. : Экономика, 1996. – 351с.

190. Чемерис І. М. Конкуренція і конкурентоспроможність аграрного виробництва в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2010_146/10cim.pdf

191. Чандлер А.Стратегия и структура. / А.Чандлер. – М. : Мир, 1988. – 464 с.

192. Чорнуха І. В. Method of analysis of investment competition between the enterprises of building industry // The Genesis Of Genius: Scientific and educational journal. – Genevе, Switzerland: Publishing Center of The international scientific association of economists “Consilium”, 2014. – № 3. – Economics. – Р.132-135.

193. Чорнуха І. В. Вплив інвестиційної конкуренції на діяльність будівельних підприємств / І. В. Чорнуха // Галицький економічний вісник : науковий журнал. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя. – 2013. – №3 (42) – С.43-47.

194. Чорнуха І. В. Еволюція підходів щодо визначення конкуренції: теоретичні аспекти / І. В. Чорнуха // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки: збірник наукових праць. – Чернівці, 2011. –  Вип. 2 (21). – 358 с.

195. Чорнуха І. В. Етимологія поняття стратегії розвитку підприємства та її економічна сутність/ І. В. Чорнуха // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених ( м. Київ, 22-23 серпня 2014 р. ). – К. : Аналітичний центр «Нова економіка», 2014. – С. 92-95.

196. Чорнуха І. В. Інвестиційне конкурентне середовище діяльності будівельних підприємств / І. В. Чорнуха // Материалы VIІI Международной научно-практической конференции «Ключевые проблемы современной науки – 2013» 17.04 – 25.04.2013. – Бял ГРАД-БГ (г.София, Болгария). – 2013. – С. 3-6.

197. Чорнуха І. В. Конкурентні переваги та конкурентоспроможність: економічна сутність та причинно-наслідковий зв’язок між поняттями / І. В. Чорнуха // Економічна політика в контексті міжнародного співробітництва: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дніпропетровськ, 22-23 серпня 2014 р. ). – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2014. – С. 89-91.

198. Чорнуха І. В. Моделювання впливу інвестиційної конкуренції на розвиток підприємств будівельної галузі / І. В. Чорнуха // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон : Херсонський державний університет, 2014. – № 9. – Серія «Економічні науки».

199. Чорнуха І. В. Щодо питання вибору стратегічних альтернатив та формування стратегії розвитку підприємства / І. В. Чорнуха //«Актуальні питання економічних наук»: збірник тез наукових робіт учасників II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13-14 березня 2015 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 89-91.

200. Чорнуха І. В. Оцінка сучасного стану будівельної галузі України / І. В. Чорнуха // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. – Запоріжжя : ДВНЗ «Запорізький національний університет», 2014. –№ 2. – C. 187-196.

201. Чорнуха І. В. Перспективи розвитку житлового будівництва міста / І. В. Чорнуха // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Економічні науки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки. – 2011. – № 22 (219). – С. 166-170.

202. Чорнуха І. В. Підходи до визначення поняття «розвиток підприємства» та його сучасні особливості / І. В. Чорнуха // Materials of the X International scientific and practical conference, «Prospects of world science», July 30 - August 7, 2014 on Economic science. Governance. – Volume 2. Economic science. Governance. – Sheffield. Science and education LTD – Р. 53-57.

203. Чорнуха І. В. Вплив інвестиційної конкуренції на діяльність будівельних підприємств / І. В.Чорнуха // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 3 (42). – с. 43-47 – (економіка та управління національним господарством).

204. Чорнуха І. В. Основні чинники та складові розвитку будівельних підприємств / І. В. Чорнуха // Materialy VII międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2011» 07-15 listopada 2011 roku Przemysl: Nauka i sludia, 2011. – Volume 13. – Ekonomiczne nauki. – С.78-82.

205. Чорнуха І. В. Механізми фінансування будівництва / І. В. Чорнуха // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький. – 2012. – № 19/1. – С. 178-183.

206. Шекшуєв О. А. Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення стійкості та конкурентоспроможності / О. А. Шекшуєв // Коммунальное хозяйство городов : науково-технічний збірник. [Серія : Економічні науки]. – 2009. – №. 87. – С. 152-156.

207. Шершньова З. Є. Стратегічний менеджмент: підручник – 2-ге вид., перероб. і доп. / З. Є. Шершньова. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

208. Шеліхова О. В. Перспективи будівництва доступного житла в Україні / О. В. Шеліхова, О. Д. Гладка, Ю. В. Світлична // Економіка будівництва і міського господарства. – Toм 4. – № 3. – 2008. – С. 161-166.

209. Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія/ Й. А. Шумпетер [пер. з англ. В. Ружицького та П. Таращука.] – К. : Основи, 1995. – 528с.

210. Щербініна С. А. Проблеми розвитку житлового будівництва в регіонах України / С. А. Щербініна. // Економічний простір. – № 24. – 2009. – С. 96-105.

211. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика : учебное пособие, 3-е изд. / А. Ю. Юданов. – М. : Гном-Пресс, 2000. – 325 с.

212. Юр’єва О. Г. Теоретико-методологічні аспекти оцінки інвестиційного клімату / О. Г. Юр’єва // Стратегія економічного розвитку України : Наук. зб. – 2002. – 3 (10). – С. 250-255.

213. Юшкевич О. О. Систематизація поглядів до теорії розвитку підприємства як відкритої системи / О. О. Юшкевич // Вісник Житомирського державного технологічного університету: науковий журнал [Серія : Економічні науки]. – 2011. –№ 2 (56) – Ч. 2.– С. 179-183.

214. Ячеистова Н. И. Международная конкуренция. Законодательство, регулирование и сотрудничество / Н. И. Ячеистова. – Женева : Организация объединенных наций, 2001. – 468 с.

215. Bain J. S. Barriers to New Competition / Joe S. Bain. – Cambridge : Harvard University Press, 1956; Tirole J. Dynamic Models of Oligopoly / Jean Tirole. – London : Harwood, 1986.

216. Gravelle H. Microeconomics London / H. Gravelle, R. Rees . – New York, 1990.

217. Hotelling H. Stability in Competition / H. Hotelling // Economic Journal. – 1929. Vol. 39.

218. Jevons W. S. Theory of Political Economy / W. S. Jevons. – 1st ed. – London, 1871.

219. Kreps D. A. Course in Microeconomic Theory / D. A. Kreps. – New York, 1990.

220. Triffin R. M. Monopolistic Competition and General Equilibrium Theory / R. M. Triffin. – Cambrige, 1940. – Р. 137–141.

221. Bain J. S. Barriers to New Competition / Joe S. Bain. – Cambridge : Harvard University Press, 1956;

222. Cournot A. Mathematical Principles of the Theory of Wealth / A. Cournot. – New York, 1929, р. 90

223. Gravelle H. Microeconomics London / H. Gravelle, R. Rees . – New York, 1990. – Р. 309.

224. Pozner M.E. International Trade and Tehnikal Change // Oxford Economik Papers. – 1961. – 13. – №3. – Oct. – P. 341.

225. Robinson J. The Economics of Imperfect Competition / Robinson J. – London : Macmillan, 1933.

226. Robinson R. Strategic Management / Robinson R.: Formulation, Implementation and Contrоl. – Boston, 1991. – 590 p.

227. Sraffa P. The Lows of Returns under Competitive Conditions / P. Sraffa // Economic Journal. – 1926. – Vol. 36. – Nо 144. – Р. 209.

228. Tirole J. Dynamic Models of Oligopoly / Jean Tirole. – London : Harwood, 1986.


Книга: Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха, І. О. Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 211 с.

ЗМІСТ

1. Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха, І. О. Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 211 с.
2. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
3. РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
4. РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
5. ВИСНОВКИ
6.
7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
8. ДОДАТКИТаблиця А.1

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate