Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Якщо підступності не буде краю, то доведеться битися. / Богдан Хмельницький

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Місцеві фінанси. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  / М. А. ГАПОНЮК, В. П. ЯЦЮТА, А. Є. БУРЯЧЕНКО, А. А. СЛАВКОВА


2.4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Окремі питання, які включені до лекційного курсу потребують більш детального і глибокого вивчення. Самостійна робота студен­тів полягає у вивченні та опрацюванні основної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні практичних завдань.

Результати самостійно проведеного дослідження студентом оформ­ляються у вигляді доповіді за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг доповіді становить 6—8 стандартних ар­кушів (А-4) тексту. Доповіді обговорюються під час проведення семінарських занять. За 15 хвилин до кінця семінарського заняття проводиться тестування за темою.

Самостійна робота також передбачає підбір додаткової літератури для написання доповіді.

2.4.1. ДОПОВІДІ

Тема 1. Місцеві фінанси в складі
фінансової системи України

Теми доповідей:

Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері місцевих фінансів.

Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народ­них депутатів.

Особливості функціонування фінансового механізму на міс­цевому рівні.

Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів.

Управління фінансами на місцевому рівні.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна
ланка місцевих фінансів

Теми доповідей:

Економічне та соціальне значення місцевих бюджетів.

Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування та використання бюджетів.

Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів.

Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і використання.

Розпорядники кредитів. Їх права та обов’язки.

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Теми доповідей:

Джерела, склад та структура доходів місцевих бюджетів.

Види податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Роль загальнодержавних податків і зборів у формуванні міс­цевих бюджетів.

Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюджетів.

Тема 4. Планування і порядок фінансування
видатків місцевих бюджетів

Теми доповідей:

Основні напрями використання коштів місцевих бюджетів.

Склад та структура видатків місцевих бюджетів.

Особливості планування видатків на освіту.

Проблеми фінансування видатків на лікувальні заклади.

Шляхи вдосконалення бюджетного нормування.

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

Теми доповідей:

Діючі інструменти міжбюджетних відносин.

Об’єкт взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом України.

Власні доходи місцевих бюджетів — основа фінансової незалежності місцевого самоврядування.

Види бюджетних трансфертів.

Перерозподіл фінансових ресурсів між «багатими» і «бідними» (у фінансовому розумінні) регіонами.

Тема 6. Фінансове планування та фінансовий
контроль на регіональному рівні

Теми доповідей:

Особливості фінансового планування в бюджетній сфері на місцевому рівні.

Роль фінансових відділів, управлінь та податкових інспекцій у фінансовому плануванні регіонів.

Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів.

Контроль місцевих органів влади за формуванням і використанням коштів підприємств комунальної власності.

Особливості контролю в житлово-комунальному госпо-
дарстві.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств
комунальної власності

Теми доповідей:

Фінансове планування на підприємствах комунальної влас­ності.

Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності.

Розподіл виручки в підприємствах комунальної власності.

Прибуток підприємств комунальної власності та його розподіл.

Тема 8. Світовий досвід організації місцевих фінансів

Теми доповідей:

Бюджетний федералізм.

Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

Застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні.

Оцінювання доповідей

Оцінка «відмінно» виставляється за умови, що тему доповіді повністю розкрито; студент показує глибокі знання використаної основної і додаткової літератури; висловлює своє ставлення до різних поглядів на дану проблему; викладає матеріал логічно, грамотно, послідовно і самостійно.

Оцінка «добре» виставляється за таких самих умов, що й оцін­ка «відмінно». Але коли при цьому студент у викладенні матеріалу допускає неточності і робить помилки, а його відповідь недостатньо аргументована.

Оцінка «задовільно» виставляється у випадку, коли тему доповіді в основному розкрито, студент оволодів суттю питання, показує знання використаної літератури, намагається аналізувати факти і події, робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки і не може самостійно викласти матеріал.

Оцінка «незадовільно» виставляється за умови, коли тему доповіді не розкрито, студент не розуміє основної суті питання, не може зробити висновки й узагальнення.

2.4.2. КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ І ЗАПИТАННЯ

Тема 1. Місцеві фінанси в складі
фінансової системи України

(Варіант 1)

Дайте визначення терміна: «місцеві фінанси»

Причиною виникнення місцевих фінансів є:

а) наявність місцевих бюджетів;

б) бажання місцевих органів самоврядування мати самостійну доходну базу;

в) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладаються на їхні органи влади.

Яке ключове питання треба розв’язати перш ніж будувати місцеві фінанси?

Місцеві фінанси підпорядковані:

а) міжнародним фінансам;

б) загальнодержавним фінансам;

в) фінансовому ринку;

г) фінансам підприємств.

5. Які функції та завдання виконують місцеві органи влади?

Тема 1. Місцеві фінанси в складі
фінансової системи України

(Варіант 2)

1. До завдань місцевих органів влади належать:

а) завдання та функції, які взагалі передано місцевим органам влади в межах місцевих інтересів і вони є їхньою невід’ємною власною компетенцією;

б) завдання та функції з виконання міждержавних угод;

в) завдання з формування Збройних сил України;

г) завдання та функції, доручені місцевим органам влади цент­ральною владою.

Головним елементом фінансів місцевих органів влади є:

а) власні доходи;

б) неподаткові доходи;

в) видатки.

3. Основними формами впливу на економіку та соціальну сфе­ру держави є:

а) мобілізація значної частини ВВП;

б) розроблення бюджету держави;

в) надання ліцензій на право займатися підприємницькою діяль­ністю;

г) забезпечення ресурсами розв’язання завдань, що покладаються на місцеві органи влади;

д) забезпечення громадських потреб;

е) виконання делегованих повноважень.

4. Дайте визначення обов’язковим та факультативним витратам.

Обов’язкові — …

Факультативні — …

Фінанси місцевих органів влади впливають на економічне зростання через:

а) капітальні витрати;

б) установлення ставок митного збору на імпортовані товари;

в) проведення благодійних акцій;

г) діяльність на ринках позичкового капіталу, нерухомості, землі.

Тема 1. Місцеві фінанси в складі
фінансової системи України

(Варіант 3)

Назвіть документи, у яких сформульовано основні положен­ня про місцеві фінанси:

а) Європейська хартія про місцеве самоврядування;

б) Всесвітня декларація місцевого самоврядування;

в) Декларація про принципи місцевого самоврядування країн СНД;

г) Європейська хартія міст;

ґ) Європейська декларація прав міст;

д) Хартія українських міст;

е) Конституція України.

Об’єктивними передумовами виникнення фінансів є:

а) розвиток продуктивних сил;

б) розвиток демократичних засад будівництва держави;

в) розширення прав місцевих органів самоуправління;

г) розвиток форм власності;

ґ) наявність місцевих податків.

Складовими частинами місцевих фінансів є:

а) місцеві бюджети;

б) місцеві позики;

в) позабюджетні кошти;

г) фінанси підприємств комунальної форми власності;

ґ) грошові кошти населення;

д) доходи всіх підприємств, розташованих на території регіону.

Місцеві фінанси виконують такі функції:

а) формування доходів;

б) використання видатків;

в) розподільчу;

г) контрольну;

ґ) стимулюючу.

Єдність фінансової політики держави та місцевих органів влади забезпечується:

а) тісним взаємозв’язком усіх гілок влади;

б) єдиною економічною і політичною основою діяльності загальнодержавних та місцевих органів влади;

в) тісним зв’язком місцевих бюджетів.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна
ланка місцевих фінансів

(Варіант 1)

Дайте визначення терміну: «зведений (консолідований) бюд­­жет України»

2. Є такі види місцевих бюджетів:

а) центральні та місцеві бюджети;

б) регіональні та місцеві бюджети.

в) обласні, міські, районні, селищ і сіл;

г) обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл;

ґ) централізовані та децентралізовані бюджети;

д) Республіканський Криму, обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл.

Яким місцевим радам надано право створювати власні
бюд­жети?

Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує:

а) Державний і обласний бюджети;

б) республіканський бюджет автономії та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування цієї автономії;

в) бюджет міста Севастополя та республіканський бюджет;

г) бюджет міст та селищ автономії.

Що відображає система місцевих бюджетів?

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна
ланка місцевих фінансів

(Варіант 2)

Бюджет області складається:

а) з бюджетів районів і міст обласного підпорядкування;

б) з Державного бюджету та бюджету Автономної Республіки Крим;

г) з власного та центрального бюджетів;

ґ) з бюджету області та Державного бюджету;

д) з обласного бюджету та бюджетів районів і міст обласного підпорядкування.

Без якої складової неможливе функціонування місцевих
фінансів?

Бюджет району об’єднує:

а) бюджети міст районного підпорядкування;

б) Державний бюджет та бюджети селищних і сільських рад;

в) обласний та міський бюджети;

г) районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, бюджети селищних і сільських рад;

ґ) бюджети районів і міст республіканського підпорядку-
вання;

д) бюджети районів у місті.

Бюджет міста, району в місті, на території якого перебувають адміністративно підпорядковані йому інші міста, села та селища, … (продовжте визначення).

Бюджет міста з районним поділом об’єднує:

а) міський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування;

б) бюджети районів у місті;

в) міський бюджет та бюджети районів у місті;

г) обласний та міський бюджети;

ґ) бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна
ланка місцевих фінансів

(Варіант 3)

Дайте визначення сутності місцевих бюджетів.

Назвіть особливості місцевих бюджетів:

а) забезпечують матеріальну незалежність місцевих органів самоврядування;

б) безпосередня підпорядкованість місцевим органам самовря­дування;

в) усі ланки місцевих бюджетів безпосередньо й органічно зв’я­зані не тільки між собою, а й з установами та підприємствами, які функціонують на території регіону;

г) забезпечують фінансовими ресурсами всі підприємства, які функціонують на території регіону;

ґ) важливе джерело зростання добробуту населення регіону.

Є такі види місцевих бюджетів:

а) центральні та місцеві бюджети;

б) регіональні та місцеві бюджети;

в) обласні, міські, районні, селищ і сіл;

г) централізовані та децентралізовані;

ґ) республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл.

Бюджетний процес — це:

а) складання бюджету;

б) розгляд бюджету;

в) виконання бюджету;

г) затвердження бюджету;

ґ) складання, розгляд, затвердження і виконання бюджету;

д) фінансування заходів, передбачених планом, з бюджетів усіх регіонів протягом бюджетного року.

Термін затвердження місцевих бюджетів:

а) не пізніше, як за два тижні до початку нового бюджетного року;

б) протягом двох тижнів після початку нового бюджетного року;

в) затвердження обласними радами, Верховної Радою Республіки Крим, радами міст Києва і Севастополя відповідних бюджетів відбувається протягом двох тижнів після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України; бюджети ра­йонів у містах і селищах або сільські — не пізніше двотижневого терміну після затвердження районного чи міського бюджету.

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

(Варіант 1)

Дайте визначення терміна «власні доходи місцевих бюд­жетів».

До власних доходів місцевих бюджетів належать:

а) платежі, що встановлюються місцевими органами влади;

б) доходи від майна, що належить місцевій владі;

в) доходи від приватизації загальнодержавних об’єктів власності;

г) акцизний збір;

ґ) прибутковий податок з громадян;

д) доходи комунальних підприємств;

е) місцеві податки і збори;

є) доходи за рахунок комунальних кредитів та позик.

3. Назвіть основний спосіб формування доходів місцевих органів влади.

4. До переданих доходів належать:

а) доходи комунальних підприємств;

б) місцеві податки і збори;

в) доходи, що передаються місцевій владі центральною владою або органами влади вищого територіального рівня;

г) доходи за рахунок комунальних кредитів та позик.

5. Який документ установлює порядок та розміри регульованих доходів?

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

(Варіант 2)

Дайте визначення терміна «закріплені доходи».

До закріплених доходів районних та міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів належать:

а) податок на нерухоме майно громадян;

б) податок на прибуток підприємств та організацій комунальної форми власності цього рівня;

в) 50% податку на додану вартість;

г) 80 % акцизного збору;

ґ) 60% плати за землю;

д) надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;

е) надходження від грошово-речових лотерей, які проводяться за рішенням відповідних рад.

Хто встановлює види податків, що зараховуються до районних бюджетів у містах?

До закріплених доходів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів належать:

а) 70% податку на майно підприємств та організацій не комунальної форми власності;

б) надходження від внутрішніх позичок;

в) 50% податку на додану вартість;

г) 80% державного мита;

ґ) надходження від грошово-речових лотерей, які проводяться за рішенням відповідних рад.

За рахунок чого формується спеціального фонду місцевого бюджету?

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

(Варіант 3)

Кошти, одержані від приватизації державного житлового фонду, використовуються на:

а) проведення культурно-масових заходів;

б) будівництво дитячих садків;

в) житлове будівництво та ремонт житла;

г) проведення озеленення вулиць.

2. Яка основна мета створення цільових фондів?

3. Конкретний розмір відрахувань для фінансування шляхових робіт визначає:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні
ради;

г) самі підприємства;

ґ) селищні та сільські ради.

4. Кошти з фондів соціального розвитку підприємств, організацій і установ належать до:

а) Державного бюджету;

б) фонду зайнятості;

в) фонду соціального страхування;

г) Пенсійного фонду.

5. На які цілі виділяються кошти з фондів соціального розвитку підприємств, організацій і установ?

Тема 4. Планування і порядок фінансування
видатків місцевих бюджетів

(Варіант 1)

Чому видатки є головним елементом фінансів місцевих органів влади?

Дайте визначення терміна «видатки спеціального фонду міс­цевого самоврядування».

Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їхній розмір і цільове спрямування визначаються:

а) Президентом України;

б) місцевими радами цих громад;

в) Верховною Радою України;

г) Кабінетом Міністрів України;

ґ) Рахунковою палатою України.

Коли приймається рішення про запровадження пропорційного скорочення затверджених бюджетних видатків?

Чи підлягають вилученню доходи, додатково одержані при виконанні місцевих бюджетів?

Тема 4. Планування і порядок фінансування
видатків місцевих бюджетів

(Варіант 2)

Дайте визначення терміна «загального фонду місцевого самоврядування видатки».

2. З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються такі видатки:

а) на утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади і самоврядування;

б) фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального забезпечення і соціального захисту населення, котрі підпорядковані відповідним виконавчим органам влади;

в) фінансування військових частин, які розташовані на даній території;

г) фінансування загальнодержавних установ та організацій ос­віти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, со­ці­ального забезпечення і соціального захисту населення;

ґ) фінансування підприємств і господарських організацій, які вхо­дять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів.

3. Дайте визначення терміна «поточні видатки».

4. За економічною структурою розрізняють такі групи видатків місцевого бюджету:

а) поточні видатки і видатки розвитку;

б) поточні, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення;

в) видатки на товари і послуги, виплата процентів, субсидії і поточні трансфертні виплати, створення державних запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів;

г) поточні і капітальні видатки, кредитування без погашення.

5. Яким чином використовуються доходи, які утворюються внаслідок економії у видатках?

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

(Варіант 1)

1. Дайте визначення терміна «міжбюджетні відносини».

Підставою для існування міжбюджетних відносин є:

а) розподіл повноважень між державною виконавчою владою та органами місцевого самоврядування;

б) невиконання місцевими органами влади зобов’язань щодо фінансування соціальних видатків;

в) розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи;

г) гарантія з боку держави щодо фінансування наданих повноважень органам місцевого самоврядування.

3. Дайте визначення терміна «фінансове вирівнювання».

4. Бюджетні ресурси перерозподіляються через:

а) спеціалізовані регіональні фонди;

б) Державний бюджет;

в) спеціалізований державний фонд;

г) безпосередньо між адміністративно-територіальними оди­­ни­цями.

5. Як здійснюється розрахунок дотації загального вирівнювання?

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

(Варіант 2)

1. Дайте визначення терміна «бюджетне регулювання».

2. Напрями перерозподілу бюджетних ресурсів:

а) від відносно «бідних» у фінансовому розумінні територій до «багатих» територій;

б) від відносно «багатих» у фінансовому розумінні територій до «бідних» територій;

в) від відносно «бідних» у фінансовому розумінні територій до інших «бідних» територій;

г) від відносно «багатих» у фінансовому розумінні територій до інших «багатих» територій;

Які існують методи бюджетного регулювання?

4. Остаточне збалансування бюджетів одного рівня проводиться:

а) на початку бюджетного року;

б) протягом бюджетного року;

в) наприкінці бюджетного року.

5. Як здійснюється розрахунок коштів, що передаються
до Державного бюджету з бюджету Автономної Республіки
Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Києва і Севастополя?

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий
контроль на регіональному рівні

(Варіант 1)

Що розуміють під компетенцією місцевих органів влади?

Дайте визначення терміна «бюджетний процес».

Термін подання проекту бюджету для міст районного підпорядкування, селищних і сільських рад:

а) до 10 грудня;

б) до 25 листопада;

в) до 25 грудня;

г) до 1 січня;

ґ) до 15 грудня.

Яка компетенція Автономної Республіки Крим у галузі бюд­жету і на основі чого він розробляється?

Кабінет Міністрів України доводить до виконавчих органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя такі показники:

а) ставки податку на прибуток підприємств;

б) розмір орендної плати за здавання в оренду цілісних майнових комплексів, які перебувають у комунальній власності;

в) розміри дотацій і субвенцій, передбачених Державним бюд­жетом;

г) перелік видатків, що передаються з Державного бюджету на фінансування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;

ґ) проекти нормативів відрахувань та сум контингентів цих доходів.

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий
контроль на регіональному рівні

(Варіант 2)

Термін подання проекту бюджету на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад:

а) до 10 грудня;

б) до 25 листопада;

в) до 25 грудня;

г) до 1 січня;

ґ) до 15 грудня.

Існуюча система касового виконання бюджету України:

а) банківська;

б) казначейська;

в) змішана.

Загальний фінансовий контроль здійснює:

а) Рахункова палата Верховної Ради України;

б) місцеві державні адміністрації;

в) Головне контрольне-ревізійне управління;

г) Кабінет Міністрів України;

ґ) Верховна Рада України;

д) Державна податкова адміністрація України.

Яка основна функція місцевих фінансових відділів?

До зовнішнього та внутрішнього фінансового контролю
належать:

а) незалежний аудит;

б) комунальний фінансовий контроль;

в) контроль Міжнародного валютного фонду;

г) фінансовий контроль органів виконавчої влади;

ґ) парламентський фінансовий контроль;

д) контроль з боку благодійних організацій.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств
комунальної форми власності

(Варіант 1)

Дайте визначення терміна «Комунальні підприємства».

Закон України «Про власність» визначає такі види державних комунальних підприємств:

а) державні комунальні підприємства комунальної власності міст;

б) державні комунальні підприємства комунальної власності суб’єктів федерації;

в) державні комунальні підприємства комунальної власності об­ластей;

г) державні комунальні підприємства комунальної власності районів у містах;

ґ) державні комунальні підприємства комунальної власності сіл та селищ.

д) державні комунальні підприємства комунальної власності муніципалітетів.

Порядок розподілу прибутку підприємства комунальної фор­ми власності такий:

а) 100% зараховується до Державного бюджету;

б) 50% зараховується до Державного бюджету, а 50% — до бюджету місцевої ради того рівня, якому належать ці підпри­ємства;

в) 100% зараховується до бюджету місцевої ради того рівня, якому належать ці підприємства;

г) підприємство самостійно визначає порядок розподілу прибутку.

Який правовий статус більшості підприємств комунальної фор­ми власності і на якій основі вони фінансуються?

5. Чому не рекомендовано створення комунальних підприємств у формі повного товариства?

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств
комунальної форми власності

(Варіант 2)

Назвіть правовий статус, рекомендований для підприємств комунальної форми власності:

а) товариство з обмеженою відповідальністю;

б) акціонерне товариство;

в) повне товариство;

г) командантне товариство;

ґ) унітарне комунальне підприємство;

д) товариство з додатковою відповідальністю.

Які права мають органи місцевого самоврядування на встановлення тарифів з оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються підприємствами та організаціями комунальної власності?

Цінову й тарифну політику в комунальній сфері визначає:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України.

г) відповідні міністерства;

ґ) обласні державні адміністрації;

Які права мають органи місцевого самоврядування на встановлення тарифів з оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються підприємствами та організаціями, котрі не належать до комунальної власності?

Назвіть на яких засадах діють підприємства комунальної форми власності:

а) кошторисне фінансування;

б) комерційна самоокупність;

в) фінансування поточних витрат;

г) фінансування з Державного бюджету;

ґ) змішане фінансування.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств
комунальної форми власності

(Варіант 3)

Дайте визначення фінансів підприємств комунальної форми власності.

Назвіть основні напрями діяльності підприємств комунальної форми власності:

а) житлове господарство;

б) санітарно-технічний;

в) транспортний;

г) комунальна енергетика;

ґ) комунальне обслуговування;

д) підприємства й організації благоустрою;

е) міські шляхи;

є) виробничо-технічне забезпечення;

ж) рекламно-оздоблювальне господарство.

Назвіть, на яких засадах здійснюється фінансування підпри­ємств комунальної форми власності:

а) кошторисного фінансування;

б) комерційної самоокупності;

в) фінансування поточних витрат;

г) фінансування з Державного бюджету;

ґ) змішаного фінансування.

Цінову і тарифну політику в комунальній сфері виз-
на­чає:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) відповідні міністерства;

ґ) обласні адміністрації.

Оцінювання тестів

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою з подальшою трансформацією в п’ятибальну шкалу:

0—60 — «незадовільно»;

61—75 — «задовільно»;

76—90 — «добре»;

91—100 — «відмінно».

Кожне питання тесту оцінюється у 20 балів (максимальна оцінка).

Неточність і нечіткість у визначенні категорії чи переліку знижують максимальну оцінку на 5 балів, помилка за суттю чи змістом даного питання — на 10 балів. 0 балів виставляється за умови відсутності або неправильної відповіді.

2.4.3. ЗАДАЧІ

Задача 1

Розрахувати обсяг видатків бюджету АРК, обласних бюджетів та бюджетів м. Києва і м. Севастополя на утримання органів місцевого самоврядування, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Дані.

Розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів у цілому по Україні — 285486,4 тис. грн.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,047.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,0032.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,0018.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,04.

Кількість населення станом на 01.01.2000 року по адміністративно-територіальних одиницях (див. табл.).

Таблиця

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість населення (тис. осіб)

Автономна Республіка Крим

2117,7

Області:

Вінницька

1815,3

Волинська

1058,7

Дніпропетровська

3712,6

Донецька

4953

Житомирська

1432,7

Закарпатська

1284

Запорізька

2004,8

Івано-Франківська

1456,8

Київська

1830,5

Кіровоградська

1168,5

Луганська

2643

Львівська

2716,6

Миколаївська

1298,8

Одеська

2510,4

Полтавська

1677,6

Рівненська

1187,9

Сумська

1337,7

Тернопільська

1157,6

Харківська

2969,9

Херсонська

1226,4

Хмельницька

1460,6

Черкаська

1450,8

Чернівецька

932,3

Чернігівська

1285,3

м. Київ

2631,9

м. Севастополь

389,4

Усього

49 710,8

Задача 2

Розрахувати обсяг видатків на фізичну культуру і спорт бюд­жету АРК, обласних бюджетів, бюджетів м. Києва і м. Севастополя, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Дані.

Прогнозний обсяг видатків на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів — 64012,4 тис. грн.

Частка видатків бюджету АРК та обласних бюджетів від загального обсягу видатків за цією статтею всіх місцевих бюджетів — 0,4; для бюджетів м. Києва і м. Севастополя — 1.

Кількість населення України станом на 01.01.2000 р.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць на 01.01.2000 р.

Загальна кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл.

Кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл у кожній з адміністративно-територіальних одиниць (див. табл.).

Таблиця

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість учнів

Автономна Республіка Крим

4171

Області:

Вінницька

3729

Волинська

3543

Дніпропетровська

5523

Донецька

7361

Житомирська

2458

Закарпатська

2487

Запорізька

3029

Івано-Франківська

5309

Київська

6537

Кіровоградська

2061

Луганська

4578

Львівська

7016

Закінчення табл.

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість учнів

Миколаївська

4643

Одеська

3187

Полтавська

2559

Рівненська

2602

Сумська

4106

Тернопільська

2601

Харківська

9206

Херсонська

5222

Хмельницька

3380

Черкаська

1912

Чернівецька

2642

Чернігівська

3650

м. Київ

8431

м. Севастополь

978

Усього

112 921

Задача 3

Розрахувати обсяг доходів, закріплених за зведеним бюджетом АРК, бюджетами областей та міст Києва і Севастополя, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних транс­фертів.

Дані (див. табл.).

Індекс відносної податкоспроможності.

Кількість населення адміністративно-територіальних одиниць станом на 01.01 1998, 1999, 2000 років.

Кількість населення України станом на 01.01 1998, 1999, 2000 років.

Обсяг сільськогосподарського податку.

Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок.

Прогнозний обсяг доходів, закріплений за всіма адміністра­тив­но-територіальними одиницями України на 2001 рік (9 014 600 тис. грн).


Таблиця

Адміністративно-
територіальна
одиниця

Кількість населення
(тис. осіб)

Індекси відносної
податкоспроможності

Обсяг
фіксованого
с/г податку

Обсяг надходжень
від продажу
земельних ділянок

01.01.1998

01.01.1999

01.01.2000

1998

1999

2001

Автономна Рес­пуб­ліка Крим

2157,7

2134,7

2117,7

0,9193

0,8220

0,8823

5004,3

7069

Області:

Вінницька

1847,1

1831,5

1815,3

0,6208

0,5962

0,5931

11244,9

4702

Волинська

1067,9

1063,9

1058,7

0,5993

0,5465

0,5651

1343,3

2947

Дніпропетровська

3775,4

3745,0

3712,6

1,4406

1,3425

1,3491

7309,8

16519

Донецька

5064,4

5007,9

4953

1,3193

1,2214

1,2569

7469,4

23747

Житомирська

1457,1

1445,5

1432,7

0,5824

0,5478

0,5450

4186,7

4297

Закарпатська

1324,4

1323,4

1284

0,4754

0,5471

0,5295

608,7

2670

Запорізька

2042,5

2023,8

2004,8

1,2458

1,1990

1,2436

6960,8

8169

Івано-Франківська

1463,6

1460,6

1456,8

0,5789

0,5165

0,5545

565,6

3379

Київська

1864,0

1849,6

1830,5

0,7491

0,7658

0,7771

5519

5669

Кіровоградська

1197,8

1183,8

1168,5

0,7301

0,6215

0,6566

4713,3

3807

Луганська

2706,4

2673,8

2643

0,8917

0,8730

0,8413

13425,2

12137

Львівська

2739,6

2728,6

2716,6

0,7847

0,7926

0,7818

618,1

8808

Закінчення табл.

Адміністративно-
територіальна
одиниця

Кількість населення
(тис. осіб)

Індекси відносної
податкоспроможності

Обсяг
фіксованого
с/г податку

Обсяг надходжень
від продажу
земельних ділянок

01.01.1998

01.01.1999

01.01.2000

1998

1999

2001

Миколаївська

1322,5

1309,9

1298,8

0,8370

0,8082

0,8386

9364,1

4565

Одеська

2547,8

2528,6

2510,4

1,1325

1,1986

1,1650

11886,3

8806

Полтавська

1708,3

1693,1

1677,6

0,8947

0,9866

0,9431

3584,8

5274

Рівненська

1192,2

1190,3

1187,9

0,5558

0,5150

0,5237

388,8

3017

Сумська

1369,8

1354,5

1337,7

0,8504

0,7568

0,7927

15972,1

4633

Тернопільська

1168,4

1163,9

1157,6

0,4552

0,4385

0,4505

3453,7

2731

Харківська

3024,4

2997,9

2969,9

0,9272

1,0131

0,9919

15976,2

12477

Херсонська

1246,8

1237,1

1226,4

0,7518

0,5817

0,6449

6301,2

4011

Хмельницька

1523,3

1511,0

1460,6

0,6248

0,5423

0,5646

4806,2

4137

Черкаська

1478,7

1463,7

1450,8

0,7134

0,7096

0,7052

3754,1

4243

Чернівецька

938,5

935,4

932,3

0,6421

0,6225

0,6029

1825,6

2129

Чернігівська

1318,5

1302,9

1285,3

0,6957

0,6290

0,6615

5083,5

4042

м. Київ

2629,3

2626,5

2631,9

2,7580

3,3713

3,1845

0

14058

м. Севастополь

397,3

391,7

389,4

1,4572

1,2266

1,3272

1634,3

1957

Усього

50 573,7

50 178,6

49 710,8

1,0000

1,0000

1,0000

150 000,0

180 000


Задача 4

Розрахувати обсяг власних доходів зведеного бюджету АРК, бюджетів областей та бюджетів міст Києва та Севастополя, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Дані (див. табл.).

Розрахунковий обсяг кошика власних доходів адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік.

Розрахунковий обсяг надходження за утримання дітей у школах-інтернатах на 2001 рік.

Обсяг кошика доходів бюджету адміністративно-територіаль­ної одиниці, затверджений відповідною місцевою радою на 2001 рік.

Таблиця

 (тис. грн)

Адміністративно-
територіальна
одиниця

Обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-тери­торіальної оди­ниці
на 2001 рік

Обсяг надходжень плати за утри­мання дітей
у школах-інтернатах

Обсяг власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Автономна
Респуб­­ліка Крим

18 836,1

19

18 855,1

Області:

Вінницька

13 078,3

2,7

13 081,0

Волинська

13 496,5

31,1

13 527,6

Дніпропетровська

56 367,0

141,7

56 508,7

Донецька

75 395,4

51,4

75 446,8

Житомирська

13 623,1

0,7

13 623,8

Закарпатська

11 496,9

70

11 566,9

Запорізька

39 842,8

16

39 858,8

Івано-Франківська

19 883,9

22,2

19 906,1

Київська

11 193,4

0

11 193,4

Кіровоградська

9898,1

6,2

9904,3

Луганська

27 111,2

54,1

27 165,3

Львівська

28 300,4

16

28 316,4

Миколаївська

17 048,1

9

17 057,1

Одеська

85 181,2

108,7

85 289,9

Полтавська

28 911,9

31,0

28 942,9

Рівненська

8504,3

4,6

8508,9

Закінчення табл.

Адміністративно-територіальна
одиниця

Обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-тери­торіальної оди­ниці
на 2001 рік

Обсяг надходжень плати за утри­мання дітей
у школах-інтернатах

Обсяг власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Сумська

16 910,9

33

16 943,9

Тернопільська

10 181,8

7,3

10 189,1

Харківська

60 511,4

7,5

60 518,9

Херсонська

9738,4

24,6

9763,0

Хмельницька

18 850,5

4

18 854,5

Черкаська

13 241,3

7,2

13 248,5

Чернівецька

17 446,8

3,5

17 450,3

Чернігівська

15 085,0

13,9

15 098,9

м. Київ

89 888,6

26,7

89 915,3

м. Севастополь

5576,7

7

5583,7

Усього

735 600

719,1

736 319,1

Задача 5

Використовуючи дані задач 3,4 та розрахунковий обсяг надходжень податку на прибуток підприємств, що зараховується
до бюджетів АРК та м. Києва, і акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що зараховується до бюджету АРК на 2001 рік (крім акцизного збору з нафтопродуктів) розрахувати прогнозний обсяг дохідної частини зведеного бюджету АРК, бюджетів об-
ластей та бюджетів міст Києва і Севастополя.

Дані.

Прогнозний обсяг акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується за місцезнаходженням в АРК — 119830 тис. грн.

Прогнозний обсяг надходжень податку на прибуток підприємств до бюджетів АРК та м. Києва, що становить відповідно
229771 тис. грн та 1661862 тис. грн.

Задача 6

Використовуючи дані задачі 5 та дані таблиці, розрахувати обсяг трансферту вирівнювання до бюджету адміністративно-територіальної одиниці.


Таблиця

(тис. грн)

Адміністративно-територіальна
одиниця

Обсяг видатків загального
фонду (без урахування
видатків, які фінансуються
за рахунок субвенцій
з Державного бюджету)

Субвенція з Державного бюджету, у тому числі

у складі спеціального фонду

у складі загального фонду

На надання пільг та
субсидій населенню
на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг

На соціально-економічний
розвиток
м. Севастополя

На ліквідацію
наслідків надзвичайних
ситуацій

На додаткові витрати бюд­жету м. Славутича
Київської області, пов’язані з закриттям
Чорнобильської АЕС

На соціально-економічний розвиток Великої Ялти

На реконструкцію та
реставрацію Одесь­кого опер­ного театру та
збереження історичної
забудови в централь­ній
частині м. Львова

На виконання функцій
столиці України

Автономна
Рес­публіка Крим

719 352,6

63 106,3

10 000

Області:

Вінницька

224 233,5

123 292,9

Волинська

125 830

76 835,1

1000

Дніпропетровська

988 299,7

186 402,6

Донецька

1 238 144,4

 248 898

5000

Житомирська

163 669,7

77 163,8

Закарпатська

139 580,7

48 688,4

30 000

Запорізька

507 311,2

80 546,1

Івано-Франківська

169 389,2

92 679

10 000

Київська

280 510,8

135 293,4

5000

Кіровоградська

158 086,7

717 43,1

Луганська

454 140,5

134 260,3

Закінчення табл.

Адміністративно-територіальна
одиниця

Обсяг видатків загального
фонду (без урахування
видатків, які фінансуються
за рахунок субвенцій
з Державного бюджету)

Субвенція з Державного бюджету, у тому числі

у складі спеціального фонду

у складі загального фонду

На надання пільг та
субсидій населенню
на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг

На соціально-економічний
розвиток
м. Севастополя

На ліквідацію
наслідків надзвичайних
ситуацій

На додаткові витрати бюд­жету м. Славутича
Київської області, пов’язані з закриттям
Чорнобильської АЕС

На соціально-економічний розвиток Великої Ялти

На реконструкцію та
реставрацію Одесь­кого опер­ного театру та
збереження історичної
забудови в централь­ній
частині м. Львова

На виконання функцій
столиці України

Львівська

421 135,1

236 958

10 000

Миколаївська

228 505,7

49 639,2

11 700

Одеська

635 547,2

100 884,9

10 000

Полтавська

324 794,6

137 257,9

Рівненська

123 937,1

92 773,6

Сумська

230 453,2

89 119,4

Тернопільська

110 558,3

74594,2

Харківська

623 354,9

187 251,9

Херсонська

163 425,7

56 952

Хмельницька

179 839,2

89 015,6

Черкаська

206 848,2

83 483,7

Чернівецька

122 771,4

25 961,3

Чернігівська

179 044,5

155 287,7

м. Київ

3 270 742,8

164 062,1

150 000

м. Севастополь

102 875,2

14 265,5

31 700

Усього

12 092 382,1

   2 896 416

31 700

57 700

5000

10 000

20 000

150 000


Задача 7

Загальна площа житлових будинків комунальної власності районів міста та ЖБК, які перебувають на обслуговуванні, становить 36385,7 тис. кв. м, у тому числі площа будинків не обладнаних ліф­та­ми становить 27298,3 тис. кв. м. Тарифи по квартирній платі в бу­дин­ках не обладнаних ліфтами встановлені в розмірі 0,22 грн. без ПДВ
за 1 кв. м, а в будинках обладнаних ліфтами — на 7 копійок біль­ше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на плановий рік.

Задача 8

У плановому періоді плата за 1 кв. м орендованої площі збіль­шиться на 17% у порівнянні з попереднім періодом, де вона ста­новила 1,41 коп. за 1 кв. м. Слід зазначити, що загальна площа житлових приміщень дорівнює 5,38% від загальної жилої площі міста. Визначити суму грошових коштів, які надійдуть від експлуатації нежитлових приміщень.

Задача 9

Відповідно до загальноміської програми «Покрівля» необхідно відремонтувати 496604 кв. м покрівлі. Згідно з проведеними розрахунками ця площа та вартість ремонту 1 кв. м покрівлі розподілились по районах міста таким чином (див. табл.).

Таблиця


п/п

Райони

Площа покрівлі,
що потребує ремонту в %

Ціна ремонту
1 кв. м

1

Старокиївський

2,4

57,73

2

Московський

6,3

36,17

3

Печерський

7,6

33,99

4

Радянський

10,4

30,29

5

Залізничний

6,5

35,78

6

Шевченківський

8,0

28,33

7

Жовтневий

5,0

31,60

8

Подільський

5,2

39,20

9

Дарницький

6,8

29,45

10

Дніпровський

5,3

39,80

11

Ленінградський

9,9

36,01

12

Мінський

12,3

28,84

Закінчення табл.


п/п

Райони

Площа покрівлі,
що потребує ремонту в %

Ціна ремонту
1 кв. м

13

Ватутінський

9,4

28,42

14

Харківський

3,1

35,05

15

ДКП КШЕЕ

1,8

35,87

Усього

100

Необхідно визначити загальну потребу в коштах для ремонту покрівлі в місті та розподілити її по районах міста.

Задача 10

Відповідно до протоколу апаратної наради у Голови міської дер­ж­адміністрації вирішено щорічно проводити заміну 150 ліфтів вар­тістю 100 тисяч кожний. Згідно з цим рішенням у кожному районі міс­та був складений проект плану заміни та модернізації ліфтів (див. табл.).

Таблиця


п/п

Райони

Кількість ліфтів

1

Старокиївський

8

2

Московський

16

3

Печерський

10

4

Радянський

11

5

Залізничний

5

6

Шевченківський

8

7

Жовтневий

2

8

Подільський

5

9

Дарницький

18

10

Дніпровський

5

11

Ленінградський

19

12

Мінський

9

13

Ватутінський

24

14

Харківський

10

Усього

150

Визначити суму грошових коштів, необхідних для заміни та модернізації ліфтів у кожному районі та в місті в цілому.

Задача 11

Відповідно до проекту заміни газових плит та газових колонок у житлових будинках міста, у яких закінчився термін експлуатації, для малозабезпечених категорій громадян передбачається від­новити 2000 газових плит і 510 газових колонок. При цьому кіль­кість газових плит та газових колонок по районах міста склада­лася таким чином:


п/п

Райони

Кількість газових плит,
які підлягають заміні

Кількість газових колонок, які підлягають заміні

Усього:

Кількість
(у %)

Ціна
(грн)

Сума

Кількість
(шт.)

Ціна
(грн)

Сума

1

Старокиївський

2,5

280

40

370

2

Московський

7,5

280

40

370

3

Печерський

7,5

280

50

370

4

Радянський

7,5

280

40

370

5

Залізничний

7,5

280

45

370

6

Шевченківський

7,5

280

45

370

7

Жовтневий

7,5

280

45

370

8

Подільський

15

280

50

370

9

Дарницький

7,5

280

35

370

10

Дніпровський

6,5

280

30

370

11

Ленінградський

7,0

280

35

370

12

Мінський

6,5

280

30

370

13

Ватутінський

5,0

280

15

370

14

Харківський

5,0

280

10

370

У місті:

100

Визначити суму бюджетних коштів, необхідних для заміни газових плит та газових колонок по районах та в місті в цілому.

Задача 12

Відповідно до рішення міської держадміністрації необхідно проводити роботи в кожному районі міста з відновлення протипожежної автоматики (ППА та ДВ) в житлових будинках підвищеної поверховості. Проведені роботи свідчать, що кількість систем ППА та ДВ, які підлягають заміні в районах міста така:


п/п

Райони

Кількість систем
ППА та ДВ

Ціна
(грн)

Сума

1

Старокиївський

2

Московський

65

3634,40

3

Печерський

10

3634,40

4

Радянський

20

3634,40

5

Залізничний

35

3634,40

6

Шевченківський

40

3634,40

7

Жовтневий

20

3634,40

8

Подільський

25

3634,40

9

Дарницький

40

3634,40

10

Дніпровський

60

3634,40

11

Ленінградський

55

3634,40

12

Мінський

70

3634,40

13

Ватутінський

65

3634,40

14

Харківський

45

45

У місті:

Задача 13

Користуючись даними задач 7, 8, 1, 6 та наведеними нижче даними, скласти проект кошторису на утримання та експлуатацію житлового фонду комунальної власності за такою формою (див. табл.).

Таблиця


п/п

Показники

Одиниця
виміру
(тис. кв. м)

Потреба коштів на плановий період

1

Загальна площа житлових будинків кому-
наль­ної власності

36385,7

2

Загальна площа нежитлових приміщень

1957,5

3

Загальна площа на обслуговуванні ЖЕКів

38342,5

4

Доходів усього без ПДВ
З них:

— квартирна плата за обслуговування будин­ків та приватизованих квартир;
— орендна плата за нежитлові приміщення;
— відшкодування витрат на утримання внутрішньобудинкових мереж;
— інші доходи


243 103


158 909
32 304

19 268
32 622

5

Видатки всього без ПДВ
З них:

— заробітна плата;
— нарахування на зарплату;
— витрати на технічне обслуговування жит­­лових будинків;
— вивезення сміття;
— поточний ремонт житлового фонду;
— інші видатки


284 161,5

46 816,4
17 982,1

49 385,4
34 500,6
48 462,8
87 014,2

6

Плановий прибуток

53 971,8

7

Збитки
Перевищення виплаченого ПДВ над отриманим9058,2

8

Збитки від різниці в тарифах на теплову енергію, яка відпускається населенню відомчими ТЕУ

1847,0

9

Дотація на покриття збитків унаслідок експлуатації житлового фонду

105 935,5

10

Дотація на капремонт житлового фонду (всього)
Задачі 3,4,5,6

11

Дотація на експлуатацію та капремонт (9 + 10)

12

Дотація на покриття збитків минулих років

28 496,8

13

Дотація всього (11+12)

Задача 14

У періоді, що передує плановому, ДКП «Київелектротранс» перевезе 428000 тис. пасажирів, у тому числі 207000 тис. пасажирів платно і 221000 тис. пасажирів, які користуються правом безкош­товного проїзду. При цьому по абонентних талонах буде перевезено 80000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 24,0 млн грн доходів, а по проїзних квитках буде перевезено 127000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 14,0 млн грн.
У плановому періоді кількість пасажироперевезень збільшить­ся на 104,91%. Визначити доходи ДКП «Київелектротранс»
у плановому періоді та втрати від безплатного перевезення пасажирів.

Задача 15

Визначити суму грошових коштів, яка необхідна для прид­бан­ня рухомого складу в плановому періоді, та суму грошових кош­тів, необхідних для придбання запчастин.

1. Закупівля 30 тролейбусів:

а) 20 тролейбусів К12-03 за ціною 723,25 тис. грн;

б) 10 тролейбусів К12-04 за ціною 420 тис. грн.

Придбання 35 комплектів для трамвайних вагонів Т-3 м має здійснюватись по відкритій Чеській кредитній лінії в загальній су­мі 67907 тис. грн.

Авансовий платіж відкритої кредитної угоди становить 6689,8 тис. грн.

Витрати на відкриття кредитної лінії становлять:

а) цінова експертиза контракту — 22,3 тис. грн;

б) витрати на транспортування — 104,5 тис. грн;

в) оплата ПДВ (20%) — 8919,8 тис. грн;

г) оплата мита — 6689,8 тис. грн;

ґ) витрати на обслуговування кредиту — 557,8 тис. грн;

д) комісійні іноземному банку — 290,2 тис. грн;

е) комісійні за зобов’язаннями — 65 тис. грн;

є) перерахування Мінфіну — 379,8 тис. грн.

Усього:

3. Витрати на погашення кредиту банку «Київ» на прид­бання рухомого складу та на погашення кредиту становлять
4096 тис. грн.

Задача 16

Виходячи з наведених нижче даних, розрахувати вартість елек­троенергії, яка буде споживатись у плановому періоді при перевезенні пасажирів, та розподілити її між видами електро­транспор­ту. У попередньому році електротранспортом було спо­жито 152980 тис. кВт × год електроенергії. При цьому для перевезення пасажирів трамваями було спожито 49,2% всієї електроенергії, тролейбусами — 50,6 % і фунікулером — 0,2 %. У плановому періоді кількість перевезень збільшиться на 2 %, а ціна
1 тис. кВт × год електроенергії становитиме 147,2 грн.

Задача 17

Розрахувати вартість шин, які будуть підлягати заміні в пла­ново­му періоді, виходячи з наведених нижче даних. Тролейбуси ДАК мають 8 шин, тролейбуси 14 тр — 6 шин, тролейбуси ЮМЗ — 10 шин, тролейбуси 15 тр — 10 шин.

Типи тролейбусів

Пройдено тис. вагонокілометрів тролейбусами

Депо № 1

Депо № 2

Депо № 3

Депо «Куренівське»

ДАК

2180,2

1223,6

5860,3

14 тр

4149,3

5476,8

5016,2

ЮМЗ

1910

15 тр

2653,7

При цьому слід знати, що в містах застосовується підвищений коефіцієнт зносу шин, який становить 1,01; норма пробігу шини — 60 тис. км. Ціна шини до тролейбусів ДАК і ЮМЗ — 440 грн,
до тролейбусів 14 тр і 15 тр — 390 грн.

Задача 18

Визначити витрати грошових коштів на проведення ТО-1 і ТО-2 при експлуатації тролейбусів і трамваїв. На проведення ТО-1 вста­нов­лено норматив витратних матеріалів для тролей­бусів у розмірі
15 грн на 1 вагонодень, для трамваїв — 11 грн на 1 вагонодень. Про­тягом року тролейбусами буде виконано 152314 вагоноднів, а трам­ваями — 135902 вагонодні. При проведенні ТО-2 виконуються певні ремонтні роботи, тому норматив витратних матеріалів установлений для тролейбусів у розмірі 649 грн, а для трамваїв — 712 грн. За плановий період на тролейбусах буде виконано 1278 ремонтів, а на трам­ваях — 1131.

Задача 19

Визначити фонд заробітної плати ДКП «Київелектротранс» на плановий рік виходячи з того, що в році, який передував плановому, склались такі економічні показники:

Водії на лінії:

трамваїв:

витрати на 1 мотор у вагоногодину становили 2,09 грн;

план моторних вагоногодин (ваг. год.) на плановий рік — 923,3 тис. ваг. год.

тролейбусів:

витрати на 1 машиногодину (маш. год.) — 2,337 грн;

план машиногодин — 1749,9 тис.маш.год.

Основні ремонтні робітники:

середньоспискова кількість — 2710 чол.;

середньомісячна заробітна плата робітника — 266 грн;

витрати на оплату праці на рік.

Інші допоміжні робітники:

середньоспискова кількість — 1160 чол.;

середньомісячна заробітна плата працівника — 130 грн;

витрати на оплату праці.

Кондуктори:

середньоспискова кількість — 1150 чол.;

середньомісячна заробітна плата кондуктора — 220 грн;

витрати на оплату праці.

Касири квиткові:

середньоспискова кількість — 400 чол.;

середньомісячна заробітна плата — 114 грн;

витрати на оплату праці.

Керівники, фахівці та службовці:

середньоспискова кількість — 1970 чол.;

середньомісячна заробітна плата — 240 грн;

витрати на оплату праці.

Усього на оплату праці:

При цьому слід ураховувати, що коефіцієнт зростання заробіт­ної плати становить — 12,26.

Задача 20

Скласти розрахунок інших витрат «Київелектротранс» на плановий період, виходячи з того, що витрати на надання послуг
банків дорівнюють 1,5% від фонду заробітної плати. Крім того, банки отримують доходи від інкасації, що становлять 9 грн за 1000 грн, зданих у банк.

Слід зазначити, що підприємство повинне перерахувати 1% отриманих доходів в інноваційний фонд і дорожній збір становить 1,2% від доходів.

Задача 21

На підставі рішень задач 14—20 скласти проект кошторису дохо­дів і видатків ДКП «Київелектротранс» на плановий рік
(див. табл.).

Таблиця


п/п

Показники

Сума
(тис. грн)

1

Валові доходи всього:
У т.ч. власні доходи
З них:
Від перевезення пасажирів
Інші доходи
Дотація з міського бюджету


2000

2

Валові витрати
Собівартість перевезення пасажирів
Електроенергія за рахунок дотації
Амортизація за рахунок дотації
Фонд оплати праці
Відрахування на соцстрах
Матеріальні витрати за рахунок дотації
Інші витрати


109 428

21 353
31 552,2
11 850
20 115

3

Витрати згідно з розпорядженням за рахунок дотації
Витрати на соціальну сферу


1000

4

Фонд матеріального заохочення та соціального розвитку

11 400

5

Капремонт рухомого складу

4000

6

Витрати на придбання рухомого складу

7

Витрати на погашення кредиту

8

Заборгованість минулих років

13 000

9

Прибутки + Збитки –

Задача 22

Розрахувати на плановий період, потребу в коштах на прид­бання пального для роботи автобусів, що працюють у звичай-
ному режимі руху, виходячи з того, що щоденно потрібно: бензину А-76 — 26 тис. літрів; дизпалива — 52 тис. літрів. Вартість одного літра бензину становить 1,1 грн, а дизпалива — 0,97 грн. При цьому індекс зростання цін на пальне в році, що передував плановому становив 1,06. Крім того, борг за отримане пальне в попередньому році досяг 297,88 тис. грн.

Задача 23

Розрахувати вартість потреби в енергоносіях на плановий період автотранспортних підприємств міста, виходячи з наведених нижче даних.


п/п

Назва енергоносія

Одиниця
виміру

Необхідна кількість

Ціна
одиниці (грн)

Загальна сума

1

Електрична енергія

тис. квт · год

7701,6

150,0

2

Котельно-пічне паливо

тис. м3

1855,8

342,0

3

Теплова енергія

Гкал.

15608,0

70,0

Усього

Задача 24

Розрахувати потребу в іноземній валюті на технічне обслуговування та ремонт автобусів іноземного виробництва та автобусів, що укомплектовані агрегатами іноземного виробництва, виходячи з наведених нижче даних (див. табл.).

Задача 25

У році, що передував плановому норма амортизаційних відрахувань в автотранспортних підприємствах міста становила 3,2%. При цьому щорічна вартість основних фондів дорівнювала 298125 тис. грн. У плановому році середньорічна вартість основних фондів збільшиться на 39000 тис. грн. Необхідно визначити норму амортизаційних відрахувань на плановий період.


Таблиця

Моделі
автобусів

Плановий
пробіг

Норматив пробігу
до обслуго-
вування
(тис. кал.)

Кількість
обслугованих

Норма витрат на ремонт
(дол. США)

Витрати
(дол. США)

ТО-1

ТО-2

ТО-1

Без ТО-2

ТО-2

ТО-1

ТО-2

Пр.

ТО-1

ТО-2

Пр

Усього

Ікарус 250

3391,4

5

20

678

509

170

3,76

14,9

43,79

Ікарус 256

359

5

20

72

54

18

3,76

14,9

43,79

Ікарус 260

5918,1

5

20

1184

888

296

4,33

16,93

56,01

Ікарус 263

1048

5

20

210

157

52

4,33

16,93

56,01

Ікарус 280

22 765 

5

20

4553

3415

1138

4,48

19,48

67,81

Лаз 52523

9857,4

5

20

1971

1479

493

8,01

26,2

22,31

Лаз 52529

50

5

20

10

8

3

8,01

26,2

22,31

Лаз 47310

90

5

20

18

14

5

8,01

26,2

22,31

Лаз 52527

987,4

5

20

197

148

49

8,01

26,2

22,31

Лаз А141

20 742

5

20

414

311

104

8,01

26,2

22,31

Усього

46 538,2


Задача 26

Виходячи з задач 14—18 та наведених нижче даних (див. табл.), скласти кошторис доходів та видатків по міському автотранспорту на плановий рік та визначити суму бюджетної компенсації.

Таблиця

Показники

Одиниці виміру

Очікуване
за попередній рік

Проект планового року

Обсяг перевезень пасажирів

млн пас.

334,7

341,2

У т.ч. платних

млн пас.

156,5

159,5

Доходи всього

51794

52720,0

У т.ч. від перевезень

тис. грн

49509,0

50435,0

від непрофільної діяльності

тис. грн

2285

2285

ПДВ

тис. грн

5422

5519,0

Доходи без ПДВ

тис. грн

46372,0

47201,0

2 % відрахувань на будівництво доріг

908

944

Витрати всього

80220

100054

У т.ч. від перевезень

79611

99445,0

Заробітна плата

18984

21832

Відрахування на соцстрах

7119

8187,0

Паливно-мастильні матеріали

25424

Ремонт і технічне обслуговування

5282

13479,0

Вартість автомобільних шин

3087,0

3087,0

Амортизація автотранспорту

9107

Податки та збори

1064

Інші витрати

9544

Від непрофільної роботи

609

Збитки

– 34756

Компенсація бюджету

34959,2

63782

Непокриті збитки -

Прибуток +

Відновлення рухомого складу

1860

149901

Непокриті збитки

16005,4

Усього компенсації

Книга: Місцеві фінанси. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  / М. А. ГАПОНЮК, В. П. ЯЦЮТА, А. Є. БУРЯЧЕНКО, А. А. СЛАВКОВА

ЗМІСТ

1. Місцеві фінанси. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  / М. А. ГАПОНЮК, В. П. ЯЦЮТА, А. Є. БУРЯЧЕНКО, А. А. СЛАВКОВА
2. ВСТУП
3. 1. ТИПОВА ПРОГРАМА
4. 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2.1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Тема 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України
5. Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів
6. Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
7. Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
8. Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові
9. Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні
10. Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності
11. Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах
12. 2.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
13. 2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
14. 2.4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ
15. 2.5. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
16. 3. Питання для підсумкового контролю
17. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
18. Додатки

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate