Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Віра в те, що дурні не думають, – найнебезпечніша форма оптимізму. / Данило Рудий

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік в комунальній галузі - Конспект лекцій


Принципи та вимоги до ведення бухгалтерського обліку

Згідно статті 1 Закону4 бухгалтерський облік розглядається як система суцільного, безперервного та взаємопов'язаного відображення господарської діяльності підприємства, засіб узагальнення всіх господарських операцій у вартісному виразі. Бухгалтерський облік - це основа, ядро інформаційного забезпечення діяльності підприємства. В його системі формується близько 80% усього обсягу інформації щодо фінансово-господарських операцій.

Метою нової системи бухгалтерського обліку на підприємствах комунального господарства є забезпечення:

• відповідності нової системи обліку сьогоднішній системі економічних відносин та інтеграційним процесам, тобто її відповідність реаліям ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

• формування надійного джерела інформації про фінансовий стан підприємства в цілому;

• наявності інформації, придатної для об'єктивного ціноутворення (формування тарифів на послуги) та ефективного управління (використання облікової інформації в процесі прийняття управлінських та інвестиційних рішень);

• більшої відкритості вітчизняного обліку для українських та західних інвесторів та прозорість фінансової звітності.

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображені їх результатів у фінансовій звітності. Основні принципи бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності викладені в статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та п.18 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" і включають: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.

Система бухгалтерського обліку в Україні складається з наступних елементів:

1. Нормативно-правове забезпечення реформування обліку на основі Закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що визначають принципи та методи обліку і складання фінансової звітності і не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського обліку;

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій;

3. Облікова політика підприємства (рис. 1);

4. Самостійний вибір форм організації ведення бухгалтерського обліку;

5. Первинне спостереження, реєстрація, документація (первинні документи і облікові регістри);

6. Облікові оцінки як система вартісного виміру та калькулювання;

7. Інвентаризація, рахунки обліку та подвійний запис;

8. Фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансових звітів) на підставі накопичення інформації у новій обліковій системі згідно з вимогами П(С)БО;

9. Методично-інформаційне забезпечення і комп'ютеризація та технічне оснащення облікової функції;

10. Контроль та аналіз господарської діяльності.

Сучасний облік на підприємствах комунальної галузі повинен відповідати ряду вимог, зокрема:

1. За якістю:

- Бути своєчасним, щоб оперативно використовувати облікові дані в процесі управління;

- Бути документально обґрунтованим, достовірним (дані обліку повинні точно відповідати дійсності, тобто фактичній наявності цінностей, які є предметом обліку, дійсному стану та руху в часі всіх засобів, що мають місце на підприємстві);

- Задовольняти вимоги - необхідності і достатності інформації для управління та контролю роботи підприємства;

- Бути доступним і зрозумілим для всіх учасників діяльності підприємства, здійснення перевірок та розробки заходів щодо покращення показників роботи.

2. За змістом:

- Правильно відображати вимоги нормативно-правових документів;

- Відображати виконання завдань, поставлених апаратом управління;

- Охоплювати всі види звичайної діяльності підприємства: операційну (постачання, виробництво та збут), фінансову, інвестиційну, інші;

- Показувати наявність, рух та використання усіх видів засобів - матеріалів, палива, енергії, обладнання, інструменту, а також робочої сили;

- Визначати фонд заробітної плати, виявляти продуктивність праці;

- Надавати інформацію про фактичні витрати для розрахунків собівартості продукції;

- Відображати фінансовий стан підприємства, фінансові результати діяльності.

3. За побудовою:

- Правильно відображати організацію та технологію виробництва;

- Побудова обліку і способи обчислення облікових даних повинні відповідати побудові і методиці планових показників для можливості їх порівняння;

- Побудова обліку і методика обчислення облікових даних і фінансово-економічних показників діяльності повинні бути однаковими в усіх підприємствах даної галузі економіки, що дає можливість порівнювати роботу окремих підприємств для використання передового досвіду.

Книга: Бухгалтерський облік в комунальній галузі - Конспект лекцій

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік в комунальній галузі - Конспект лекцій
2. Перелік скорочень
3. Вступ
4. Огляд наслідків реформування бухгалтерського обліку та впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в комунальній галузі
5. Стисла характеристика положень (стандартів) бухгалтерського обліку
6. Нормативно-правові документи та методичне забезпечення реформування бухгалтерського обліку
7. Принципи та вимоги до ведення бухгалтерського обліку
8. Процедури переходу підприємств комунального господарства на нову систему бухгалтерського обліку
9. Особливості ведення підприємствами водо-, теплопостачання та водовідведення обліку за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
10. Облік основних засобів
11. Витрати, пов'язані з експлуатацією основних засобів та їх амортизацією
12. Облік нематеріальних активів
13. Облік запасів
14. Облік дебіторської заборгованості
15. Облік зобов'язань
16. Особливості обліку власного капіталу підприємств, заснованих на власності територіальних громад
17. Облік доходів, витрат і фінансових результатів
18. Облік податку на прибуток

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate