Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
На красиву жінку гарно дивиться, а з розумною гарно жить. / Українська народна мудрість

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха, І. О. Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 211 с.


ВИСНОВКИ


Будівельна галузь будь-якої країни є своєрідним показником рівня розвитку її економіки, оскільки визначає стан багатьох сфер, для яких виступає матеріальною базою, створюючи необхідні матеріально-технічні передумови та забезпечуючи спорудження, ремонт і реконструкцію об’єктів виробничого та невиробничого призначення. У взаємодії з іншими видами економічної діяльності будівництво формує будівельний комплекс, складовою якого воно являється. Нині ситуація в галузі є близькою до кризової – низький рівень виробництва, великий відсоток зношення основних засобів, нестача фінансування та значні обсяги незавершеного будівництва – це лише частина проблем, що свідчить про необхідність реформування вітчизняної будівельної сфери.

За таких обставин вирішального значення набуває теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми формування стратегії розвитку будівельного підприємства за умов існування інвестиційної конкуренції.

У роботі досліджено сутність явища конкуренції та з’ясовано, що еволюція підходів до її визначення відбувалась шляхом переходу від використання кількісної характеристики ринку при визначення стану конкурентної боротьби на ньому (кількість покупців, кількість продавців, рівень цін, однотипність чи диференціація продукції та ін.) до аналізу його якісних характеристик задля визначення ефективності конкуренції на ринку (а саме, запровадження нововведень, підвищення якості продукції, підвищення рівня задоволення потреб покупців, підвищення ефективності виробництва, через запровадження ресурсозберігаючих технологій тощо).

У результаті дослідження з’ясовано, що інвестиційний фактор є головною рушійною силою розвитку конкуренції. Суттєво впливаючи на ступінь розвитку кожного окремого підприємства він обумовлює силу конкурентоспроможності кожного з них. Відмінність в наявних засобах виробництва та можливих до залучення інвестиційних ресурсах є інструментами конкуренції, стимулом для подальшого змагання. Залучення достатнього обсягу інвестицій є визначальною умовою розвитку підприємства, основою вирішення більшості поточних завдань та забезпечення ефективної його діяльності. Намагання підприємств залучити достатні фінансові ресурси породжує інвестиційну конкуренцію.

За результатами огляду й аналізу наукових праць українських та зарубіжних дослідників, присвячених дослідженню явища конкуренції, запропоновано класифікацію підходів до її визначення та уточнено сутність поняття «інвестиційна конкуренція» на засадах управлінського підходу, відповідно до якого значна вага надається внутрішньому середовищу, потенціалу, конкурентоспроможності підприємства, а конкуренція розглядається як системи управління підприємством власними перевагами.

Визначено, що інвестиційна конкуренція – це особливий тип взаємовідносин, який вимагає від суб’єктів ринку здійснення процесів управління своїми конкурентними перевагами з метою формування власної інвестиційної привабливості для залучення необхідних обсягів інвестиційних ресурсів шляхом змагання, суперництва, співпраці, партнерства з конкурентами та інвесторами для досягнення поставлених цілей за найбільш повне та найкраще задоволення об’єктивних та суб’єктивних потреб у межах законодавства.

Таке трактування конкуренції визначає основні параметри розвитку та функціонування підприємств через систему ефективного управління наявними на ринку позитивними факторами та внутрішніми перевагами підприємства; змушує мобілізувати всю енергію і здібності на підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності підприємства; акцентує увагу управлінського персоналу на внутрішньому середовищі підприємства та сприяє прийняттю вірних рішень щодо управління власними конкурентними перевагами та формуванню стратегії розвитку, що є ефективним інструментом конкурентної боротьби.

Конкуренція згідно управлінського підходу вимагає від підприємства розробки дієвої стратегії його розвитку в умовах нестабільного зовнішнього середовища через усвідомлення, формування та ефективне використання конкурентних переваг.

Особливо актуально постає це питання для будівельних підприємств, розвиток та діяльність яких безпосередньо залежить від дій інвесторів. Зіткнення інтересів будівельних підприємств в процесі конкуренції за споживача своїх послуг, а саме за інвестора та замовника будівельних робіт, за інвестиції, що вони здійснюють обумовлюють існування інвестиційної конкуренції.

З’ясування сутності поняття «інвестиційна конкуренція» та визначення її впливу на діяльність підприємства дозволяє менеджерам вищого рівня управління об’єктивно врахувати чинники зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, що пов’язані із обмеженнями обсягу та джерел залучення інвестицій, вибрати адекватні інструменти підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності підприємства і, тим самим, забезпечити формування ефективної стратегії розвитку підприємства.

Удосконалена методика аналізування інтенсивності інвестиційної конкуренції зовнішнього середовища. Запропонована методика включає аналізування макро- та мезосередовища діяльності будівельного підприємства на основі якісних характеристик та кількісних показників інвестиційної конкуренції.

На відміну від існуючих, у наведеній в роботі методиці основними складовими, які дозволяють оцінити інвестиційну конкуренцію зовнішнього середовища є якісна характеристика інвестиційного клімату країни і кількісна оцінка, що включає розрахунок інтегральних показників інвестиційної конкуренції зовнішнього середовища.

В результаті дослідження інвестиційної конкуренції у середовищі діяльності підприємств відповідно до запропонованої методики визначається рівень інтенсивності інвестиційної конкуренції за частковими коефіцієнтами концентрації інвестицій та інтегральним показником інвестиційної конкуренції. Розрахунок коефіцієнтів концентрації капітальних інвестицій за видами економічної діяльності та регіонами України дала можливість з’ясувати рівномірність розподілу інвестицій і визначити стан інвестиційної конкуренції в країні.

Остаточні висновки формуються на основі порівняння якісних характеристик конкурентного середовища та кількісної його оцінки за інтегральним показником інвестиційної конкуренції.

Використання запропонованих показників для оцінювання зовнішнього середовища дасть змогу управлінському персоналу підприємства об’єктивно оцінити інтенсивність інвестиційної конкуренції, врахувати її вплив на діяльність підприємства, здійснити об’єктивну оцінку можливості залучення інвестицій та прийняти адекватні рішення стосовно напрямів подальшого розвитку підприємства та формування відповідної стратегії.

Якісний аналіз для характеристики зовнішнього середовища діяльності будівельних підприємств свідчить про нестачу інвестицій та кризовий стан будівельної галузі в Україні.

Інтерпретація отриманих результатів кількісної оцінки рівня інвестиційної конкуренції, здійсненої на основі коефіцієнтів концентрації капітальних інвестицій за видами економічної діяльності та в територіальному розрізі, дає можливість зробити висновки про наявність значної концентрації за умов міжгалузевої інвестиційної конкуренції та помірну концентрацію інвестицій між територіями України. Розрахунки свідчать про наявність монопольних позицій м. Київ, частка якого в загальному обсязі інвестицій більше ніж в 2,5 рази перевищує обсяг капітальних інвестицій, акумульованих у будь-яку іншу область (місто). Щодо аналізу міжгалузевого ринку інвестицій такими лідерами є промисловість та будівництво.

Доведена наявність суттєвого впливу інвестиційної конкуренції на діяльність будівельних підприємств на основі математичної моделі взаємозалежності між індексами інтенсивності інвестиційної конкуренції макро- та мезосередовища і показниками діяльності підприємств галузі.

На основі цього обґрунтованою є доцільність у процесі стратегічного планування здійснювати аналізування інвестиційної конкуренції задля врахування внутрішніх можливостей, на основі адекватної оцінки конкурентоспроможності підприємства та його інвестиційної привабливості, та зовнішніх умов конкурентного середовища при розробці альтернативних стратегій розвитку підприємства.

Розроблено систему показників оцінювання конкурентного потенціалу будівельного підприємства, які дають змогу визначити рівень інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності підприємства. Для оцінки внутрішнього конкурентного середовища діяльності будівельних підприємств та формування інтегрального показника інвестиційної привабливості будівельних підприємств була обрана система фінансово-економічних показників діяльності підприємств, що характеризують здатність підприємства розраховуватись за своїми зобов’язаннями за рахунок наявних активів, швидкість використання залучених ресурсів, залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування та ефективність використання залучених ресурсів.

Практична цінність та об’єктивність запропонованої системи показників оцінювання конкурентного потенціалу будівельного підприємства підтверджена його апробацією на семи представниках будівельної галузі України.

Визначення рівня конкурентоспроможності, що становить другий етап оцінки внутрішнього середовища діяльності будівельних підприємств, дає можливість усвідомити свою конкурентну позицію як підприємствам, так і потенційним інвесторам, дозволяє визначити стан підприємства на ринку, перейняти досвід підприємств-лідерів та розрахувати свої можливості щодо залучення інвестицій та запровадження стратегій розвитку.

Використання запропонованих показників для оцінювання внутрішнього середовища підприємства дозволить потенційним інвесторам реально оцінити доцільність вкладення коштів в об’єкти будівництва, а підприємствам вірно зорієнтуватись у мінливій ринковій ситуації та скористатись перевагами задля зміцнення власних конкурентних позицій, об’єктивно оцінити можливість залучення інвестицій та прийняти адекватні рішення стосовно напрямів подальшого розвитку підприємства та формування відповідної стратегії.

Отримані результати дослідження інтенсивності інвестиційної конкуренції зовнішнього середовища діяльності будівельних підприємств та визначення конкурентного потенціалу будівельного підприємства на кінцевому етапі дослідження були враховані при побудові матриці альтернативних стратегій розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції. Розроблена матриця відображає набір альтернативних стратегій розвитку будівельного підприємства залежно від його внутрішніх конкурентних можливостей та зовнішніх умов інвестиційного конкурентного середовища.

Практична цінність побудованої матриці була обґрунтована та апробована за результатами проведених розрахунків конкурентного потенціалу та оцінки інтенсивності інвестиційної конкуренції зовнішнього середовища для семи будівельних підприємств України, для кожного із яких визначений набір альтернативних стратегій.

Побудована матриця альтернативних стратегій розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції дасть змогу менеджерам підприємств враховувати інтенсивність інвестиційної конкуренції зовнішнього середовища та конкурентний потенціал підприємства при визначенні стратегії подальшого розвитку підприємства, тим самим, своєчасно адаптуватись до змін, що виникають у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

За результатами дослідження була розроблена комплексна модель гармонізації інтенсивності інвестиційної конкуренції та ефективності діяльності будівельного підприємства, що включає оцінювання конкурентної ситуації у макро-, мезо- та мікросередовищі будівельного підприємства. Побудована таким чином модель дає можливість визначити основні чинники зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства, правильно врахувати внутрішні можливості підприємства та зовнішні умови конкурентного середовища його діяльності для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в процесі формування стратегічних альтернатив та виборі стратегії розвитку будівельного підприємства.


Книга: Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха, І. О. Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 211 с.

ЗМІСТ

1. Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха, І. О. Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 211 с.
2. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
3. РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
4. РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
5. ВИСНОВКИ
6.
7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
8. ДОДАТКИТаблиця А.1

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate