Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Гармат би нам та кулеметів замість мрій. / Микола Куліш

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Економічний аналіз (конспект лекцій УДПСУ)


Тема 4. Аналіз стану та використання основних фондів, їх впливу на обсяг продукції

4.1. Аналіз складу і технічного стану основних фондів.

4.2. Аналіз ефективності використання основних фондів.

4.3. Аналіз використання обладнання і виробничих потужностей підприємства.

4.4. Аналіз зносу і амортизації основних фондів.

4.5. Аналіз оборотності і ефективного використання нематеріальних активів.

4.6. Узагальнення резервів підвищення ефективності використання основних фондів.

Література

1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник /И.А. Белобжицкий, В.А. Белобородова, М.Ф. Дячков и др./; Под редакцией В.А. Белобородовой, - 2-е изд., переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 1985 г. - С. 137-162.

2. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятий и объединений: Учебник /Под редакцией В.И. Рыбина, - 3-е. изд., переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 1989 г. – С. 104-112.

3. Анализ финансово – хозяйственной деятельности пред. (объединений): Учебник /Под редакцией В.А. Раевская. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М.: финансы и статистика, 1988 г. – С. 84-94.

4. Деркач Д.И. Анализ производственно – хозяйственной деятельности промышленных предприятий, Учебное пособие для подготовки и повышения квалификации ст. бух. пром. предприятий, издательство 2-е, дополненное и переработанное М.: Статистика, 1975 г. – С. 33-80.

5. Житна І.П., Нескреба А.М., Економ. аналіз господ. діяльності підприємств, Навч. посібник: Пер. з рос. – Вища школа, 1992 – С.98-107.

6. Петров В.И. Анализ хоз. деятельности машиностроительного предприятия: Учебник для техникумов. – М.: Машиностроение, 1988 г. – С. 64-73.

7. Эконом. Анализ хоз. деят. пред. и об.,: Учебник /Под редакцией С.Б. Барнгальц и Г.М. Тация. – 3-е. изд., прераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1986. – С. 94-106.

4.1. Аналіз складу і технічного стану основних фондів

Виконання плану виготовлення продукції залежить від того, як підприємство забезпечене основними фондами.

Джерела даних для аналізу є ф.1,2,3,11,22.

При аналізі складу і технічного стану основних фондів потрібно:

Вивчити об’єм основних засобів, їх динаміку і структуру.

При цьому необхідно пам’ятати, що основні фонди в залежності від участі в процесі виробництва діляться на три групи:

а) промислово-виробничі фонди;

б) невиробничі основні фонди;

в) виробничі основні фонди інших галузей.

При аналізі складу основних фондів звітні дані розглядаються в динаміці (табл.4.1.1).

Таблиця4.1.1

Аналіз наявності і руху основних фондів

Структура основних фондів визначається специфікою галузі.

При аналізі основних фондів потрібно проаналізувати співвідношення активної і пасивної частини.

Активна частина безпосередньо діє на предмет праці. Пасивну частину утворюють фонди, які створюють умови для здійснення процесу виробництва.

В економічній літературі відсутня єдина думка про склад активної частині фондів. Одні вважають активною частиною всі фонди за виключенням будівель і споруд, інші – тільки машини і обладнання.

У більшості галузей промисловості до активної частини фондів відносять машини і обладнання (силові і робочі машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі пристрої, лабораторне обладнання, інші машини і обладнання), а також транспортні засоби. Здійснюючи підрахунки, ми виходимо з того, що до активної частини відносимо машини і обладнання.

Підвищення питомої ваги активної частини фондів характеризує прогресивність їх структури, сприяє збільшенню випуску продукції, зростанню фондовіддачі.

При аналізі структури основних фондів складають аналітичну таблицю 4.1.2.

Таблиця 4.1.2.

Аналіз структури основних фондів

З таблиці 4.1.2 видно, що питома вага машин і обладнання збільшилась з 44,0 до 44,3% , що позитивно характеризує підприємство.

2. Вивчити рух і технічний стан основних виробничих фондів, для чого розраховуємо слідуючі показники:

Технічний рівень основних засобів характеризує також: віковий склад основних фондів, перш за все обладнання. Такий аналіз дозволяє зробити висновки про працеспроможність обладнання і необхідності його заміни. З цією метою діюче обладнання можна згрупувати по періодах його використання (до 1 року, від 1-5 років, від 5-10 років, > 10 років), а потім по віковим групам визначити питому вагу кожної групи в загальному складі обладнання (табл.4.2.2)

Таблиця 4.2.2

Аналіз використання складу обладнання

З таблиці 4.2.2 видно, що обладнання строком експлуатації до 10 років становить 46,8% (30,2+16,6). Дані таблиці свідчать що обладнання на підприємстві, доля машин строком служби > 20 років – 21,3%. Ця група підлягає заміні, оскільки вона морально і фізично застаріла.

3.Вивчити забезпеченість підприємств основними виробничими фондами.

Це досягається шляхом порівняння фактичної її наявності з плановою потребою, необхідною для виконання плану по випуску продукції.

Показниками, що характеризують забезпеченість підприємства основними виробничими фондами є:

Темпи зростання рівня технічної озброєності праці співставляються з темпами зростання продуктивності праці. Бажано, щоб темпи росту продуктивності праці були > ніж темпи зростання технічної озброєності праці.

4.2. Аналіз ефективності використання основних фондів

Ефективність використання основних фондів можна виявити за допомогою показників фондовіддачі і фондомісткості, рентабельність.

Для аналізу обчислюємо фондовіддачу за звітний рік (фактичну і планову) і порівнюємо з минулим роком. Збільшення фондовіддачі у звітному році в порівнянні з плановим періодом та минулим роком говорить про більш ефективне використання основних фондів.

Фондомісткість – це показник, обернений до фондовіддачі, який характеризує вартість ОФ, що припадає на 1 грн. товарної продукції.

При розрахунку показників фондовіддачі вихідні дані необхідні привести в порівняльний вигляд, тобто об’єм продукції необхідно скорегувати на зміну оптових цін і структурних змін, а вартість основних засобів – на їх переоцінку.

Аналіз фондовіддачі проводиться в 2 напрямках: вивчення і вимірювання впливу окремих факторів на фондовіддачу; виявлення впливу фондовіддачі на об’єм виробництва.

На рівень фондовіддачі впливають різні фактори, пов’язані як з зміною об’єму продукції, так і з ефективністю використання ОВФ, особливо активної її частини.

Рівень фондовіддачі залежить перш за все від зміни структури фондів (питомої ваги), від об’єму продукції з гривні. вартості активної частини (рис.4.2.1)

Підвищення долі активної частини фондів у загальній її вартості є стимулюючим фактором росту фондовіддачі.

Головна причина зниження фондовіддачі – неефективне використання ОФ (простої обладнання, недовикористання виробничих потужностей, низький коефіцієнт змінності, наявність невстановленого обладнання і тощо)

Рис 4.2.1. Схема факторної системи фондовіддачі

Для аналізу впливу факторів використовуємо табл.4.2.1

Таблиця 4.2.1.

Аналіз фондовіддачі

З таблиці 4.2.1 видно, що рівень фондовіддачі знизився з 2,38 грн. до 2,31 грн.

Розрахунок впливу факторів можна виконати за допомогою способу ланцюгових підстановок (табл.4.2.2)

Таблиця4.2.2

Розрахунок впливу факторів на фондовіддачу

Зниження фондовіддачі на 0,07 грн. відбулося в наслідок зниження питомої ваги активної частини на 0,01грн. і зниження фондовіддачі активної частини на 0,06грн.

На приріст продукції впливає як збільшення обладнання та основних фондів у цілому, так і ефективність використання ОФ (фондовіддача). Важливо окремо визначити вплив кожного з цих факторів. Для цього використовуємо метод абсолютних різниць.

Розрахунок впливу змін на обсяг продукції:

З табл.4.2.1 видно, що обсяг товарної продукції збільшився на 3721 тис. грн. Це відбувається за рахунок збільшення середньорічної вартості основних фондів на 8021 (+3366*2,38) і зменшення фондовіддачі на 4300 тис. грн. (-0,07*62189).

4.3.Аналіз використання обладнання і виробничих потужностей підприємства

Після аналізу узагальнюючих показників ефективного використання основних фондів більш детально вивчається ступінь використання виробничих потужностей підприємством, окремих видів машин і обладнання.

Виробнича потужність підприємства – максимально можливий випуск продукції при повному використанні виробничого обладнання і площ з врахуванням передової технології, покращення організації праці.

Виробнича потужність визначається як правило, в тих же одиницях, в яких планується виробництво промислової продукції.

Аналіз використання всього виробничого потенціалу підприємства здійснюється по даним планового і звітного балансу виробничих потужностей, який розраховується по формулі:

Пк=Пп+Пт+Пр+Пнб±Пз.н-Пв ,

де:

Пк-виробнича потужність на кінець періода;

Пп-виробнича потужність на початок періода;

Пт-приріст потужності в результаті технічного переозброєння діючих підприємств і здійснення інших організаційно-техничних міропрємств;

Пр-приріст потужностей в результаті реконструкції діючих підприємств;

Пнб-введення в дію нових потужностей за рахунок нових і розширеннядіючих підприємств;

±Пз.н-збільшення або зменшення потужності в результаті зміни номенклатури і асортименту продукції;

Пв-зменшення потужності в результаті їх вибуття.

Наявність таких балансів дозволяє здійснювати контроль за правильністю розрахунків виробничих потужностей, дотриманням норм їх освоєння, виявити резерви підвищення використання наявних виробничих потужностей.

При аналізі визначають рівень освоєння потужностей (коефіцієнт використання потужностей)-досягнутий на певну дату % освоєння конкретної потужності.

Порівняння фактичного коефіцієнта використання виробничих потужностей з плановим і за минули роки дозволяє встановити зміну ступеня використання виробничих потужностей, причини цих змін. Низький коефіцієнт показує прор наявність резервів збільшення випуску продукції без введення в експлуатацію додаткових потужностей і капітальних вкладень.

Підвищення коефіцієнта використання середньорічної потужності може бути досягнуто за рахунок зменшення простоїв обладнання, покращання постачання сировиною, підвищення рівня використання потужностей в цехах, які не досягли проектної потужності, зменшення втрат робочого часу.

Все обладнання ділиться на наявне, встановлене і діюче (рис.4.3.1)

Рис.4.3.1. Види обладнання.

Аналіз розпочинається з встановлення питомої ваги діючого обладнання в наявному і встановленому обладнанні, що дозволяє встановити резерви збільшення, випуску продукції за рахунок максимального завантаження всього наявного обладнання.

Оцінку складу обладнання може представити в табл.4.3.1.

Таблиця 4.3.1

Аналіз складу обладнання

З табл.4.3.1. видно що на підприємстві 7 одиниць обладнання не встановлено, 2,1% наявною і 1,2% встановленого обладнання не працює.

Якщо можливий фонд часу роботи цих 7 одиниць – 20384 верстато-годин (7ґ1,4ґ8ґ260), плановий випуск продукції за 1верстато-годину – 12,3грн, то резерв збільшення обсягу продукції за рахунок введення в дію цих 7 одиниць – 251 тис.грн. (20384ґ12,3).

Підвищення ефективності експлуатації діючого обладнання забезпечується 2 шляхами: ексенсивним (по часу) і інтенсивним (по потужності).

Інтенсивне використання обладнання характеризується показниками випуску продукції на 1 верстато-год. (або на 1 грн.), тобто його продуктивністю.

Показником екстенсивного використання обладнання є

Кекстенсивного використання=

Аналіз екстенсивного використання обладнання пов’заний з балансом часу роботи (рис.4.3.2.)

Рис.4.3.2. Баланс робочого часу.

Порівняння фактичного і планового фонду часу характеризує ступінь виконання плану по введенню в експлуатацію обладнання.

Порівняння календарного і режимного фонду часу характеризує можливості кращого обладнання за рахунок підвищення Кзмінності, де

Порівняння режимного і планового – характеризує резерви часу за рахунок зменшення часу на ремонт.

Для характеристики використання часу роботи обладнання застосовуються слідуючі коефіцієнти:

Узагальнюючим показником, який комплексно характеризує використання обладнання є

Кінтегрального завантаження обладнання=Кінтенсивного ґ Кекстенсивного

В процесі аналізу вивчається динаміка цих показників, виконання плануі причини їх змін.

По групам однорідного обладнання розраховується зміна об’єму виробництва продукції за рахунок його кількості, екстенсивного і інтенсивного використання за слідуючою формулою:

В спрощеному вигляді:

Розрахунок впливу цих факторів можна здійснювати способами елімінування.

4.4. Аналіз зносу і амортизації основних засобів

Відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, введеного в дію з 1.07.97 р. прибуток для оподаткування підприємства зменшується на суму амортизаційних відрахувань.

Тому важливе значення має аналіз нарахування амортизаційних відрахувань. Для цього вибірково перевіряється правильність застосування норм амортизаційних відрахувань по окремих групах основних фондів.

Одним із якісних показників використання основних фондів:

який слід аналізувати в динаміці (табл.4.4.1)

Таблиця 4.4.1

Розрахунок амортизаційної віддачі

Коефіцієнт амортизаційної віддачі показує рівень використання ОФ: є одним із показників інтенсифікації виробництва.

При аналізі потрібно звернути увагу чи правильно на підприємстві застосовується для 3 групи ОФ норми прискореної амортизації в залежності від року експлуатації.

Аналізуючи порядок застосування прискореної амортизації, потрібно звернути увагу на питому вагу законсервованого обладнання, по якому нараховується амортизація (що знижує оподатковуваний прибуток), але випуск продукції по цьому обладнанню не проводиться.

Прискорена амортизація може мати позитивний і негативний ефект. Вона може бути використана, як позитивний фактор відтворення фінансових умов для впровадження у виробництво досягнень науки та техніки. В той же час, якщо відсутній попит на продукцію на ринку збуту, то прискорена амортизація може вплинути на збільшення ціни неконкурентної продукції, що в свою чергу приводить до збитковості виробництва.

При аналізі зносу потрібно визначити коефіцієнт зносу на початок і кінець звітного періоду.

Збільшення коефіцієнту зносу характеризує погіршення матеріально-технічної бази підприємства.

Але цей коефіцієнт не відображає фактичного зносу ОЗ, бо не на всі основні засоби нараховується амортизація (знос), але загальна оцінка зносу ОЗ змінюються.

Аналіз зносу основних засобів основних засобів можна представити в табл.4.4.2

Таблиця 4.4.2

Аналіз зносу основних фондів

Книга: Економічний аналіз (конспект лекцій УДПСУ)

ЗМІСТ

1. Економічний аналіз (конспект лекцій УДПСУ)
2. Тема 1. Предмет, метод та види економічного аналізу
3. Тема 2. Організація аналізу та його інформаційне забезпечення
4. Тема 3. Аналіз використання матеріальних ресурсів
5. Тема 4. Аналіз стану та використання основних фондів, їх впливу на обсяг продукції
6. Тема 5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства і витрат на оплату праці
7. Тема 6. Аналіз виробництва та реалізації продукції, розрахунків з покупцями
8. Тема 7. Аналіз витрат і собівартості промислової продукції
9. Тема 8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства розподілу прибутку, формування та використання фондів підприємства.

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate