Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Без роботи день роком стає. / Українська народна мудрість

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Економічний аналіз (конспект лекцій УДПСУ)


Тема 2. Організація аналізу та його інформаційне забезпечення

2.1. Основні принципи організації аналізу і їх характеристика.

2.2. Основні етапи аналітичної роботи.

2.3. Організаційні форми і виконавці аналізу господарської діяльності підприємства.

2.4. Планування аналітичної роботи.

2.5. Класифікація джерел економічного аналізу, їх характеристика.

2.6. Вимоги, пред’явлені до організації інформаційного аналізу.

2.7. Документальне оформлення результатів аналізу.

2.8. Організація комп’ютерного опрацювання економічної інформації.

Література

1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник /И.А. Белобжицкий, В.А. Белобородова, М.Ф. Дячков и др./ Под редакцией В.А. Белобородовой, - 2-е изд., переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 1985 г. - С.20-27.

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник.- 3-е изд., перераб.- М.: Финансы и статистика, 1996- С.76-97.

3. Житна І.П., Нескреба А.М., Економ. аналіз господ. діяльності підприємств, Навч. посібник: Пер. з рос. – Вища школа, 1992 – С. 98-107.

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. И доп.- Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997-С. 234-251.

5. Эконом. Анализ хоз. деятельности предприятий и объединений: Учебник / Под редакцией С.Б. Барнгальц і Г.М. Тация. – 3-е. изд., прераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1986. – С. 94-106.

2.1. Основні принципи організації аналізу і їх характеристика

Під організацією аналізу розуміють систему дій по проведенню аналізу господарської діяльності.

Принципи

1. Науковий характер – аналіз повинен базуватись на найновіших досягненнях науки з використанням науково обгрунтованих методів.

2. Обгрунтований розподіл обов’язків між окремими виконавцями – спеціалісти всіх видів служб, які мають відношення до прийнять управлінських рішень повинні аналізувати і обгрунтований розподіл дасть осягнути всі об”єкти аналізу і виключить можливість багаторазового (різними способами) проводити одні й тіж дослідження.

3. Ефективність – витрати на проведення повинні бути найменшими при оптимальній глибині аналізу і його комплексності. Для цього використовують передові методи, що полегшують працю.

4. Уніфікація – розроблення спеціальних уніфікаційних форм для аналізу.

5. Об’єктивність – дані аналізу повинні бути документально підтверджені.

6. Оперативність – швидко і чітко виконувати завдання.

7. Масові та ін. – залучення до аналізу ІТР, службовців, робітників.

2.2. Основні етапи аналітичної роботи

Основні етапи наведені на рис.2.2.1.

Рис. 2.2.1. Основні етапи аналітичної роботи

2.3. Організаційні форми і виконавці аналізу господарської діяльності

Організаційні форми АГД визначаються складом апарату і технічним рівнем управління.

На великих промислових підприємствах діяльністю всіх економічних служб керує головний економіст, який являється зам. Директором по економічним питанням.

Приблизна схема розподілу обов'язків з економічного аналізу зображена на рис.2.3.1.

Рис.2.3.1. Приблизний розподіл обов’язків між відділами підприємства (об’єднаннями) в умовах його децентралізації

2.4. Планування аналітичної роботи

Ефективність і дієвість АГД залежить від планування аналітичної роботи, тобто складання плану аналітичної роботи, де вказуються всі розділи і теми аналізу, використані методи і прийоми, строки проведення і відповідальні особи.

Рис.2.4.1. Види планів аналітичної роботи

Контроль за виконанням планів аналізу покладено на заступника керівника з економічних питань або на особу, а відповідальна за управління аналізом у цілому.

2.5. Класифікація джерел економічного аналізу, їх характеристика

Класифікація джерел економічного аналізу зображена на рис. 2.5.1.

Рис. 2.5.1. Джерела економічного аналізу

Для того, щоб аналіз правильно відображав стан господарської діяльності, він повинен використовувати достовірні й узгоджені показники, бо недостовірна інформація – це недостовірні висновки, а отже й управлінські рішення.

Основні способи перевірки достовірності джерел економічного аналізу відображено на .2.5.2.

Рис.2.5.2. Основні способи перевірки достовірності джерел економічного аналізу

2.6. Вимоги, пред’явлені до організації інформаційного забезпечення аналізу

Для проведення аналізу необхідні такі форми звітності:

Ф№1 – «Баланс»;

Ф№2 – “Звіт про фінансові результати”;

Ф№3 – “Звіт про фінансово – майновий стан підприємства”;

Ф№1-п – “Річний звіт підприємства по продукції”;

Ф№2-пв – “ Звіт з праці”;

Ф№6 – «Рентабельність окремих видів продукції»;

Ф№11 - «Звіт про наявність та рух основних фондів”;

Ф№22 – “Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємств.”

Ф№5-с – “Звіт про витрати на виробництво продукції”.

До інформації, яка використовується в аналізі представлені ряд вимог. (рис. 2.6.1)

Рис.2.6.1. Вимоги, представлені до джерел економічного.

Певні вимоги також пред’являються і до організації інформаційного забезпечення аналізу.

Рис.2.6.2. Вимоги, представленні до організації інформаційного забезпечення аналізу

2.7. Документальне оформлення результатів аналізу.

Рис.2.7.1 Документальне оформлення результатів аналізу.

У пояснювальній записці вказуються:

- загальні поняття ( економічний рівень розвитку підприємства, умови господарювання, результати виконання плану по напрямках діяльності);

- висновки щодо результати господарської діяльності;

- пропозиції щодо покращенню господарської діяльності (всесторонньо обгрунтовані, спрямовані на освоєння внутрігосподарських резервів);

- аналітична частина – обгрунтована, конкретна, мати аналітичні розрахунки, таблиці і т.д.

У довідках і заключенні – не обов’язково висвітлювати загальні питання, зміст повинен бути більш конкретним, акцентованим на відображені недоліків або досягнень, виявлених резервів, способів їх освоєння.

Безтекстова форма-таблиці повинні бути наглядними і простими для використання. При цій формі зменшується розрив між виконання аналізу і використанням його результатів.

2.8. Організація комп’ютерного опрацювання економічної інформації.

В умовах ринкової економіки автоматизація аналітичних розрахунків стала об’єктивною необхідністю, бо потреба в аналітичній інформації збільшується (потрібно розробляти і обгрунтовувати перспективні бізнес – плани, давати комплексну оцінку ефективності короткострокових і довгострокових управлінських рішень).

Роль автоматизації полягає в наступному:

1. Підвищується продуктивність роботи економістів – аналітиків.

2. Більш глибоко і всебічно досліджуються економічні явища і процеси, більш повно вивчаються фактори і виявляються резерви підвищення ефективності виробництва.

3. Підвищується оперативність і якість аналізу, його загальний рівень і дієвість.

Можна виділити такі етапи організації автоматизованого опрацювання інформації.(рис. 2.8.1)

Рис. 2.8.1 Етапи організації автоматизованого опрацювання інформації

Книга: Економічний аналіз (конспект лекцій УДПСУ)

ЗМІСТ

1. Економічний аналіз (конспект лекцій УДПСУ)
2. Тема 1. Предмет, метод та види економічного аналізу
3. Тема 2. Організація аналізу та його інформаційне забезпечення
4. Тема 3. Аналіз використання матеріальних ресурсів
5. Тема 4. Аналіз стану та використання основних фондів, їх впливу на обсяг продукції
6. Тема 5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства і витрат на оплату праці
7. Тема 6. Аналіз виробництва та реалізації продукції, розрахунків з покупцями
8. Тема 7. Аналіз витрат і собівартості промислової продукції
9. Тема 8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства розподілу прибутку, формування та використання фондів підприємства.

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate